Gordan Memija i "Foto art" tvrde:Nemamo transkacije sa kartelom "Tito&Dino"
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Gordan Memija i "Foto art" tvrde: Nemamo transkacije sa kartelom "Tito&Dino"

Gordan Memija se obratio sa zahtjevom za objavu demantija.

Nemamo transkacije sa kartelom "Tito&Dino"

 

  • Dana 19.09.2019. godine u 10:48h ste objavili tekst pod naslovom: „PROINTER U TEHERANU: Društveno-odgovorni biznis porodice Dodik“ Piše Avdo Avdić, u navedenom tekstu ste objavili cijeli niz neistina o meni lično i o mojoj firmi „FOTO ART“ d.o.o., pa ovim putem izjevljujem:

·         Nije tačno da su Gordan Memija i firma “Foto Art” na bilo koji način povezani sa sumnjivim transakcijama pranja novca navodnog kartela “Tito&Dino

·         Nije tačno da je Gordan Memija ikada izjavio da je imao poslovne kontakte sa članovima navodnog kartela “Tito i Dino”

  • Dana 19.09.2019. godine u 21:50h ste objavili tekst pod naslovom: „AMSTERDAM: Ubijen Derk Wiersum, advokat ključnog svjedoka protiv kartela Tito i Dino“ Piše: Avdo AVDIĆ, u navedenom tekstu ste objavili neistinu o meni lično, pa ovim putem izjevljujem:

·         Nije tačno da Gordan Memija ima poslovne kontakte sa članovima navodnog kartela Edina Gačanina. Ja nisam saradnik Edina Gačanina i nemam poslovnih odnosa, moja firma FOTO ART d.o.o. nema nikakvih poslovnih odnosa sa Edinom Gačaninom niti sa nekom od njegovih firmi.

  • Dana 15.10.2019. godine u 11:04h ste objavili tekst pod naslovom: „PERAČI NOVCA POPRAVLJAJU IMIDŽ GORDANE TADIĆ: Tužilaštvo BiH ugovorilo posao sa marketinškom agencijom Communis“ Piše: Avdo Avdić, u navedenom tekstu ste objavili  neistinu o mojoj firmi „FOTO ART“ d.o.o., pa ovim putem izjevljujem:

·         Nije tačno da je firma Foto Art d.o.o prala milionske iznose

  • Dana 24.10.2019. godine u 07:55h ste objavili tekst pod naslovom: „MIRZA GAČANIN PRIJETI NOVINARU ŽURNALA: Potraživat će ga po kanalima!“ Piše: Avdo Avdić, u navedenom tekstu ste objavili  neistinu o meni lično, pa ovim putem izjevljujem:

·         Ja i moja firma nismo nikada prali novac preko fatomskih i fiktivnih firmi za Edina Gačanina, Mirzu Gačanina i sa njima povezanim fizičkim i pravnim licima

  • Dana 25.10.2019. godine u 10:14h ste objavili tekst pod naslovom „KO JE MIRZA GAČANIN KOJI JE PRIJETIO NAŠEM NOVINARU: Pozajmljuje milione, sarađuje sa peračima novca, gradi boračke stanove„ Piše: Avdo Avdić, u navedenom tekstu ste objavili cijeli niz neistina o meni lično i o mojoj firmi „FOTO ART“ d.o.o., pa ovim putem izjevljujem:

·         Nije tačno da je Gordan Memija priznao da ima poslovne kontakte sa članovima navodnog kartela “Tito i Dino”

·         Nije tačno da je firma Foto Art d.o.o. imala ikakve poslovne transakcije sa članovima navodnog kartela

Ja, Gordan Memija, osnivač i direktor društva „FOTO ART“ d.o.o., izjavljujem da nisam imao nikakve poslovne odnose sa bilo kakvim narko kartelom, da su mi tvrdnje koje se odnose na narko kartel i pranje novaca za isti potpuno nepoznate. Moja frima posluje već više od dvije decenije sa eminentnim klijetima domaćim i stranim. Naši proizvodi su dobro poznati građanim BiH i regije, pa i svijeta. Zbog iznošenja neistina na prvom mjestu moja porodica, ja lično i moja firma trpimo ogromnu materijalnu i nematerijalnu štetu. Zbog svih iznesenih nesitina i  štete nanesene ugledu mene lično kao fizičkog lica i FOTO ART d.o.o.  kao pravnog lica, ću pokrenuti sudski postupka pred nadležnim sudom protiv Vas, i svih drugih medija koji prenose neistine o meni i mojoj firmi. U sudskom postupku ću iznijeti obimnu dokaznu (materijalnu) dokumentaciju iz koje će se jasno i nedvojbeno utvrditi da je sve što ste pisali o meni i mojoj firmi neistina.

Ujedno Vas molim da prestenete sa daljim iznošenjem nesitina o meni i mojoj firmi FOTO ART d.o.o. Sarajevo.

S poštovanjem,

Gordan Memija