REVIZORI OTKRILI:Mostarski Aluminij dobio subvenciju za uvezivanje staža iako nije ispunjavao uslove
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

REVIZORI OTKRILI: Mostarski Aluminij dobio subvenciju za uvezivanje staža iako nije ispunjavao uslove

Mostarski Aluminij nije ni u većinskom vlasništvu FBiH, niti je u većinskom privatnom vlasništvu, tako da nije ispunjavao ni osnovni kriterij za učešće i izbor korisnika sredstava finansijske pomoći, naveli su iz Ureda za reviziju FBiH

Mostarski Aluminij dobio subvenciju za uvezivanje staža iako nije ispunjavao uslove
Aluminij (foto: zurnal.info)

Federalni revizori su utvrdili nepravilnosti u vezi dodjeljivanja subvencija javnim i privatnim preduzećima za uvezivanje radnog staža za prošlu godinu. 

Ovo je jedan od razloga zbog kojeg je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, na čiji prijedlog je prethodna Vlada FBiH predvođena Fadilom Novalićem i donijela odluke o isplaćivanju subvencija za uvezivanje radnog staža, dodijeljeno mišljenje sa rezervom za finansijsku reviziju za 2022. godinu.

NEUSAGLAŠENE ODLUKE

Što se tiče privatnih preduzeća, Vlada FBiH je odlukom od 17. novembra 2022. dodijelila najveći iznos i to 336.465 KM preduzeću koje nije ispunjavalo osnovni uslov za to. Radi se o Aluminiju d.d. Mostar za penzionisanje 23 radnika koji su stekli uslove, a nije im uplaćen radni staž.

Subvencije su dodijeljene još i firmama Krivaja mobel d.o.o. Zavidovići (37.326 KM za 14 radnika), Hidrotehnika d.o.o. Kladanj (17.385 KM za dva radnika), Fortuna d.d. Gračanica u stečaju (358.202 KM za 28 radnika), Olimp d.d. Gračanica (141.585 KM za devet radnika) i Metalno d.d. Zenica (100.330 KM za devet radnika).

Mjesec nakon toga, preciznije 20. decembra, Vlada donosi odluku o izmjenama odluke o usvajanju programa utroška sredstava subvencije privatnim preduzećima za uvezivanje radnog staža kojom je uvećan iznos sredstava.  

Aluminiju d.d. Mostar odobreno je 570.631 KM za penzionisanje 38 radnika, a Krivaji mobel d.o.o. Zavidovići 33.183 KM za 11 radnika.

Revizori su u izvještaju o izvršenju budžeta za 2022. godinu podsjetili da mostarski Aluminij ima mješovitu strukturu kapitala sa vlasničkim udjelima i to Vlada FBiH 44 posto, Vlada Republike Hrvatske 12 posto i pojedinačni dioničari 44 posto. 

Shodno tome, preduzeće nije u većinskom vlasništvu FBiH, niti u većinskom privatnom vlasništvu, zbog čega nije ispunjavalo osnovni kriterij za učešće i izbor korisnika sredstava finansijske pomoći“, utvrdili su revizori. 

U revizorskom izvještaju navode i da je cilj subvencije rješavanje socijalnog statusa radnika penzionisanjem i da su za ove namjene osigurana sredstva u budžetu FBiH, tako da smatraju da sa aspekta efikasnog i racionalnog upravljanja javnim novcem nije primjereno ni opravdano odobravati sredstva za izmirenje doprinosa za PIO koji su obračunati na bruto plaće veće od zakonom utvrđenih minimalnih bruto plaća u FBiH. 

Revizori smatraju da se na ovaj način, umjesto sankcionisanja, nagrađuju preduzeća koja ne poštuju važeće propise i isplaćuju neto plate bez doprinosa.

Skrećemo pažnju da je preduzeću „Aluminij“ d.d. Mostar odobren prosječan mjesečni iznos sredstava po jednom radniku 679 KM za izmirivanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok je drugim preduzećima po istom osnovu odobreno od 6 do 10 puta manje sredstava“, naglasili su revizori.

