Mirza Gačanin reagira:Nisam član narko kartela i nemam kontakt s Edinom Gačaninom
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Mirza Gačanin reagira: Nisam član narko kartela i nemam kontakt s Edinom Gačaninom

Nisam član narko kartela i nemam kontakt s Edinom Gačaninom

Poštovani,

U skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti od klevete FBiH obraćam Vam se sa zahtjevom da objavite demant po pitanju netačnih informacija u članku objavljenom 24.10.2019. godine pod naslovom MIRZA GAČANIN PRIJETI NOVINARU ŽURNALA: Potraživat će ga po kanalima, u potpisu Avdo Avdić.

1.    Žurnal je više puta objavljivao da je kartel Tito i Dino, prema procjenama DEA–e, među 50 najvećih narko kartela na svijetu. Na čelu grupe je Edin Gačanin, BH državljanin koji je godinama živio u Holandiji,...Mirza Gačanin je dio ovog kartela...

2.    Edin Gačanin je, kako smo već naveli prvi rođak Mirze Gačanina kojeg i holandsko i bh. pravosuđe sumnjiči za pranje najmanje četiri miliona eura. 

Pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću tvrdim da su gore izneseni navodi neistiniti i netačni. 

1. Ja nisam član bilo kojeg narko kartela, niti imam bilo kakve kontakte sa licima koja se u Vašim člancima spominju kao članovi narko kartela Tito i Dino i na taj način dovode u vezu sa mnom. Potvrda za ove navode je činjenica da se protiv mene u Holandiji, kao ni u bilo kojoj drugoj državi, uključujući BiH, ne vodi istraga za bilo koje radnje koje se tiču prometa opojnim drogama. Zbog toga su navodi u Vašim člancima potpuno neistiniti i proizvoljni bez bilo kakvih dokaza. Odgovorno tvrdim da nisam imao nikakve odnose ili veze sa narko kartelom koji pominjete, da su mi tvrdnje koje se odnose na taj navodni narko kartel i pranje novca za isti potpuno nepoznate.

2. Netačan je Vaš navod da je Edin Gačanin moj prvi rođak. On je sin mog rahmetli brata, koji se od Edinove majke razveo još 1989. godine. Dakle, potpuno su neistiniti Vaši navodi kojima dovodite u vezu mene i Edina Gačanina, obzirom da ja nemam bilo kakvog kontakta sa njim preko petnaest godina, pri čemu napominjem da nikada nismo bili u dobrim odnosima. 

Isto tako, potpuno je proizvoljan Vaš navod da mene bh. pravosuđe sumnjiči za pranje najmanje četiri miliona eura. U BiH pred bilo kojim Tužilaštvom nije otvorena istraga protiv mene, što se vrlo lako može dokazati. Samim tim netačan je Vaš navod da mene bh. pravosuđe sumnjiči za bilo koju radnju uključujući i navod koji se tiče pranja novca u iznosu od četiri miliona eura. Tužilaštvo BiH je u nekoliko navrata samo postupalo po zamolnici Kraljevine Holandije u odnosu na moju imovinu u BiH, pri čemu odgovorno tvrdim da se u Tužilaštvu BiH protiv mene ne vodi bilo kakav krivični postupak. 

Zahtjevam da u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete FBiH, objavite moj demanti u kom tvrdim da su informacije, koje je iznio gospodin Avdo Avdić, a tiču se lično mene neistinite i netačne, te da objavite ispravku tih informacija kao neistinitih i netačnih.

Ja, Mirza Gačanin, sa različitim kompanijama u mom posjedu poslujem već duži niz godina vrlo transparentno sa različitim poslovnim partnerima. Zbog iznošenja neistina o meni, direktno utičete na reputaciju mene lično i moje porodice, kao i moje kompanije u Holandiji, zbog čega moja kompanija i ja kao njen osnivač i direktor, kao i moja porodica, trpimo ogromnu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Ovim putem zahtijevam da sa portala Žurnal.info povučete sve tekstove u kojima iznosite neistine o meni, a koje se odnose na moje navodne veze sa narko kartelom Tito i Dino, te da javno objavite izvinjenje i prestanete neosnovano stavljati moje ime u kontekst sudjelovanja u pranju novca za navodni narko kartel „Tito i Dino“. U suprotnom ću biti prinuđen da preduzmem sve zakonom dozvoljene mjere protiv Vašeg portala.

Sarajevo, 25. oktobar 2019. godine

S poštovanjem,

Mirza Gačanin