ODGOVOR NA OPTUŽBE PREMIJERA KONAKOVIĆA:Nije problem, vrati pare i televizore

Istražujemo

ODGOVOR NA OPTUŽBE PREMIJERA KONAKOVIĆA: Nije problem, vrati pare i televizore

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković optužio je redakciju Žurnala da laže o njegovim sumnjivim poslovima. Kao odgovor, objavljujemo dokumente koji dokazuju da je firma koju je osnovao i kojom je upravljao premijer Konaković dužna kantonalnim javnim preduzećima najmanje 60 hiljada maraka.

Nije problem, vrati pare i televizore
Premijer Konaković sa sarajevskim privrednicima
Napredak je očigledan. Prije je samo na Facebooku pisao da lažemo, a sad nam je to isto saopćio i putem telefona. Uglavnom, kantonalni premijer tvrdi da je sve što objavljujemo o Elmedinu Konakoviću – notorna laž.
 
Notorna je laž to što u tekstovima piše o mojim dugovanjima javnim preduzećima“, zaključuje Konaković i usmeno i pismeno. 
Tvrdi dalje premijer Konaković da ima dokaze da lažemo, ali uprkos najavi, na svom Facebooku nije objavio niti jedan dokument koji pobija našu tvrdnju da firma koju je osnovao kantonalni premijer Konaković duguje kantonalnim javnim preduzećima najmanje 60 hiljada maraka, plus plazma televizore koje je, sa svojim poslovnim partnerom Hadisom Zubanovićem, odnio u nepoznatom pravcu. 
 
Jutros smo se, istina, nadali da je proradila savjest nesavjesnog premijera kada su nam čitaoci javili da su ga uočili kod sarajevske Zetre. Vjerovali smo da je došao da vrati barem televizore. Kad ono – ništa. Tek jedan post na Facebooku i optužba Žurnalu da plasira laži.
Služite koruptivnim grupama, ujedinjenim iz više stranaka“, poručuje nam premijer Elmedin Konaković, poznat po selfijima i druženjima sa osobama optuženim sa silovanje, ucjene, pucnjave, kamatarenje i razbojništva.
Za svaku tvrdnju, koju smo iznijeli u svim tekstovima o Konakoviću, posjedujemo materijalne dokaze.  Sada objavljujemo samo materijalne dokaze u vezi sa dugovima firme koju je osnovao premijer Konaković. 
 
Dokaz broj 1

Ugovor sačinjen 18. Januara 2010. godine, zaveden pod brojem protokola 167/10, ovjeren pečatom KJKP ZOI „84“ i pečatom firme  Sport Centar d.o.o. Sarajevo. Pored pečata KJKP ZOI potpisan je direktor mr. Nedžad Ajnadžić, dok je pored pečata Sport Centra čitak potpis Konaković E., ispod kojeg piše – direktor Elmedin Dino Konaković. 
Sport Centar d.o.o. će prostor iz stava 2 ovog člana urediti o svom trošku i dovesti isti u funkcionalno stanje, te prostor opremiti svojim mobilijarom  /stolovi, stolice, sofe, TV ekrani i slično/... Sporazumne strane su saglasne da mobilija i oprema navedena u stavu jedan ovog člana ostaju u trajnom vlasništvu KJP ZOI „84“, piše u ugovoru kojim je Sport Centar iznajmio poslovni prostor u Zetri.
 
 
Dokaz broj 2.


Dokument KJP ZOIn „84“ sačinjen 24. 4. 2012. godine i zaveden pod brojem protokola broj 1220/12. Akt naslovljen kao: opomena iz osnova nenaplaćenog potraživanja potpisao je tadašnji direktor KJP Zetra Salko Hasanefendić. Na lijevoj strani piše Sport Centar d.o.o. Sarajevo, a ispod je navedeno n/r direktora Elmedina Konakovića.
Obavještavamo vas da smo uvidom u poslovne knjige Preduzeća sa stanjem na dan 24.4. 2012. Godine utvrdili da je stanje Vašeg dospjelog, a neutuženog duga, po osnovu zakupa prostora u Olimpijskom kompleksu Zetra iskazano u visini 25 648,14 KM“, napisao je Hasanefendić.
 
Dokaz broj  3.

Izvod iz poslovnih knjiga KJP Zetra sa datumom 1.1. 2017. godine. U stavci sumnjiva i sporna potraživanja piše da se od kupca Sport Centar d.o.o. Sarajevo potražuje ukupno 41.937 KM
 
Dokaz broj 4.
 
Dokument KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo, sačinjen 1. jula 2013. Godine i zaveden pod brojem protokola 4217/13. Vršilac dužnosti načelnika Komercijalnog sektora KJP Skenderija Esad Mulahasanović šalje dopis direktoru Skenderije kojim podnosi zahtjev za „pokretanje sudbenog postupka radi naplate potraživanja protiv zakupca „Sport Centar“. 
Visina zahtjeva iznosi 20 551,47 KM“, piše u dokumentu KJP Centar „Skenderija“.
 
Dokaz broj 5.
 
Izvod iz sudskog registra od 27. 2. 2015. godine u kojem je navedeno da je Sport Centar d.o.o. trenutno „u likvidaciji“. Kao odgovorno lice pojavljuje se samo Hadis Zubanović. Dakle, isti čovjek s kojim je premijer Konaković, prema vlastitom priznanju, osnovao Sport Centar d.o.o.. Upravo to preduzeće, prema aktualnim spisima dužno je kantonalnim preduzećima najmanje 60 hiljada maraka. Plus televizori koji su trebali biti ostavljeni u krugu Zetre.
 
zurnal.info