ŽURNAL ODGOVARA NA NAJČEŠĆA PITANJA JAVNOSTI:Može li Fadil Novalić nakon presude ostati premijer FBiH?

Istražujemo

ŽURNAL ODGOVARA NA NAJČEŠĆA PITANJA JAVNOSTI: Može li Fadil Novalić nakon presude ostati premijer FBiH?

Nakon izricanja prvostepene presude optuženima u aferi Respiratori, u javnosti se pojavilo mnogo pitanja na koja Žurnal donosi odgovore. Jedno od njih je i da li je sudija Branko Perić obrazlažući svoje izdvojeno mišljenje u sudnici prekršio zakon

Može li Fadil Novalić nakon presude ostati premijer FBiH?
Fadil Novalić

„Većinom glasova, uz izdvojeno mišljenje predsjedavajućeg Vijeća, donesena je presuda kojom su optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i firma Srebrena malina krivi što su…“, pročitao je sudija Branko Perić na samom početku izricanja prvostepene presude u aferi Respiratori.

Novalić, Solak i Hodžić proglašeni su krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje službene isprave, te su osuđeni na zatvorske kazne od četiri, šest i pet godina.

I dok su odbrane, nakon izricanja presude, pozdravile izdvojeno mišljenje sudije Perića, široj javnosti je ostalo nedorečeno šta to uopće znači, da li je to uobičajena praksa, može li uticati na presudu i mišljenje drugostepenog vijeća koje će odlučivati po žalbi.

Žurnal donosi odgovore na ovo, ali i još mnoga druga pitanja.

 

Šta znači izdvojeno mišljenje sudije Perića? 

Nije neuobičajeno da sudije budu preglasane, odnosno da imaju izdvojeno mišljenje, ali u bh. krivičnom pravu nije uobičajeno da ih čitaju u sudnici. Niti za to postoji zakonsko uporište.

"Presude donosi sud“, reći će pravnici i to je tačno.

Zakon o krivičnom postupku kaže da se zapisnik o vijećanju i glasanju korvertira i pečati i samo ga smije otvoriti viši sud kada rješava po žalbi. Tu može stajati izdvojeno mišljenje nekog sudije.

Ni drugostepeno vijeće nema mogućnost objavljivanja izdvojenog mišljenja.

 

Član 157. Zakona o krivičnom postupku BiH 

 

I sam sudija Perić je u sudnici kazao da ne poznajemo institut obrazlaganja izdvojenog mišljenja, ali da bi ga svakako trebalo uvesti. Pojedini pravnici u neformalnom razgovoru dijele njegovo mišljenje, mada se većina sudija ovome protivi.

Nekadašnji sudija Suda BiH i danas advokat Vlado Adamović u sinoćnoj emisiji na BHT kazao je da je pokušaj sudije Perića da uvede praksu čitanja izdvojenog mišljenja protuzakonit. Adamović je mišljenja da nije dobra ideja ovo uvoditi u redovno sudstvo.

„Došlo je do odstupanja od sudske prakse. Ovo je ozbiljno alarmantno stanje da se raspravlja na sjednici Suda BiH jer odstupanje od zakona nije dozvoljeno. Sam način objave presude je sporan jer smo slušali obrazloženja koja nisu zasnovana na zakonu i provedbu procedure koja nije zasnovana na zakonu. Osuđujući dio presude obrazlagao je član Vijeća, a oslobađajući nije niko obrazložio nego je predsjedavjaući Vijeća obrazlagao svoj stav. Izgledalo je da u sudnici danas prisustvujemo sjednici vijećanja i glasanja, a ne objavi sudske presude“, kazao je Adamović.

Advokatica Senka Nožica za N1 kazala je da je sudija Perić za nju učinio pozitivan novum i izdvojio svoje mišljenje koje će biti sastavni dio presude što se do sada nije radilo.
"Do sada kada se preglasa to se šuti i ostane tako”, kazala je. 

