Igra fotelja:OFANZIVA NOVE KOALICIJE: Mijenjaju zakon kako bi u Elektroprivredu postavili svoje ljude!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

OFANZIVA NOVE KOALICIJE: Mijenjaju zakon kako bi u Elektroprivredu postavili svoje ljude!

Uvodi se nova praksa u bosanskohercegovačkoj verziji demokratije, svi oni dijelovi Zakona koji vladajućoj koalicije ne odgovoraju bit će, jednostavno, izbrisani!

OFANZIVA NOVE KOALICIJE: Mijenjaju zakon kako bi u Elektroprivredu postavili svoje ljude!

Da bi postavili novi Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH, u kojem će sjediti isključivo njihovi ljudi, novokomponovana parlamentarna većina po hitnom postupku mijenja Zakon o električnoj energiji FBiH!

Posebno su se fokusirali na član 116. pomenutog zakona. Mijenjat će ga kako ga ne bi više kršili. Tačnije izbrisat će sporni član gdje u stavu 9 piše:

Ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u postojećim elektroprivrednim društvima, i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, vršit će Ministarstvo.

Ovu zakonsku odredbu Vlada Federacije BiH pod predsjedavanjem Fadila Novalića prekršila je najmanje tri puta.

Prvi put su je prekršili 22. maja ove godine kada je, bez prijedloga resornog ministra  energije rudarstva i industrije imenovan privremeni nadzorni odbor JP Eelektroprivreda HZ HB.

Nedugo potom, Općinski sud u Sarajevo izrekao je mjeru zabrane prema kojoj je zabranjen upis imenovanih članova NO u sudski registar, ali je vlast krenula dalje. Opet bez prijedloga resornog ministra (tada nepostojećeg, jer je Reuf Bajrović razriješen), Vlada sa ministrima iz HDZ-a i SDA imenuje novi NO potkraj avgusta.

Nakon što je upozoren da krši član 116, premijer Novalić je konstatovao da se ta odredba ne odnosi na imenovanja i Vlada SDA-HDZ je nastavila sa nezakonitim imenovanjima.

Po istom obrascu Vlada Federacije BiH imenuje privremeni NO Elektroprivrede BiH. Ovlaštenje za Skupštinu dioničara, na kojoj je potvrđeno imenovanje Vladinih članova NO, nije potpisao resorni ministar energije rudarstva i industrije, jer ga u tom trenutu nije ni bilo. No, članovi imenovanih NO su ustoličeni i kadrovi SDA i HDZ-a BiH su i zvanično preuzeli pozicije u ovim preduzećima.

Ustavni sud FBiH sporne Uredbe Vlade FBiH, kojim se regulišu imenovanja, proglasio je neustavnim i nezakonitim ali odluka još nije zvanično objavljena, pa su kadrovi SDA i HDZ-a potpomognuti novim partnerom Fahrudinom Radončićem odlučili promijeniti Zakon o električnoj energiji.

Ukratko – izbrisat će spornu odredbu Zakona o električnoj energiji. Po hitnoj proceduri!

Dakle, uvodi se nova praksa u bosanskohercegovačkoj verziji demokratije, svi oni dijelovi Zakona koji vladajućoj koalicije ne odgovoraju bit će, jednostavno, izbrisani!  

(zurnal.info)