Dan prije isključenja struje:Na račune bivših direktora Aluminija uplaćeno pola miliona maraka!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Dan prije isključenja struje: Na račune bivših direktora Aluminija uplaćeno pola miliona maraka!

Prošle godine samo dan prije isključenja struje Aluminiju i zaustavljanja proizvodnje Uprava Aluminija isplatila je više od pola miliona maraka na račune bivših direktora ovog preduzeća

Na račune bivših direktora Aluminija uplaćeno pola miliona maraka!

Sa računa Aluminija, samo dan prije nego će im biti isključena struja, 300 hiljada maraka isplaćeno je na račun bivšeg direktora Ive Bradvice

Isti dan, 9. jula 2019. godine na račun još jednog bivšeg direktora - Nikice Ljubića Aluminij je uplatio 95 hiljada KM. Zaboravljen nije bio ni Tomislav Lovrić, bivši izvršni direktor za ekonomsko-finansijske, računovodstvene i komercijalne poslove. Na njegov račun Aluminij je uplatio 94 hiljade maraka

Bivšem predsjedniku Nezavisnoga sindikata zaposlenika Aluminija Dinka Marića uplaćeno je 25 hiljada maraka. Na  račun Ružice Burić, bivše direktorice Sektora pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova u Aluminiju uplaćeno je 22 hiljade maraka, dok je bivšem direktoru Mariju Gadžiću isplaćeno 17 hiljada maraka.

Na pitanje inspektora Finansijske policije "ko je odredio prioritete i donio odluku o isplati sredstava samo dan prije isključenja struje", direktor Aluminija Dražen Pandža pravdao je to umanjenjem obaveza društva.

Zatražili smo da se donesu sudske presude i pravna služba je dostavila pravomoćne sudske presude na taj dan, te predmete koje su oni dostavili mi smo djelimično platili da bi umanjili obaveze društva, kazao je Pandža inspektorima.

Da umanjenje obaveza društva i nije neko opravdanje pokazuje činjenica da su samo 9 dana ranije ukupne obaveze samo za neto plaće, poreze i doprinose u tom periodu iznosile više od 15 miliona maraka. Za samo šest mjeseci 2019. godine Aluminij je uspio napraviti gubitak od 60 miliona maraka!

Ni sudske presude nisu opravdanje, jer je u tom momentu Aluminij imao 13 sporova ukupne vrijednosti više od 111,7 miliona KM, u kojima je zaključena nagodba, ali novac je isplaćen  samo bivšim direktorima.

Apsolutno nisu bile izvršene isplate samo direktorima, bilo je isplata i radnicima, odnosno isplaćene su sve pravomoćne sudske presude djelimično, pravdao se Pandža inspektorima.

Međutim, u Izvještaju Finansijske policije stoji da je novac po sudskim presudama isplaćen samo bivšim direktorima.

Zanimljiva je činjenica da je dana 9.7.2019. godine, dan prije isključenja električne energije sa konsolidacijskog računa, između ostalog isplaćeno je Ivi Bradvici 300 hiljada maraka, Nikici Ljubiću 95 hiljada KM, Tomislavu Lovriću 94 hiljade KM, Dinku Mariću 25 hiljada KM, Ružici Burić 22 hiljade KM, Mariju Gadžić 17 hiljada KM, navedeno je u izvještaju Finansijske policije.

Osim bivšim direktorima 9. jula prošle godine isplaćeno je i 50 hiljada maraka naknada članovima Nadzornog odbora Aluminija. Na isti dan oko 240 hiljada maraka isplaćeno je i firmama Marleko iz Gruda i Euro-vig iz Mostara.

Na kratko jd tadašnja uprava Aluminija kupila i mir među radnicima, dan prije zaustavljanja proizvodnje isplaćene su im neto plaće i topli obrok.

(zurnal.info)