Žurnal je ranije pisao o izdvojenom mišljenju koje je Dragomir Vukoja, kao član Apelacionog vijeća, imao u slučaju Nasera Orića. U znak protesta sudija Vukoja nije ni došao na izricanje presude.

Podsjetimo i na slučaj sudije iz Banje Luke Milana Blagojevića koji je disciplinski odgovarao zbog izdvojenog mišljenja jer ga je dostavio strankama.

Prema saopćenju stranke SDA presuda je donesena preglasavanjem predsjedavajućeg sudskog vijeća, što je samo po sebi kuriozitet?

Netačno. Nije neuobičajeno da sudije imaju izdvojeno mišljenje i da se presude donose preglasavanjem. To se dešava i češće nego što mislimo, ali se izdvojena mišljenja ne čitaju, po trenutnom važećem ZKP-u.

Šta je, prema većinskoj odluci Vijeća, dokazano presudom?

Sud, barem dva člana Vijeća sudije Braco Stupar i Goran Radević, smatraju da je dokazano da je Srebrena malina nekvalifikovani ponuđač i da je Federalna uprava civilne zaštite kao ugovorni organ postupala samovoljno, bez odgovarajuće komisije za provedbu zakona o javnim nabavkama medicinske opreme.

Prema njima, dokazano je i da član 10. Zakona o javnim nabavkama nikako nije mogao biti primijenjen jer za to nisu bili ispunjeni razlozi krajnje hitnosti.

Da li je presudom utvrđeno da respiratori ACM 812 A nisu upotrebljivi?

Član Vijeća sudija Braco Stupar je u obrazloženju presude kazao da je sud nesumnjivo utvrdio da se nabavljeni respiratori ne preporučuju za intenzivnu njegu.

Shodno tome, mogu li optuženi odgovarati zbog štete počinjene po zdravlje stanovništva? 

U ovom momentu ne mogu jer za to krivično djelo nisu ni suđeni.

Da li je presudom dovoljno obrazloženo zašto je Jelka Milićević oslobođena optužbe?

Nije. To je jedna od mnogih kontradiktornosti presude. Sudija Stupar je kazao da je u odnosu na Milićević "izvjestan nesavjestan postupak, ali da nije bilo kvalitete očitosti da bi joj se stavilo na teret", odnosno sud nije našao da su je Novalić i Solak pravilno i pravovremeno informisali o nabavci. 

Može li Fadil Novalić ostati premijer? 

Mnogi su primjeri političara širom svijeta koji su zbog različitih optužbi ili čak samo medijskih natpisa podnosili ostavke. Tako je Jüri Ratas, estonski premijer i predsjednik vladajuće stranke Centar, u januaru 2021. podnio ostavku na funkciju šefa vlade zbog optužnice za korupciju koju je državno odvjetništvo podiglo protiv njegovih pet stranačkih kolega.

Britanski ministar Gevin Vilijamson u novembru 2022. podnio je ostavku jer je optužen za "nemoralno" ponašanje i slanje neprikladnih poruka poslanicima i bivšim kolegama, dok je penzionisani general Asim Saleem Bajwa, savjetnik premijera Pakistana Imrana Khana, podnio ostavku zbog optužbi za korupciju protiv njega.

Ministrica za porodicu i rad Christine Aschbacher (ÖVP) demantovala je optužbe o plagiranju diplomskog rada nakon medijskih natpisa, ali je uprkos tome dala ostavku.

Ovo su samo neki od primjera, ali praksa svugdje u svijetu je da političari koji se dovode u vezu sa kriminalom podnose ostavke. Osim u BiH. Svjedoci smo da su mnogi naši političari bili optuživani i osuđivani, ali nikada nisu ni pomislili da podnesu ostavku.

