Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:Federalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto v.d. direktora
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Federalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto v.d. direktora

Borba za direktorsku fotelju u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji godišnje raspolaže sa preko 20 miliona maraka, kulminirala je do te mjere da se u čitavu priču uključilo Tužilaštvo KS i Federalna uprava policije

Federalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto v.d. direktora
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Potrebno je da policijskim službenicima ove Uprave dostavite ovjerenu kopiju personalnog dosijea Ahmeta Baljića, ovjerenu kopiju Javnog oglasa/konkursa od 29.12.2014. godine raspisanog za popunu i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i svu dokumentaciju vezanu za izbor i imenovanje direktora Fonda uključujući i dokumentaciju koja se odnosi na rad komisije za izbor i imenovanje, zapisnike o izvršenoj proceduri sa listom najuspješnijih kandidata“, navedeno je u dopisu zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana upućenog Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom polovinom jula ove godine.

U dopisu je navedeno da FUP postupa po zahtjevu Kantonalnog tužilaštva KS radi prikupljanja informacija o mogućem počinjenu krivičnog djela krivotvorenje službene isprave, zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada u službi.

Indikativan je interes Tužilaštva KS za imenovanje bivšeg direktora Fonda naročito ako se uzmu u obzir trenutna dešavanja u Fondu, kao i činjenica da je šest godina Tužilaštvo KS u potpunosti ignorisalo sve nezakonitosti u i oko Fonda uključujući i imenovanje Ahmeta Baljića.

Krajem prošle sedmice Vlada FBiH, ponovo je imenovala Ahmeta Baljića na mjesto v.d. direktora Fonda. O tom imenovanju Vlada FBiH "zaboravila" je obavijestiti javnost. Imenovanje je za Žurnal potvrdio dosadašnji v.d. direktora Rijad Kremić. Imenovanje Baljića na poziciju v.d. direktora došlo je nakon skoro pola godine neuspjelih pokušaja da se on  imenuje za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Planove Vlade FBiH pokvarila je konkursna komisija Fonda koja je imala svog kandidata za mjesto direktora, kojeg podržavaju čak i neki stranački i koalicioni partneri premijera Novalića.

Podsjetimo, u januaru ove godine Upravni odbor Fonda raspisao je konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda. Polovinom februara završeni su intervjui sa kandidatima i konkursna komisija je odlučila da je Ekrem Julardžija najbolji kandidati. Kako saznaje Žurnal, član Komisije za izbor direktora bio je i Julardžija.

Ekrem Julardžija na korak do direktorske foteljeDOK GA TUŽILAŠTVO SBK TOBOŽE ISTRAŽUJEEkrem Julardžija na korak do direktorske fotelje

Da bi bio imenovan za direktora Fonda, Ekrem Julardžija trebao je saglasnost od Vlade Federacije BiH.  Kako su Vlada i resorno ministarstvo imali svog kandidata za ovu poziciju Julardžija nije dobio saglasnost Vlade. Osim toga Vlada FBiH nije sebi mogla dopustiti da imenuje Ekrema Julardžiju, čovjeka koji je javno priznao da zloupotrebljava osobe sa invaliditetom i fiktivno ih zapošljava zarad poticaja iz budžeta, naročito ne u izbornoj godini. Nije zanemariva ni činjenica da Fond raspolaže sa oko 20 miliona maraka godišnje.

Dobićeš 100 maraka, a ostalo ide za razvoj društvaKako Julardžija uzima plate od radnika (Video)Dobićeš 100 maraka, a ostalo ide za razvoj društva

U međuvremenu, kako se interesi i želje pojedinih članova Upravnog odbora Fonda i Komisija za izbor direktora nisu poklapali sa Vladinim, Vlada FBiH odlučila je smijeniti dio članova Upravnog odbora Fonda.

Federalna vlada razriješila je dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te privremeno, na rok od tri mjeseca, za predsjednika ovog fonda imenovala Senada Peštu, a za članove Adisa Hamzića, Sudu Marića, Kasima Alajbegovića, Bosiljka Čovića, Vjekoslava Vučića i Jasmina Hodžića”, saopćila je Vlada FBiH nekoliko dana nakon što je u Fond stigao dopis FUP-a.

U suštini, Vlada FBiH smijenila je samo tri člana Upravnog odbora Ekrema Julardžiju, Almasa Kulovića i Mirsada Muftića a na njihovo mjesto imenovani su Sudo Marić, Kasim Alajbegović i Adis Hamzić. Svi ostali su već bili članovi Upravnog odbora a Senad Pešto ostao je predsjednik UO. Kako saznaje Žurnal, u međuvremenu, “novi” privremeni Upravni odbor imenovao je novu Komisiju za izbor direktora po starom konkursu.  Do tada Ahmet Baljić obavljat će dužnost v.d. direktora Fonda.

Šta su tužilaštva radila do sada?

Glavna dva kandidata za direktorsku fotelju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje nemaju baš zavidnu biografiju.

Već skoro dvije godine traje istraga Tužilaštva SBK protiv Ekrema Julardžije, njegovih saradnika i firme Apel promet zbog zloupotreba poticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Da Tužilaštvo SBK i nije pretjerano zainteresovano za krivično gonjenje Ekrema Julardžije pokazuju činjenice da od otvaranja istrage i bez obzira na obilnu dokumentaciju, mnogobrojne svjedoke i javno priznanje, Tužilaštvo SBK i dalje traži dokaze. I dok  Tužilaštvo istražuje, Ekrem Julardžija do skora je bio član Upravnog odbora Fonda a njegove firme "Apel promet" i "RVI Prevoz" od ovog Fonda samo prošle godine dobile su skoro 150 hiljada maraka poticaja.

Firme koje uzimaju plate radnicima nagradili sa 56 hiljada maraka poticajaFOND ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOMFirme koje uzimaju plate radnicima nagradili sa 56 hiljada maraka poticaja

Za razliku od Ekrema Julardžije, Ahmet Baljić imao je drugih problema, ponajviše sa radnim iskustvom. Podsjetimo, u maju 2017. godine Žurnal je objavio priču o bivšem zaposleniku Fonda Samiru Kriviću koji je prvi javno progovorio o nezakonitom imenovanju Ahmeta Baljića za direktora Fonda.

Zaposlenik Samir Krivić ukazao na korupciju i dobio otkazFOND ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOMZaposlenik Samir Krivić ukazao na korupciju i dobio otkaz

Skoro godinu dana kasnije Općinski sud u Sarajevu krajem januara 2018. godine donio je prvostepenu presudu u predmetu Huse Sarića, jednog od kandidata na konkursu iz 2014. godine za izbor direktora Fonda, kojom se poništava Odluka Upravnog odbora o imenovanju Ahmeta Baljića za direktora zbog nezakonitosti u izbornoj proceduri. Prije donošenja prvostepene presude Općinskog suda, Komisija za nadzor nad zakonitošću rada Fonda  provjeravala je imenovanje.

Ahmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda Prvostepena presuda Općinskog sudaAhmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda

Rezultati - prema aktu Porezne uprave FBiH podaci o radnom iskustvu Ahmeta Baljića znatno se razlikuju od onih navedenih u potvrdi koju je predao na konkursu za izbor direktora. Pored toga, nije primjenjivan Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, te nisu ispoštovane odredbe zakona, javnog konkursa i Poslovnika o radu komisije za imenovanje.

(zurnal.info)