Novi v.d.direktor Fonda Vinko Jerinić:Naplaćivao troškove za gorivo ukradenog vozila!

Istražujemo

Novi v.d.direktor Fonda Vinko Jerinić: Naplaćivao troškove za gorivo ukradenog vozila!

Dok se čeka saglasnost Vlade FBiH na imenovanje Ahmeta Baljića, za v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom imenovan Vinko Jerinić, čovjek od povjerenja Ahmeta Baljića

Naplaćivao troškove za gorivo ukradenog vozila!

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na sjednici održanoj 26. marta imenovao je Vinka Jerinića za v.d direktora Fonda. 

Na konkurs za izbor novog direktora, zajedno sa Ahmetom Baljićem, konkurisao je i Vinko Jerinić. U Izvještaju Komisije za provođenje procedure i utvrđivanje prijedloga za izbor i imenovanje direktora Fonda navedeno je da je Vinko Jerinić drugoplasirani kandidat sa samo četiri boda manje od Ahmeta Baljića.


Ko je Vinko Jerinić

Vinko Jerinić dugogodišnji je zaposlenik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Prije imenovanja na mjesto v.d. direktora bio je rukovodioc Sektora provedbe i monitoringa projekata Fonda. Na to mjesto postavio ga je Ahmet Baljić.

Vinko Jerinić ranije je već jednom obavljao dužnost v.d direktora Fonda, od 24. 11. 2014. do 25. 3. 2015. godine. Žurnal je pisao o nepravilnostima utvrđenim za njegovog mandata u direktorskoj fotelji. Podsjećamo na neke od njih.

Prema izvještaju Finansijske policije za vrijeme svog kratkog mandata u direktorskoj fotelji nije imao potpisan ugovor o radu sa Fondom.


"Na zahtjev inspektora da im se stavi na uvid Ugovor o radu za v.d. direktora Fonda Vinka Jerinića, dobiven je odgovor da traženi ugovor nikad nije bio ni zaključen, te da je prava i obaveze v.d. direktora Vinko Jerinić obavljao na osnovu odluke Upravnog odbora", naveli su inspektori Finansijske policije FBiH.


Naplaćivao troškove za ukradeno vozilo


Prema podacima Finansijske policije za kratko vrijeme u direktorskoj fotelji Vinko Jerinić neovlašteno je donosio pravilnike kojima su definisane isplate plata i naknada zaposlenima u Fondu. Pored toga, neovlašteno je koristio troškove reprezentacije.


To nisu jedine nepravilnosti. Jerinić je tako, sedam dana nakon što je imenovan za v.d direktora, počeo redovno naplaćivati troškove goriva za službeno vozilo koje je već pola godine ranije prijavljeno da je ukradeno.


Uvidom u račune koje je dostavio dobavljač dizel goriva, vidljivo je da je nabavka dizel goriva vršena za vozilo Golf A7 registarskih oznaka E42-M-975 i nakon što je 10.4.2014. godine direktor Fonda Ivica Marinović prijavio otuđenje istog vozila Prvoj policijskoj upravi Sarajevo... prema dostavljenim računima korisnik tankovnog dizel goriva u periodu od 9-12. 2014. godine u ime Fonda bio je Ivica Marinović, direktor Fonda, dok je prema podacima iz decembra 2014. godine istim automobilom upravljao Vinko Jerinić, v.d direktor Fonda,” naveli su inspektori. 

Računi za gorivo za ukradeno vozilo pristizali su u Fond do februara 2015. godine.

Dužnost v.d. direktora Fonda Vinko Jerinić će obavljati mjesec dana.

(zurnal.info)