KAKO SU REVIDIRANI IZVJEŠTAJI ZZO KS:Osam dana i 11 hiljada KM za pozitivan izvještaj

Istražujemo

KAKO SU REVIDIRANI IZVJEŠTAJI ZZO KS: Osam dana i 11 hiljada KM za pozitivan izvještaj

U revizorskim društvima Perla i Revsar - u upravi, kao vlasnici ili odgovorna lica - iste su osobe. Smjenjuju se samo na funkcijama. Obje kuće radile su reviziju finansijskih izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja od 2016. do 2018. Rezultat - pozitivno mišljenje. Izvještaj je Revsar trebao izraditi za osam dana!

Osam dana i 11 hiljada KM za pozitivan izvještaj
FOTO: Skupstina KS

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 2015. godine dobio je negativno mišljenje Ureda za reviziju institucija u FBiH. Naveli su revizori brojne nepravilnosti u vezi sa poslovanjem Zavoda – kršen je Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, novac za komisije i stručne konsultante dijelio se velikodušno (više od 200 hiljada KM) bez dokaza da su posao zaista i uradili. Zapošljavalo se bez osnova, finansiralo kapitalna ulaganja bez plana, nisu obavljane valjane kontrole propisivanja recepata, bilo je primjedbi i u vezi sa kontrolom ugovornih isporučilaca ortopedskih i medicinskih pomagala… Mnogo posla su te godine u Zavodu imali revizori, što se može vidjeti i u javno dostupnom izvještaju. Izdali su čak 50 preporuka za uklanjanje nepravilnosti koje su uočili. 

Sljedeće godine finansijski izvještaj Zavoda bio je – besprijekoran. Nijedne primjedbe ili uočene neregularnosti. Svih 50 preporuka koje su revizori dali u prethodnoj godini je ispunjeno ili se ispunjava. Nema nepravilnosti.

Radila ga je privatna revizorska kuća Revsar, a vrijedni uposlenici ove kuće prema ugovoru sklopljenim sa Zavodom posao su imali završiti za osam dana! Zavod je te revidirane 2016. godine imao 147 zaposlenih i godišnji promet od 400 miliona KM! Izvještaj potpisuju revizori Alma Delić i Huse Šepić. Isti ljudi revidirat će rad Zavoda narednih godina, samo u okviru druge privatne revizorske kuće – Perla. 

Kada su revizori Ureda za reviziju provjeravali poslovanje Zavoda za 2015., taj posao trajao je oko mjesec dana, uz obavljenu prethodnu reviziju krajem revidirane godine.

Za malo novca – pozitivan izvještaj

Revizija poslovanja Zavoda za 2016. nije bila predviđena planom Ureda za reviziju. Zbog toga se angažovala privatna revizorska kuća, kako bi se ispoštovala zakonska obaveza provjere poslovanja. U žurbi oko angažovanja tadašnji direktor Samir Turković 14. aprila donosi rješenje o imenovanju komisije za odabir kuće za usluge revizije. U rješenju izdatom, dakle, 14. aprila, direktor Turković poziva se na Posebnu odluku o pokretanju postupka donesenu tri dana kasnije – 17. 4. 2017. U trenutku donošenja rješenja, odluka na koju se Turković poziva nije ni postojala!
U ekspresno provedenom postupku odabrana je kuća Revsar. Vrijednost ugovora – 11.700 KM. UO Zavoda naložio je angažman privatnog eksternog revizora 11. aprila, Turković sa rješenjima počinje 14. aprila. Ugovor sa Revsarom Samir Turković potpisao je 11. maja a Alma Delić za Revsar 15. maja. Izvještaj revizora završen je 30.5. 

U ugovoru koji je Zavod sklopio sa Revsarom precizira se: 

-nacrt izvještaja bit će gotovo u roku od osam dana od potpisivanja ugovora
-kompletan izvještaj u roku od 11 dana
-pismo upravi u roku od 13 dana. 

U tenderskoj dokumentaciji navedeno je kako revizorska kuća koja bude obavljala reviziju Zavoda mora imati iza sebe posao sa barem dva ugovorna organa koja pripadaju sektoru zdravstva ili fonda zdravstvenog osiguranja. U zvaničnim registrima ne navodi se nijedna takva referenca za kompaniju Revsar. Alma Delić u vrijeme pisanja teksta bila je na godišnjem odmoru i nije bila dostupna za razgovor. 

Svestrani revizori

Nakon što je Revsar pozitivno ocijenio rad Zavoda za 2016., isti posao na javnom pozivu za naredne tri godine – 2017., 2018. i 2019. dobija revizorska kuća Perla iz Sarajeva. Vrijednost ugovora – 35 hiljada KM. 

A u Perli – isti ljudi kao u Revsaru. Prema zvaničnom registru odgovorno lice i u Perli i u Revsaru je Jasmina Spahić. Alma Delić je vlasnica Revsara a u Upravi je Perle. Remzija Bejtović član je prethodne uprave Revsara i jedan od vlasnika Perle. U prethodnoj upravi Perle je Ankica Kolobarić, između ostalog i članica Vijeća Centralne banke, o kojoj smo pisali i kada je vlastitom bratu dodijelila posao od dva miliona KM u Centralnoj banci BiH. Na ovu očitu zloupotrebu položaja niko nije reagovao. 

Ni Perla u svojim javno objavljenim referencama nema posao sa zdravstvenom ustanovom ili fondom zdravstvenog osiguranja, što je također traženo u tenderskoj dokumentaciji. 

Treba li posebno napominjati da ni Perla u svojim izvještajima o poslovanju Zavoda za 2017. i 2018. nije imala nikakvih primjedbi? Oba izvještaja su pozitivna. 

U revizorskim izvještajima Revsara i Perle nema ni riječi o utrošku sredstava za naknada komisijama, poklanjanje mobitela i laptopa,  javnim nabavkama, a o čemu su se revizori, da su htjeli, mogli informisati čak i u medijima. Ni zapošljavanju bliskih saradnika bez konkursa, o čemu će biti riječi u narednim tekstovima. 

Alma Delić, osim što potpisuje sve izvještaje Zavoda u zadnje tri godine iz različitih firmi, prema zvaničnom registru je i predsjednica Udruženja forenzičkih revizora u BiH, te direktorica Udruženja internih revizora u BiH. Udruženje internih revizora osim Alme Delić zastupa i predstavlja – Ankica Kolobarić. U Upravnom  odboru ovog tijela su Ankica Kolobarić, Alma Delić, Zoran Babić, Ljerka Marić, Fahrudin Hasanović i Muamer Kosovac. Ljerka Marić također je učestvovala u reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja koju je provela Perla.  

Na sjednici održanoj u januaru 2019. Vlada KS prihvatila je finansijski izvještaj ZZO-a za 2017. U aprilu je prihvaćen izvještaj za 2018. 
(zurnal.info)