OLIP-BOSNA TRAVNIK:Niti jednom radniku nije otkazan ugovor o radu na način i pod uslovima propisanim Zakonom o radu FBiH
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

OLIP-BOSNA TRAVNIK: Niti jednom radniku nije otkazan ugovor o radu na način i pod uslovima propisanim Zakonom o radu FBiH

Firma Olip Bosna iz travnika reagovala je na Žurnalov tekst o raspodjeli novih 30 miliona maraka pomoći privredi od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Reagovanje prenosimo u cijelosti

Niti jednom radniku nije otkazan ugovor o radu na način i pod uslovima propisanim Zakonom o radu FBiH
reagovanje

Firma Olip-Bosna iz Travnika u 2019. godini imala je 1.594 zaposlenih. U avgustu 2021. godine ova firma imala je 495 radnika manje. U reagovanju na Žurnalov tekst iz ove firme navode da Olip-Bosna u 2020. godini „nije otkazao ugovor o radu niti jednom radniku na način i pod uslovima propisanim Zakonom o radu FBiH „. Reagovanje prenosimo u cijelosti.