Zavod zdravstvenog osiguranja KS:Nekontrolisano zapošljavanje, enormne plate i ogromni troškovi telefona
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Zavod zdravstvenog osiguranja KS: Nekontrolisano zapošljavanje, enormne plate i ogromni troškovi telefona

Federalni revizori poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ocijenili su negativnim. Utvrđeno je da mnoge financijske transakcije nisu u skladu sa zakonom, a da direktor ima prevelike ovlasti.

Nekontrolisano zapošljavanje, enormne plate i ogromni troškovi telefona

Revizorski izvještaj federalnih revizora u 2015.godini otkrio je nezakonito poslovanje i brojne nepravilnosti u Zavodu zdravstvenog osiguranja Sarajevo. Jedna od stvari je i pravilnik koji je donio sam Zavod a koji je omogućio bivšem direktoru Kenanu Crnkiću da sam odlučuje o koeficijentima i osnovici za obračun plata. 

„Navedeno je imalo za posljedicu značajno  povećanje ukupnog broja zaposlenih, kao i visoka primanja zaposlenih koja se finansiraju iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje.“navodi se u izvještaju federalnih revizora.

Kako saznaje Žurnal, u tom periodu plata direktora iznosila je oko 4700 KM, pomoćnici direktora raspolagali su sa mjesečnim iznosom od oko 2700 KM, a savjetnici oko 2600 KM.

Odriješene ruke u odlučivanju, ohrabrile su direktora Crnkića pa je tako, kako tvrdi naš izvor iz Ureda za reviziju Federacije, u prvih 7 mjeseci 2015. godine potrošio čak 9000 maraka službenog mobitela.  Navikao je Crnkić na trošenje građanskih para, jer je podsjetimo u junu 2014. godine račun za njegov službeni mobitel iznosio čak 20.766 maraka.

Imajući u vidu da raspolažemo sa dokumentacijom koja pokazuje da su u ranijem periodu računi mobitela direktora bili enormno visoki, sugerišemo da se pravo direktora na troškove mobilnog telefona ograniči, kroz izmjene i dopune navedenog pravilnika, u cilju kontrole i namjenskog trošenja javnih sredstava.“

Kontaktirali smo bivšeg direktora Zavoda Kenana Crnkića. Na pozive i poruke nije odgovarao.

BEZ DOKAZA O TROŠKOVIMA

Negativno mišljenje federalnih revizora odnosi se i na brojne nepravilnosti kada su pitanju financijske transakcije Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Jedan od primjera je ugovor Zavoda sa firmom Repubblica Media d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga kreiranja i provedbe komunikacijske strategije ukupno plaćenih 58.266 maraka. U izvještaju revizora stoji da nisu prezentirani dokazi da je plaćeni posao i urađen.

“Konstatujemo da nije opravdano zaključivanje ugovora za navedene usluge i ukupno nastali izdatak u iznosu od 58.266 KM, od čega u 2015. godini iznos od 16.994 KM.”

Izvor blizak ovoj firmi za Žurnal tvrdi da je posao urađen i više nego što je naplaćen, te da su svakodnevne obuke komunikacijskih vještina, priprema press konferencija i saopštenja za javnost, foto i video komunikacija dokaz o obavljenom poslu. Neprezentiranje dokaza revizorima je kako tvrdi izvor, propust službi Zavoda.

Dokaz o obavljenom poslu nije postojao ni u slučaju rada članova više komisija. Naknade su isplaćene.

„Obračun i isplata naknada članovima komisija i angažiranom stručnom konsultantu, u ukupnom neto iznosu od 201.400 KM, je izvršena bez dokaza da su isti uradili posao za koji su angažirani. Također, naknade članovima Nadzornog odbora su isplaćene u iznosu većem za 27.466 KM, što nije u skladu s Odlukom Vlade Kantona koja je regulirala navedena primanja“

Zavod je u 2015. godini kao kapitalni primitak evidentirao povrat sredstava, po osnovu ranije datih pozajmica iz sredstava zakonskih rezervi, u iznosu višem od  4 miliona KM, pa je tako prikazao pozitivno, umjesto negativnog poslovanja.

„Navedeno je imalo za posljedicu da je Zavod, umjesto deficita u iznosu od 3.911.437 KM, na kraju godine iskazao suficit u iznosu od 469.519 KM, što nije u skladu s članovima 4. i 12. Zakona o budžetima u FBiH“

Nakon obavljene revizije konstatirano je i da Klinički Centar Sarajevo i Javna Ustanova Dom zdravlja, medicinsku i informatičku opremu vrijednu više od  66 hiljada maraka još uvijek nisu evidentirali u svojim poslovnim knjigama.U odlukama Upravnog odbora ostalo je nejasno da li Zavod ovim zdravstvenim ustanovama prenosi pravo korištenja ili pravo vlasništva nad opremom.

(zurnal.info)