REAGIRANJE NAČELNIKA AJNADŽIĆA:Normalno je da se prva materijalna podrška uruči Kliničkom centru.
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

REAGIRANJE NAČELNIKA AJNADŽIĆA: Normalno je da se prva materijalna podrška uruči Kliničkom centru.

Iz kabineta načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića dostavljeno je reagiranje na Žurnalov tekst „DOBRO ZA KAMPANJU, A MOŽE BITI PROFITABILNO: Načelnik, važniji od deset drugih, voli donirati bez tendera“

Normalno je da se prva materijalna podrška uruči Kliničkom centru.

Ovaj tekst je nastavak neargumentiranog pristupa novinara Žurnala koji je počeo još 24. marta kada su Općini upućena pitanja u vezi sa izgradnjom pristupne ceste za izolatorij na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, a odgovor Općine koji je dostavljen 25. marta nije objavljen u vašem mediju.

Ponovno se ovo pitanje aktuelizira u vašem tekstu pod naslovom „DOBRO ZA KAMPANJU, A MOŽE BITI PROFITABILNO: Načelnik, važniji od deset drugih, voli donirati bez tendera“, gdje ste, i pored činjenica koje su vam bile poznate, iznijeli potpunu neistinu. Posebno stoga što vam je prezentirano da je izgradnja ovog puta u nadležnosti Općine i da je za izgradnju angažirana firma „Bosman“ koja je nakon otvorenog javnog postupka i e-aukcije izabrana za izvođača radova na izgradnji i obnovi cesta na ovom dijelu općine, o čemu je zaključen okvirni sporazum 19. septembra 2019. godine na period od tri godine.Zanimljivo je da u ovom tekstu autor Gutić na više mjesta tvrdi kako su neka sredstva nabavljana za jedan dan (sanitetsko vozilo, termalne kamere...), a da nije provjerio nesporne činjenice koje o tome govore potpuno suprotno.

U vezi sa ovim i drugim navodima iznesenim u tekstu ističemo da su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i saopštenjem Agencije za javne nabavke BiH svi postupci javne nabavke provedeni u cjelosti zakonito, javno i transparentno i da su blagovremeno objavljivani na web stranici Općine Centar Sarajevo na zakonom propisan način, te da nijedan tender nije proveden za jedan dan, niti kako autor pamfleta navodi „ubrzanom procedurom“. O svakom pojedinačnom postupku javne nabavke, odnosno tenderu koje u svom tekstu navodi autor Gutić, na jednak način transparentno su upoznati i poduzetnici i građani i ukupna javnost putem web stranice Općine Centar, tako da su sve paušalne, neutemeljene i tendenciozne tvrdnje novinara Gutića izraz loše namjere i ne odgovaraju istini, već predstavljaju izraz neprofesionalnog pisanja istog autora u odnosu na stvarne činjenice.

Umjesto toga, radi istine bi valjalo da se autor Gutić upozna sa članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH koji se odnose na nadležnosti općine „u osiguranju finansijskih sredstava za unapređenje rada i kvaliteta usluga ustanova u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite..., te organiziranju, provođenju i odgovornosti za mjere zaštite ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa“, kao i članom 15. istog Zakona u kome se kaže da „načelnik/ca u okviru svoje nadležnosti predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave“. U tom kontekstu javnosti je poznata činjenica da je načelnik Ajnadžić i u 2017, 2018. i 2019. godini donio odluke o izdvajanju finansijska sredstva iz budžeta Općine Centar za kupovinu vozila i druge opreme KCUS-u, Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, JU Domovi zdravlja KS, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć..., također i socijalnim ustanovama od posebnog značaja kao što su Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Roditeljska kuća za djecu oboljelu od raka, Sigurna kuća, a ne za predizbornu kampanju kako tvrdi autor Gutić.

 Radi ilustracije tendencioznog i neargumentiranog napada na načelnika Općine Centar citiramo navod iz pamfletskog teksta u kome se kaže „naravno, kako mu je za stranačkog šefa „Općina važnija od deset drugih“, donacije počeo od „šefice“. Tako je Općina Centar prvo uplatila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu novac za nabavku respiratora“.Šta reći na ovo nego samo istaknuti činjenicu da je upravo Klinički centar prvi od zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo otvorio vrata pacijentima sa indicijama zaraze koronavirusa, te da je prva ustanova koja je formirala posebnu zdravstvenu jedinicu za prihvat i liječenje pacijenata oboljelih od koronavirusa u klinici Podhrastovi. Zato je valjda i normalno da se prva materijalna podrška radi prihvata i liječenja oboljelih uruči upravo Kliničkom centru. 

 (zurnal.info)