Savjetnik državnog parlamentarca nema fakultetsko obrazovanje:NIKO NIJE SAVRŠEN: Denis Bećirović, doktor historije, političke savjete traži od elektrotehničara
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

NIKO NIJE SAVRŠEN: Denis Bećirović, doktor historije, političke savjete traži od elektrotehničara

Savjetnik doktora historijskih nauka Denisa Bećirovića je Armin Čolić, koji nema fakultetsko obrazovanje

NIKO NIJE SAVRŠEN: Denis Bećirović, doktor historije, političke savjete traži od elektrotehničara
Savjetnik Denisa Bećirevića, zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma državnog parlamenta, nema fakultetsko obrazovanje; FOTO: CIN

Armin Čolić, po struci elektrotehničar računarske tehnike i automatike, savjetuje Denisa Bećirevića, zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma državnog parlamenta, koji je po struci doktor historijskih nauka. Čolić taj posao obavlja zadnjih sedam mjeseci.

Prema podacima iz Sektora za odnose sa javnošću državnog Parlamenta, posao savjetnika podrazumijeva davanje savjeta o svim pitanjima o kojima raspravlja Dom, kao i pružanje druge stručne i savjetodavne pomoći. Također, savjetnik obavlja i druge poslove po nalogu Bećirovića i njemu odgovara za svoj rad.

Čolić ne želi razgovarati o svom angažmanu i sposobnosti da odgovori zadacima. U izjavi za Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) kaže da nema nadležnosti razgovarati sa medijima, a da Bećirović nije dostupan za razgovor.

Savjetnici su u rangu izabranih zvaničnika i prema Zakonu o državnoj službi BiH oni ne moraju imati fakultetsko obrazovanje koje je obavezno za državne službenike.

Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, kaže da imenovanje savjetnika nije u njihovoj nadležnosti. Savjetnici se ne biraju na osnovu natječaja, već na osnovu diskrecionog prava članova državnog Predsjedništva, predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministara i zamjenika te rukovodstva državnog parlamenta.

„Savjetodavno lice može u svakom momentu bez razloga i obrazlaganja razriješiti dužnosti savjetnika“, navodi Akšamija u dopisu.

Bećirović ima dva savjetnika. Uz Čolića, funkciju njegovog savjetnika ima i Damir Porobić, koji je ujedno i šef kabineta. On je po struci diplomirani inžinjer informacionih tehnologija.

CIN je uradio istraživanje o savjetnicima imenovanim u institucijama na razini države i entiteta. Prema postojećim zakonima, savjetnici koji se imenuju u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine moraju imati univerzitetsko obrazovanje i petogodišnje radno iskustvo. Međutim, revizori su pronašli da se ta pravila ne poštuju u svim institucijama. CIN je pronašao da je sa srednjom stručnom spremom angažirana i savjetnica za nevladine organizacije u uredu Svetozara Pudarića, potpredsjednika FBIH.

(Centar za istraživačko novinarstvo)