Diploma(tija) Gordane Tadić:Odbacila informacije SIPA-e, pa za saradnike uzela „pravnike“ iz Viteza

Istražujemo

Diploma(tija) Gordane Tadić: Odbacila informacije SIPA-e, pa za saradnike uzela „pravnike“ iz Viteza

Žurnal objavljuje sadržaj informacije koju je SIPA u septembru proslijedila Tužilaštvu BiH. Državno Tužilaštvo ignoriše aferu diploma, a u radni odnos prima osobe koje su stekle diplome na fakultetima koje SIPA željela obrađivati. Tužilac Ćazim Hasanspahić primio u Tužilaštvo sestru svog saradnika i profesora sa Ševinog univerziteta iz Viteza

Odbacila informacije SIPA-e, pa za saradnike uzela „pravnike“ iz Viteza

Ni snimci kriminala, ni dokumenti, niti svjedoci nisu dovoljni glavnoj državnoj tužiteljici Gordani Tadić da preduzme bilo kakav korak i raskrinka obrazovnu mafiju okupljenu oko Centra za edukaciju iz Širokog Brijega. Još prije tri mjeseca znala je sve, ali Tužilaštvo BiH donijelo je Naredbu o neprovođenju istrage. 

„Raspolažemo saznanjima prema kojima se unutar Visoke škole „Logos“, odnosno školske ustanove CEPS za određenu sumu novca (1500 – 5000 eura) može dobiti diploma određenog stepena i smijera. Navedene se malverzacije izvode na način da se, pri zaključivanju akademske godine, u matičnoj knjizi ostavi značajan broj praznih rubrika kako bi se mogli naknadno upisati novodospjeli studenti“, napisala je SIPA 21. septembra Tužilaštvu BiH.

„Donosimo Naredbu o neprovođenju istrage“, odgovorit će 2. novembra državno Tužilaštvo.

„Raspolažemo saznanjima da je Marko Jarak, uposlenik Visoke škole „Logos“ neidentifikovanom licu kojem je bila potrebna diploma visokog obrazovanja ponudio rješenje u vidu sticanja brze diplome“, obavijestila je SIPA državno Tužilaštvo.

  „Donosimo Naredbu o neprovođenju istrage“, glasio je odgovor.

„U mahinacije je jednim dijelom uključen i Božo Vukoja koji je član UO CEPS-a. Posjeduje revizorsku kuću Revidnet d.o.o. Grude. Prema informacijama, on radi revizorske izvještaje prema dogovoru, bez uvida u knjigovodstveno stanje. Vukoja je mnogim privrednicima obezbijedio dobivanje visokoškolskog zvanja sa Visoke škole CEPS, uz uslov da njegova revizorska kuća radi reviziju preduzeća“, navedeno je u Informaciji koju je SIPA uputila Tužilaštvu BiH.

„Donosimo Naredbu o neprovođenju istrage“, reći će Tužilaštvo.

„Raspolažemo određenim operativnim saznanjima o nezakonitim aktivnostima izdavanja diploma iz više obrazovnih ustanova (Visoka škola „Logos“ Mostar, Visoka škola CEPS Kiseljak) koje se dovode u vezu sa Ivanom Ševom, odnosno obrazovne ustanove na koje ima uticaj Senad Pehlivanović. Diplome se za utvrđenu novčanu naknadu zaposlenim u raznim institucijama u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. U posljednje vrijeme evidentirani su slučajevi kada su diplome izdavane licima sa područja Hrvatske  i Crne Gore, što ukazuje da ovaj bezbjedonosni problem ima međunarodni karakter“, pisala je SIPA.

 „Donosimo Naredbu o neprovođenju istrage“, odgovorilo je Tužilaštvo BiH.                                                                                                         

„Ivica Mikulić, prema operativnim podacima, u vezi je sa Ivanom Ševom i uključen je u aktivnosti nezakonitog sticanja diploma,najčešće u vezi sa poslovanjem srednjoškolske ustanove Centar za obrazovanje Široki Brijeg, ali je angažovan i u drugim preduzećima u Ševinom vlasništvu“, navedeno je u Informaciji SIPA-e

„Donosimo Naredbu o neprovođenju istrage“, odlučilo je Tužilaštvo BiH.

Podaci ukazuju na uključenost Ivice Mikulića i u dogovaranje i realizovanje izdavanja diploma za više lica koje su posrednici bili predstavnici zakonodavne vlasti u FBoH, kao i više policijskih službenika kojima se diplome izdaju po sniženim cijenama“, piše u dokumentu kojeg je SIPA poslala Tužilaštvu BiH.

„Donosimo Naredbu o neprovođenju istrage“, bio je stav Tužilaštva.

„Prema operativnim saznanjima Senad Pehlivanović identifikovan je kao jedan od najsigurnijih realizatora u poslovima nezakonitog sticanja diploma.On radi sa više školskih ustanova – Visokom školom „Logos“ Mostar,  Privatnom srednjom školom „Kočerin“, Centrom za obrazovanje Široki Brijeg, Sveučilištem Vitez i Travnik. Većinu poslova ove vrste obavlja u saradnji sa zaposlenicom Privatne srednje strukovne škole „Verbum“ Sekom Rezo“,  izvijestila je SIPA.

„Donosimo Naredbu o neprovođenju istrage“, odgovorilo je Tužilaštvo BiH.


Približno u istom periodu kada je SIPA obavijestila Tužilaštvo BiH o ovom slučaju, u toj pravosudnoj ustanovi okončan je konkurs za prijem novih radnika. 

Predsjednik Komisije bio je državni tužilac i desna ruka Gordane Tadić – Ćazim Hasanspahić. Na konkursu se posebno iskazala Nerma Halilagić, diplomantica sa privatnog Pravnog fakulteta u Travniku, koju su, naravno, primili u radni odnos. Ugovor je potpisala sa Gordanom Tadić, a odluku o zaposlenju donio je tužilac Ćazim Hasanspahić. Zaposlenica Nerma Halilagić je sestra Nermina Halilagića, uposlenika Tužilaštva BiH i stručnog saradnika tužitelja Ćazima Hasanapsahića, inače predsjednika Komisije za prijem. 

Nermin Halilagić profesor je na Pravnom fakultetu u Travniku koji djeluje u okviru Sveučilišta Vitez, koji je u vlasništvu porodice Ševo iz Širokog Brijega. Predaje vikendom, a za njegov bolji radno-pravni status i u Tužilaštvu i na fakultetu pobrinula se lično Gordana Tadić. No, o tome u narednim danima. Jer istraga Žurnala nije obustavljena...

(zurnal.info)