Demant BS Telecoma:Nikšić i Grabovica nemaju nikakve veze sa potpisanim ugovorima
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Demant BS Telecoma: Nikšić i Grabovica nemaju nikakve veze sa potpisanim ugovorima

Dobili smo reagiranje firme BS Telecom na naš tekst

Nikšić i Grabovica nemaju nikakve veze sa potpisanim ugovorima

U ime našeg Klijenta, privrednog društva BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, dostavljamo Demantij za objavu na Internet-portalu „Žurnal“, a vezano za članak pod nazivom „Autoceste Federacije BiH: Za pet mjeseci BS Telecom dobio poslove vrijedne osam miliona maraka“,

 

Dana 21. 02. 2019. godine, Internet-portal „Žurnal“, na adresi <http://www.zurnal.info/novost/21903/za-pet-mjeseci-bs-telecom-dobio-poslove-vrijedne-osam-miliona-maraka>, objavio je članak pod nazivom „Autoceste Federacije BiH: Za pet mjeseci BS Telecom dobio poslove vrijedne osam miliona maraka. U pogledu navoda iz citiranog članka, Internet-portal „Žurnal“, njegov novinar Avdo Avdić, i urednici, nikada nisu dali mogućnost BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo da se izjasni, a što je novinarska obaveza. U predmetnim tekstom, tendeciozno i zlonamjerno iznijeto je niz neistina, koje najoštrije demantujemo.

Prije svega, vlasništvo bilo kojeg pravnog subjekta nije bilo kakva tajna, pa svaki novinar ima mogućnost da ove informacije dobije bez bilo kakvih problema. Stoga, pisanje u članku da „[f]ormalni vlasnici BS Telecoma nisu poznati“ predstavlja klasičnu obmanu javnosti i pokušaj da se takva neistina uklopi u faktički cilj pisanja, a to je negativno prikazivanje i huškanje javnosti na jednog privrednog subjekta i lažno prikazivanje njegove navodne povezanosti sa političkim subjektima i ličnostima. Vlasnik BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo je češka firma BS TS, a. S, a čiji dugogodišnji krajnji vlasnici su ujedno i dugogodišnji uposlenici BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, i to gospoda Mirza Varatanović, Nerma Sečić-Haračić i Halid Ćenanović.

Nadalje, najoštrije demantujemo sve navode o bilo kakvoj povezanosti BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo sa g. Nerminom Nikšićem, Elvedinom Grabovicom i / ili firmama Meganet d.o.o. Sarajevo i / ili CTK d.o.o. Konjic, te ostalim političkim strankama i / ili ličnostima koje se spominju. Navedeni subjekti i / ili njihovi vlasnici nemaju bilo kakvu vezu sa potpisanim ugovorima sa Javnim preduzećem Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Činjenica da je sjedište firme Meganet d.o.o. Sarajevo na istoj adresi kao i sjedište BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo puka je slučajnost s obzirom da se radi o poslovnoj zgradi u centru Sarajeva u kojoj svoje sjedište ima na desetine firmi.

Nadalje, u vezi sa poslovanjem BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, novinar Internet-portalu „Žurnal“, Avdo Avdić ništa nije istražio i sve je lažno prikazao. Neistina je da je BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo u 2014. godini dobio poslove u javnim preduzećima u vrijednosti od ukupno 43 miliona maraka, od čega je ostvarena dobit 10 miliona maraka. BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, cijelo vrijeme svog postojanja, većim dijelom posluje sa privatnim firmama, a ne sa javnim, i to u inostranstvu, uključujući i 2014. godinu, kada je preko 75% sklopljenih poslova imala sa privatnim firmama. Tako, i ove godine promet usluga u inostranstvu biće sigurno oko 65% ukupnog poslovanja. Prema istraživanju renomiranog CIN-a, BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, prema TOP-50 listi za period 2011-2015, nije na popisu prvih 50 firmi koje posluju sa javnim subjektima u BiH.

Neistina jeda se BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo prijavljivao za učešće u javnim nabavkama bez objave obavještenja o nabavci, ili da je dobio poslove u vrijednosti od 8 miliona maraka, ili da svaki put kada Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar posao dodjeljuje BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo. Samo primjera radi, u vezi sa zadnjom nabavkom koju spominje Internet-portal „Žurnal“održavanje hardverskog dijela sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1“ – ne radi se o nabavci „bez objave obavještenja“, već o otvorenom postupku, te o dodijeli posla putem tzv. okvirnog sporazuma, koji podrazumijeva u konkretnom slučaju da je BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo u ovom momentu ugovorio posao vrijedan 450.164,00 KM, a ne 2,1 milion KM.

Na kraju, ukazujemo javnosti da je BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo renomirana bh. firma, i regionalni lider u poslovima kojima se bavi. Prisutna je i radila je na tržištima SR Njemačke, Češke, Slovačke, Rusije, Srbije, Crne Gore itd. Radi se o firmi koja zapošljava preko 80 visokoobrazovanih zaposlenika. Samo u Srbiji i Crnoj Gori BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo će realizovati poslova od skoro 30 miliona KM u 2019. godini. Stoga pisanja novinara Avde Avdića na Internet-portal „Žurnal“ predstavljaju klasičnu obmanu javnosti, narušavanje ugleda privrednicima iz Bosne i Hercegovine, pokušajima da neistinama i poluistinama dovede rad kvalitetnih bh. firmi u kontekst političkih zbivanja u našoj državi i neopravdanu diskreditaciju takvih firmi, što najoštrije osuđujemo.


Dr. iur. Nedim Ademović, advokat

Advokatsko drutštvo „Ademović, Nožica i partneri“ d.o.o. Sarajevo

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }