Demantij Nedima Makarevića:Nisam otuđio novac za školu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Demantij Nedima Makarevića: Nisam otuđio novac za školu

Ambasador Nedim Makarević je uputio još jedan demantij redakciji Žurnala. U nastavku pročitajte demantij i naše odgovore ambasadoru Makareviću

Nisam otuđio novac za školu
Poštovani,

Obraćam Vam se u vezi tekstova koji je online magazin Žurnal objavio i u kojima sam ne samo stavljen u negativan kontekst nego i inkriminiran. Riječ je o tekstovima „PAKISTANCI PISALI BH. VLASTIMA: Ambasador Makarević otuđio novac namijenjen za Školu Alija Izetbegović“ autora Avde Avdića, objavljenog 31. 07; „Ambasador Makarević: Boravite u BiH legalno za nekoliko hiljada eura!“, autorice Mirne Stanković Luković od 2. avgusta, te „SUKOB PARTNERA U PAKISTANU: Ambasador Makarević tužen zbog pronevjere, pritisaka i ucjena“, autorice Mirne Stanković Luković od 4. avgusta.

Tekstovi koje je objavio Žurnal obiluju nizom neistina o meni, te su, lično smatram, prekršeni barem kodeksi 2, 5, i 7 kodeksa za štampu i online medije u BiH. Jednom sam, već nakon prvog teksta, uputio demanti, te u tančine objasnio suštinu slučaja, a sada, nakon tri objavljena teksta dužan sam obrazložiti sljedeće činjenice:

1. Netačno je da sam „otuđio novac namijenjen za školu Alija Izetbegović“, kako navodite u prvoobjavljenom tekstu. Čovjek kojeg ste koristili kao izvora vaših tekstova, Mudassir Nazar Shah, nalazi se u bijegu od zakona jer mi je privatno dužan 50.000 dolara i za to Vi vec imate neoborive dokaze koje sam Vam licno ja poslao.


Odgovor Žurnala: Mudassir Nazar Shahu je sud odobrio tzv. “Anticipatornu jamčevinu” - vrstu jamčevine koju nudi pravni sistem Indije i Pakistana.

Pojašnjenje:

“Kada bilo koja osoba shvati da bi mogla biti uhapšena pod lažnim ili montiranim optužbama, ili zbog neprijateljstva sa nekim ili se plaši da će lažni slučaj vjerovatno biti izgrađen protiv njega, on ima pravo da pokrene kod Okružnog suda ili Visokog suda, prema članu 438 Zakona o krivičnom postupku, postupak za odobravanje kaucije u slučaju njegovog hapšenja, a sud može, ako smatra da su ispunjeni uslovi, narediti puštanje uz kauciju u slučaju hapšenja te osobe.

Viši sud ili Okružni sud  može uzeti u obzir uslove, u svjetlu činjenica konkretnog slučaja, ako smatra odgovarajućim:

  • uslov da će lice staviti na raspolaganje za saslušanje od strane policijskog službenika kada to bude potrebno;
  • uslov da lice neće, direktno ili indirektno, navesti bilo koji podstrek, prijetnju ili obećanje bilo kojem licu koje je upoznato sa činjenicama u predmetu, kako bi ga odvratilo od otkrivanja takvih činjenica sudu ili bilo kom policijskom službeniku;
  • uslov da lice neće napustiti Indiju (Pakistan) bez prethodne dozvole suda.

Dakle, iako tvrdite da je Mudassir Nazar Shah u bijegu od zakona, dokumenti koje je Žurnal objavio pokazuju da se on, zapravo, stavio na raspolaganje samim tim što je platio “anticipatornu jamčevinu”, a sud mu je odobrio “u svjetlu činjenica konkretnog slučaja”. Prvi put mu je odobrena privremena "anticipatorna jamčevina", a drugi put mu je odobrena jamčevina koja je bila na snazi do 26. septembra.

Što se tiče ostalih navoda iz prvog teksta, već je objavljen Vaš prvi demantij, pa nema potrebe da se vraćamo na prvi tekst.


2. Muadassir Nazar Shah nikad nije bio moj poslovni partner, kako sugerirate u trećem tekstu. On je bio tek izvođač radova na jednom objektu i taj projekat je zbog nestručnosti i nemara propao. Izgradnju tog projekta, škole, finansirao sam vlastitim sredstvima. U tom poslu doticni je bio izvođač na poslu izgradnje škole koji se obavezao da će, u slučaju neispunjavanja ugovorenih obaveza, vratiti moj novac. To nigdje na svijetu od Pakistana do BiH ne čini nas partnerima.


Odgovor Žurnala: Žurnal nije sugerisao da ste bili poslovni partneri, već je citirao dijelove građanske tužbe koju je protiv Vas podnio Mudassir Nazar Shah, a u kojoj se navodi da ste sklopili usmeni ugovor za izdradnju škole, koji je, kako se navodi u tužbi i u pismu koje je pravni zastupnik Nazar Shaha uputio MIP-u BiH, podrazumijevao da ste Vi “tihi partner” na projektu izgradnje škole.


3. Netačno je da sam tužen zbog pronevjere, pritisaka i ucjena kao što je netačno da se suočavam sa građanskom parnicom. Istina je da sam nakon dužeg čekanja da mi Shah vrati novac za šta imam i materijalne dokaze pokrenuo tuzbu protiv njega. Nakon što sam podigao tužbu  Shah je preko advokatske firme svoga rođaka  (što ste mogli istražiti da ste se vodili načelom nepristrasnosti) pisao pismo koje je došlo i do medija u BiH u kojem se navode laži i gluposti koje su (po)služile kao pritisak da odustanem od zahtjeva za povrat svojeg novca.


Odgovor Žurnala: Žurnal je u posjedu građanske tužbe koju je 03. avgusta 2017. protiv Vas podnio Mudassir Nazar Shah, a primio Oblasni sud P.D. Khan Distt. Jhelum, kod sudije Mahammuda Tayyaba Khana, pod brojem 3544. Tekst tužbe, sa vidljivim sudskim ovjerama, je objavljen uz Žurnalov tekst, zajedno sa fotografijama Vaše krivične prijave protiv Nazar Shaha, što govori u prilog tome da je Žurnal objavio samo dokumentovane informacije.


To „pismo“, uzgred kazano, nije nikakvo zvanično pismo kako Vi sugerirate („Pakistanci pisali bh. Vlastima“) i ima formalno-pravnu vrijednost kao kada bi neki advokat iz BiH poslao email Bijeloj kući ili Evropskoj komisiji i tu pisao da su novinari Žurnala, ne daj Bože, kriminalci. Pošto nisam zvanično zaprimio to pismo u jedinom kontaktu sa novinarom Žurnala, Avdom Avdićem, nisam ga mogao ni prokomentarisati. No, to Avdića nije spriječilo da me brže-bolje proglasi višestrukim kriminalcem (ucjenjivač, lopov, nasilnik).

Na koncu, trebalo bi da znate da su diplomati Bečkom konvencijom imaju imunitet, pa sve kada bi u tim lažnim optužbama bilo i zrnce istine, ne bih bio suočen sa sudskim procesom.

Odgovor Žurnala: Bečka konvencija također određuje i izuzetak od diplomatskog imuniteta, i to u članu 31.

Članak 31.

1. Diplomatski agent uživa imunitet od kaznene sudbenosti države primateljice. On, također, uživa imunitet od njezine građanske i upravne sudbenosti, osim u slučaju:

(a) stvarnopravne tužbe koja se odnosi na privatne nekretnine koje se nalaze na državnom području države primateljice, osim ako ih diplomatski agent posjeduje za račun države pošiljateljice za potrebe misije;

(b) tužbe koja se odnosi na nasljeđivanje, u kojoj se diplomatski agent pojavljuje kao izvršitelj oporuke, upravitelj ostavine, nasljednik ili legatar, i to kao privatna osoba, a ne u ime države pošiljateljice;

(c) tužbe koja se odnosi na bilo koju profesionalnu ili gospodarsku djelatnost koju diplomatski agent obavlja u državi primateljici izvan svojih službenih funkcija.”