Revizori su još uočili da je u odluci Vlade FBiH o izmjenama odluke bila brisana odluka kojom je utvrđeno da privatna preduzeća mogu ostvariti pravo na dodjelu samo po jednom podnesenom zahtjevu, ali da ponovljeni javni poziv koje je Ministarstvo objavilo 20. decembra nije bilo usaglašeno sa tom odlukom.

„Ponovljenim javnim pozivom utvrđeno je da preduzeća mogu ostvariti sredstva samo po jednom zahtjevu, a ta odredba je brisana odlukom o izmjenama“, navodi se u izvještaju.

KOME TREBA STAŽ?

Žurnal je o mostarskom Aluminiju pisao u nekoliko navrata.

„Pa dobro ljudi, šta vam i znači taj neuplaćeni staž ako će ljudi ići za Njemačku"?, bila je reakcija tadašnje ministrice finansija Jelke Miličević na zahtjeve za uplatu nedostajućeg staža na sastanku Kriznog vijeća Aluminija 2019. godine o čemu je Žurnal izvještavao.

Što će vam staž, idete u NjemačkuTAKO HDZ RJEŠAVA PROBLEMŠto će vam staž, idete u Njemačku

Aluminijem su upravljali kadrovi HDZ-a. Stranačka zapošljavanja, enormne plate i novčane stimulacije članovima uprave, te ostali dugogodišnji kriminal doveli su ovu mostarsku firmu do samog dna. I dok je menadžment uživao, radnici su godinama čekali na ispunjenje obećanja o isplatama doprinosa i uvezivanju radnog staža. Tužilaštva su, za to vrijeme, ignorisali brojne prijave o kriminalu u Aluminiju, a sve ovo možete pogledati u Žurnalovom filmu objavljenom u junu ove godine.

UMJESTO SANKCIJA NAGRADA ZA PREDUZEĆA KOJA NISU POŠTOVALA ZAKON 

Što se tiče javnih preduzeća, revizori su utvrdili da su subvencije za uvezivanje radnog staža za 2022. godinu imale za posljedicu da su se na taj način stimulisala preduzeća koja nisu obračunavala i nisu isplaćivala obaveze za doprinose uz isplate plata.

Odluka o izboru korisnika donesena je 29. decembra 2022., a izmjena odluke je bila 30. decembra i s njima su odobrena sredstva od 708.357 KM.

Subvencije su dodijeljene, na osnovu podnesenih zahtjevima, preduzećima IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju (596.145 KM), BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (582.738 KM) i Zrak d.d. Sarajevo (409.008 KM).

Revizijom je utvrđeno da je odlukama Vlade FBiH odobreno ukupno 1.587.891 KM, ali da je ovim preduzećima isplaćeno više za 687.891 KM, nego što je utvrđeno programom utroška sredstava. Osim toga, utvrđeno je i da su ova tri preduzeća aplicirala sa po dva zahtjeva, a da je propisano da mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava po jednom podnesenom zahtjevu.

Žurnal je godinama unazad pisao o radnicima spomenutih firmi i njihovoj borbi za ono što ih zakonom sljeduje.

Mizerne plate, neuplaćeni doprinosi, prijetnje otkazom, šamari, batine...ŽIVOT RADNIKA U BIHMizerne plate, neuplaćeni doprinosi, prijetnje otkazom, šamari, batine...

Ustaj Tito, ustaj brate, podijeli rudarima plate...protest ispred zgrade elektroprivrede bihUstaj Tito, ustaj brate, podijeli rudarima plate...

Upravi visoke plate, službena vozila i mobiteli, radnicima dugovanjaDOK SU VODILI ZRAK KA STEČAJUUpravi visoke plate, službena vozila i mobiteli, radnicima dugovanja

Ministar Džindić nije ispunio obećanje, moguć generalni štrajk!Agonija radnika Binasa se nastavljaMinistar Džindić nije ispunio obećanje, moguć generalni štrajk!

Prevareni radnici Krivaje za četvrtak najavili protest ispred zgrade Vlade FBiHZABORAVLJENI KRIMINALPrevareni radnici Krivaje za četvrtak najavili protest ispred zgrade Vlade FBiH

(zurnal.info)