Srebrenu malinu su izabrali optuženi Novalić i izvjesni Asim15 godina zatvora za zloupotrebe pri nabavci respiratora Srebrenu malinu su izabrali optuženi Novalić i izvjesni Asim

Presuda protiv Novalića nije pravomoćna, niti je u presudi zatražena mjera zabrane obavljanja funkcije, tako da Novalić pravno gledajući može i dalje obavljati funkciju premijera.

Moralno, trebao bi podnijeti ostavku.

Zbog čega Novalić nije prisustvovao izricanju presude, da li je time počinio prekršaj?

Optuženi nisu dužni prisustvovati izricanju presude. Novalić je, prema pisanju medija, u vrijeme izricanja presude bio na hitnoj sjednici na kojoj se raspravljalo o povećanju penzija.  

Šta planiraju nakon presude učiniti advokati, a šta tužioci?

Advokati optuženih će, kako su i najavili, podnijeti žalbe na prvostepenu presudu. Žalbu su najavili i tužioci. Iz Tužilaštva su poručili da su zadovoljni osuđujućim dijelom presude, ali ne i oslobađajućim. Nakon zaprimanja pisanog otpravka presude donijet će odluku o ulaganju žalbe na oslobađajući dio presude, kao i eventualno na visinu izrečenih sankcija.

Koji je rok za ulaganje žalbi?

Prvostepeno vijeće ima rok do mjesec dana da izradi presudu i dostavi je stranama u postupku. Nakon toga počinje da teče rok za žalbu od 15 dana, ali se može tražiti i produženje tog roka za još 15 dana.

Tužitelji propustili da traže sankcije, advokati krive medije, optuženi najavljuju tužbePRESUDA U AFERI RESPIRATORI 5. APRILATužitelji propustili da traže sankcije, advokati krive medije, optuženi najavljuju tužbe

Žalba se podnosi sudu, a primjerak žalbe se podnosi i suprotnoj strani koji imaju rok od osam dana od dana prijema da sudu podnesu odgovor na žalbu. Žalba i odgovor na žalbu, sa svim spisima i zapisnikom sa glavnog pretresa, dalje se dostavljaju se apelacionom odjeljenju.

Šta se dalje dešava sa žalbom?

Nakon što spis po žalbi stigne apelacionom odjeljenju suda, predsjednik apelacionog odjeljenja taj spis dalje dostavlja predsjedniku apelacionog vijeća koji zakazuje sjednicu na kojoj će strane u postupku obrazlagati svoje eventualne žalbe.

U slučaju da dođe do obnove postupka da li branioci mogu koristiti nove dokaze?

Postoji razlika između obnove postupka i postupka u kojem je ukinuta odluka i slijedi novo suđenje.

U slučaju obnove postupka iznose se novi razlozi i nove činjenice, a kada se presuda ukine po žalbi i vrati na ponovno suđenje onda se ne mogu izvoditi novi dokazi, već se odluka donosi na bazi već izvedenih dokaza.

Da li je moguće da optuženi, u slučaju da prvostepena kazna bude potvrđena, otkupe kazne?

Nije, kazna se otkupljuje samo do godinu dana zatvora i tada se može zamijeniti novčanom kaznom.

Zašto samo Hodžić i Srebrena malina plaćaju novčanu kaznu?

Iz razloga što je imovinska korist od oko 700 hiljada KM prvostepenom presudom utvrđena samo kod optuženog Hodžića.

Da li su previsoke izrečene kazne za zloupotrebu položaja u odnosu na neke od ranije izrečenih presuda?

Za ovakvo krivično djelo izrečene zatvorske kazne jesu previsoke ukoliko ih uporedimo sa nekim drugim predmetima u kojima su za zloupotrebu položaja izricanje znatno manje kazne.

Da li je ovo politička presuda?

Svaka politička stranka u BiH na ovakav način brani svoje članove. Po njima, niko od njih nikada nije kriv, i svaka presuda je obavezno politička.

Da li ova presuda može uticati na formiranje vlasti?

Ne može. Ova presuda nije pravomoćna. 

(zurnal.info)