Formalno proveden konkurs za izbor:Nedim Hrelja ponovo na čelu JU Apoteke Sarajevo
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Formalno proveden konkurs za izbor: Nedim Hrelja ponovo na čelu JU Apoteke Sarajevo

Nedim Hrelja od sredine jula ponovo je direktor JU Apoteke Sarajevo. Općinski sud poništio pravilnike o platama i sistematizaciji iz prethodnog mandata, te izrekao Hrelji novčanu sankciju za kršenje Zakona o računovodstvu i reviziji

Nedim Hrelja ponovo na čelu JU Apoteke Sarajevo
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Sredinom jula završen je samo formalno provedeni konkurs za imenovanje novog direktora Javne ustanove Apoteke Sarajevo. Nedim Hrelja po drugi put izabran je na ovu funkciju. Prvi mandat trajao je od 2012. do 2016. godine. Izbor komisije i odluku Upravnog odbora ekspresno su odobrili u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, na čelu sa DF-ovom ministricom Amelom Sofić. Predsjednik Upravnog odbora JU Apoteke Sarajevo je Avdo Gljiva, član DF-a.

Na konkurs za direktora prijavila su se tri kandidata. Jedan od njih bio je bivši direktor ustanove Nedim Helja, njegova radna kolegica iz Apoteka, te jedna kandidatkinja koja je ranije radila u kompaniji Bosnalijek.
Tokom razgovora sa upravom Ustanove, novinari Žurnala imali su uvid u šturi zapisnik koji je sačinila konkursna komisija, u kom je kao prvorangirani kandidat naveden Nedim Hrelja. Zapisnik ne sadrži nijedno detaljnije obrazloženje o broju bodova dodijeljenim kandidatima. Taksativno su pobrojana pitanja koja su postavljana kandidatima, a zatim samo zaključeno da Nedim Hrelja ima najviše bodova – 93. Na konstataciju kako je zapisnik neobično kratak, bez ikakvih dodatnih informacija, članovi komisije kažu da je to u ovoj ustanovi “takva praksa”.
- Da li biste vi, na osnovu ovog zapisnika, a da ste član Upravnog odbora koji izbor treba potvrditi ili ne, mogli odlučiti – pitali smo direktora Hrelju.
- Naravno. Pa mi se svi ovdje poznajemo – odgovara.
Nakon razgovora, iz Uprave nisu novinarima Žurnala, a po prethodnom dogovoru, proslijedili konkursnu dokumentaciju.

Prekršaj težak 723 hiljade KM


Kako se u ovoj velikoj kompaniji svi međusobno poznaju, ni za članove komisije nije tajna da je Općinski sud u Sarajevu krajem prošle godine donio rješenje prema koje su Nedim Hrelja kao odgovorna osoba i JU Apoteke Sarajevo kao pravna osoba prekršili Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH, zbog čega su novčano kažnjeni. Žalbu na ovo rješenje odbio je Kantonalni sud u Sarajevu u februaru ove godine.
Na ovu činjenicu članovi komisije nisu skrenuli pažnju Upravnom odboru.
Utvrđeno je da nije imenovana komisija za popis rezervi KS u lijekovima i sanitetskom materijalu u ukupnoj vrijednosti od 732 hiljade KM na dan 31.12.2014. Popisna lista robnih rezervi nije tako dostavljena ni Ministarstvu zdravstva KS.Općinski sud u Sarajevu poništio je i dva pravilnika donesena u prethodnom mandatu Nedima Hrelje - u avgustu 2016. utvrđeno je da je ništavan Pravilnik o platama, dodacima i naknadama plata iz 2013. Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji usvojen u julu 2013. poništen je u maju 2017. Prilikom donošenja ovih pravilnika nije konsultovan Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH. Revizorska kuća koja je za potrebe Ustanove sačinila Izvještaj o činjeničnom stanju navela je upravo ove Pravilnike kao izvore potencijalnih sudskih sporova.
Kada je 2016. stavljen van snage Pravilnik o nagrađivanju uposlenika po osnovu “performansa”, ostalo je neisplaćenih naknada u iznosu od 73 hiljade KM. I to je navedeno kao potencijalni generator parnica.

Edukacija na molbu uposlenika

Novi pravilnici omogućili su tada direktoru Hrelji reorganizacije službi, nova zapošljavanja, određivanje platnih razreda i stimulacija. Pisali smo tada o načinu na koji su zapošljavani novi kadrovi u Ustanovi. Neki od njih nakon zapošljavanja počašćeni su edukacijom u vrijednosti 3.343 KM, i to na osnovu vlastite “molbe”.
Interesantan je i podatak da je jedan od prvih koraka u tadašnjem mandatu direktora Hrelje bila odluka donesena 7. februara 2012., kojom je sebi na 24 sata dodijelio službeno vozilo i mobilni telefon.
Nezavršena, ili bolje reći nezapočeta, je i istraga u Tužilaštvu KS-a o slučaju nelegalnog prisluškivanja uposlenika JU Apoteke Sarajevo u vrijeme prethodnog mandata Nedima Hrelje.


U brojnim poslovnicama pronađeni su uređaji za nelegalno prisluškivanje

Žurnal je već pisao o tome da su u brojnim poslovnicama u Sarajevu pronađeni audiouređaji za nelegalno prisluškivanje. “Provjera navoda” u ovom slučaju traje već tri godine. Teško da će do okončanja ovog mandata i biti završena.

(zurnal.info)