Edin Gačanin reagira:Objavili ste konfuzne konstrukcije
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Edin Gačanin reagira: Objavili ste konfuzne konstrukcije

Na adresu Žurnala stigao je demantij advokata Edina Gačanina