4. Netačno je da postoji „ugovor između ambasadora Makarevića i Sayeda Mudassira Nazar Shaha “po kojem bi  dio prikupljenog novca trebao  biti uplaćen na račun ambasadorovog partnera koji je bio zadužen za realizaciju projekta“. Opet ponavljam, r Shah je bio izvođač radova na izgradnji škole u Deriju, koji nema veze sa donatorskim večerama na kojima je prikupljan novac za izgradnju škole u Sialkotu. Riječ je o pritisku koji je usmjeren s namjerom da odustanem od povrata novca. Žurnal je jedan od medija koji je iskorišten u tu nečasnu svrhu.


Odgovor Žurnala: Pakistanski Zakon o ugovorima je donesen 1872. godine, i još uvijek je na snazi. Prema tom zakonu, usmeni ugovori su pravno-valjani, te se ponuda i prihvatanje podrazumijevaju iz ponašanja ugovornih strana. Usmeno ste se dogovorili + Vi ste dali svoj novac = postojala je ponuda i prihvatanje! Ukratko, prema pakistanskom zakonu – ugovor je obavezujući iako ništa niste potpisali.

5. Školski centar koji nosi ime po prvom predsjedavajućem Predsjedništva BiH Aliji Izetbegoviću je humanitarni projekat  koji nije pitanje nikakvog profita niti partnerstva

Taj školski centar je izgrađen u siromašnom dijelu Pakistana gdje je nepismenost ogroman problem koji potom generira druge pošasti kao što je terorizam. Javno vas pitam: zar mislite da je izgradnja takve škole profitabilan projekat? Da se tu ima „nešto“ dijeliti između poslovnih partnera?U mnogim  ruralnim dijelovima Pakistana ljudi ne rade za platu, rade za nadnicu. Vladaju gotovo feudalni uslovi.O kakvom profitu govorite? 

Moja namjera je bila da iza mojeg mandata u IR Pakistan ostane nešto opipljivo, konkretno, tako da je izbor pao na školu, tačnije školski centar. Prvi izbor je bila oblast Deri, gdje sam imao nesreću da za izvođača radova unajmim pomenutog  Shaha. Nakon što je taj posao propao drugi izbor je pao na Sialkot. Za tu izgradnju su organizirane humanitarne večeri i to, moram reći, opet finansirano od mene i nekih mojih kolega. Prosto kazano, ja sam za te večeri kupio oko 40 stolova na humanitarnoj večeri koje sam potom dao nekim imućnim Pakistancima kao i drugim predstavnicima diplomatskog kora. Logika mi je bila da od njih napravim prijatelje projekta koji će sutra nastaviti pomagati školu.

6. Raspitajte se gdje je sada Vaš sagovornik, a ja vas mogu uputiti na organe gonjenja te Vam dostaviti odluke suda koje ga jasno osudjuju. Raspitajte se o navodnom procesu protiv mene koji nigdje ne postoji niti je zaveden protiv mene na pakistanskim sudovima niti kod policije dok imate jasne dokaze o mom procesu protiv njega.

Odgovor Žurnala: Molimo Vas da sve dokumente slobodno pošaljete redakciji Žurnala, a mi ćemo ih objaviti.

Provjerite prije nego što jednog nevinog čovjeka samo zbog ideoloških razlika proglasite ucjenjivačem, nasilnikom i lopovom.

** Lažne optužbe o umiješanosti u kriminalne aktivnosti nemam namjeru tolerisati tako da ovaj demant smatrajte kao upozorenje pred tužbu.

Nedim Makarević