KAKO VLADA SBK DIJELI NOVAC :Nezakonit rad kao najbolja preporuka za budžetsku subvenciju
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

KAKO VLADA SBK DIJELI NOVAC : Nezakonit rad kao najbolja preporuka za budžetsku subvenciju

Vlada Srednjobosanskog kantona isplatit će subvencije firmi Apel promet iako je direktor ove firme javno priznao da svi zaposlenici moraju vraćati veći dio plate "za potrebe firme"

Nezakonit rad kao najbolja preporuka za budžetsku subvenciju
Ministarstvo privrede SBK potpisuje ugovore o implementaciji odobrenih sredstava; FOTO: sbk-ksb.gov.ba

 

Prije tačno godinu dana Žurnal je objavio snimak razgovora između Mustafe Kovačevića i predsjednika Saveza RVI SBK Ekrema Julardžije u kojem Julardžija priznaje da svi zaposleni u njegovim firmama, poput Mustafe, moraju vraćati veći dio plate firmi. Od tada Mustafa Kovačević, osoba sa stopostotnim invaliditetom, živi od socijalne pomoći. Ekrem Julardžija ostao je član Upravnog odbora federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom a  njegove firme i dalje se finansiraju iz budžeta sa raznih nivoa vlasti.

Na prijedlog Ministarstva privrede SBK, Vlada SBK je na 54. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, donijela Odluku o izdvajanju sredstava poslovnim subjektima za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec april sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“. Ovom Odlukom privrednim subjektima bit će dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 2.619.560,00 KM, odnosno iznos od 215,00 KM po zaposlenom za subvencioniranje dijela najniže neto plate za mjesec april 2020. godine”, obavijestili su javnosti iz Vlade Srednjobosanskog kantona.

U odluci Vlade da pomogne privrednike sa područja ovog kantona ništa ne bi bilo sporno osim činjenice da se na spisku privrednih subjekata kojima će biti isplaćene subvencije nalazi i firma čiji direktor je javno priznao da svim svojim zaposlenima uzima veći dio plate, što je nezakonito. Na spisku privrednih subjekata koje će dobiti subvencije Vlade SBK pod rednim brojem 121 nalazi se firma "Apel promet". Vlada SBK subvencionirat će neto plate za 12 radnika ove firme. 

Podsjetiti ćemo javnost na sistem kojim uprava ove firme raspolagala sa budžetskim novcem knamjenjen plaćama radnicima, a završavao je kod direktora preduzeća. 

 

 

Osnivač Apel prometa je Savez ratnih vojnih invalida SBK. Vršilac dužnosti  direktora Apel prometa je Ekrem Julardžija. Firme u vlasništvu Saveza fiktivno su zapošljavale osobe sa invaliditetom da bi mogle dobiti poticaje od federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Svi zaposlenici Apel prometa su morali potpisati izjave da će  se dobrovoljno odreći većeg dijela plate za potrebe firme. Nakon isplate radnici su morali vraćati novac u firmu. Za svaku vraćenu platu dobijali su priznanice od firme.

Kada je krajem prošle godine tadašnji zaposlenik Apel prometa Mustafa Kovačević za Žurnal ispričao da je veći dio plate morao vraćati u firmi a sebi ostavljati 100 KM dobio je prijetnje od direktora Julardžije. Tadašnji predsjednik Saveza RVI SBK i sadašnji v.d. direktor Apel prometa Ekrem Julardžija u saopćenju za javnost otvoreno je zaprijetio da će poduzeti mjere protiv radnika koji su medijima dostavili izjave o vraćanju plate. Mustafa Kovačević dobio je otkaz i savjet da svoja prava traži na sudu.

Ohrabren podrškom i izostankom reakcije nadležnih institucija i Tužilaštva Ekrem Julardžija otišao je i korak dalje. Podnio je krivičnu prijavu protiv Mustafe Kovačevića zbog neovlaštenog snimanja. Vrijedno tužilaštvo odmah je regovalo pa su pozvali Mustafu da da izjavu na navode iz prijave. Mustafa Kovačević branio se šutnjom. Iz straha za egzistenciju svoje porodice Kasema Bećirović više nije željela da šuti. Žurnal je ranije pisao o slučaju njenog supruga Eldina Bećirovića koji je na isti način poput Mustafe Kovačevića morao vraćati platu firmi Apel promet, a sebi ostavljati 100KM. .Dok se Eldin Bećirović u bolnici borio za život a njegovi prijatelji skupljali humanitarnu pomoć za njegovo liječenje iz firme Apel promet dolazili su u bolnicu po njegovu platu. Ostavljali su mu 100 KM.

Ekrem Julardžija i njegovi saradnici nakon objave snimka ponovo su u medijskim nastupima priznali da su godinama svi radnici zaposleni u firmi Apel promet i RVI Prevoz morali vraćati veći dio plate. Fiktivno su zapošljavali osobe sa invaliditetom da bi dobijali poticaje od federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Javno priznanje ni obilna dokumentacija nisu bili dovoljni Tužilaštvu Srednjebosanskog kantona da liše slobode Ekrema Julardžiju i njegove saradnike. Ekrem Julardžija ostao je na mjestu člana Upravnog odbora federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ove činjenice nisu problematične ni Ministarstvu privrede a ni Vladi SBK kada su odlučili da dodijele subvencije Apel prometu.

(zurnal.info)