POTICAJI FONDA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM:Ponovo nagrađene firme Ekrema Julardžije i Nedžada Ajnadžića
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

POTICAJI FONDA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM: Ponovo nagrađene firme Ekrema Julardžije i Nedžada Ajnadžića

Trakavica oko izbora direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom niti smjena Upravnog odbora nisu zaustavili raspodjelu poticaja podobnim firmama. Novac su ponovo dobile firme Ekrema Julardžije, Apel promet i RVI prevoz, kao i firma Ajnex u vlasništvu bivšeg načelnika Općine Centar

Ponovo nagrađene firme Ekrema Julardžije i Nedžada Ajnadžića
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na sjednici donio je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini.

Na listi firmi koje su i ove godine dobili poticaje Fonda ponovo su se našle firme Apel promet, RVI prevoz i Ajnex.

Sjedište firme Apel promet Travnik

 

Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica firma Apel promet dobila je 40.148,24 KM.

Firme Ekrema Julardžije nagrađene sa više od 50.000 KM poticajaDok čeka direktorsku foteljuFirme Ekrema Julardžije nagrađene sa više od 50.000 KM poticaja

Podsjetimo da je u junu ove godine, na prvom javnom pozivu za dodjelu poticaja, Apel promet od Fonda dobio 24.562,16 KM za finansiranje programa održavanja postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Ovoj firmi očigledno nije naštetila činjnica što je njen direktor Ekrem Julardžija smijenjen sa mjesta člana Upravnog odbora Fonda.

Sjedište firme RVI prevoz Travnik

 

Ista činjenica nije naštetila ni firmi RVI prevoz. Osnivač ove firme je Savez RVI SBK-a na čijem čelu je Ekrem Julardžija.

Za finansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica firma RVI prevoz dobila je 26.559,60 KM. Poput Apel prometa i ova firma je u junu ove godine za iste namjene od Fonda dobila 18.335,13 KM.

Sjedište firme Ajnex Sarajevo

 

Kada je u pitanju raspodjela poticaja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom neizostavna je i firma Ajnex u vlasništvu Nedžada AJnadžića, bivšeg načelnika Općine Centar Sarajevo. Za finansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica ova firma dobila je 32.736,26 KM.

Poput Apel prometa i RVI prevoza i firma Ajnex je poticaj od Fonda dobila i u junu ove godine. Tada su dobili 22.486,49 KM za finansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom.

Trakavica oko izbora direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, smjena Upravnog odbora a ni istrage nadležnih tužilaštava nisu zaustavile raspodjelu poticaja ovog Fonda podobnim firmama.

Federalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto v.d. direktoraFond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetomFederalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto v.d. direktora

(zurnal.info)