Stanje i dalje izuzetno teško:POPLAVE U BiH: Najteže u Bijeljini, počela evakuacija 10.000 ljudi
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

POPLAVE U BiH: Najteže u Bijeljini, počela evakuacija 10.000 ljudi

Stanje na poplavljenim područjima u BiH i danas je izuzetno teško. Iako je vodostaj pojedinih rijeka u opadanju, otvaraju se nova klizišta, a trenutno je najkritičnije u Bijeljini, gdje je Sava probila nasip na Batkoviću

POPLAVE U BiH: Najteže u Bijeljini, počela evakuacija 10.000 ljudi
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić za RTRS je potvrdio da je popustio nasip na Batkoviću na rijeci Savi te da je počela evakuacija stanovništva. Stanje u Bijeljini je izuzetno kritično, rijeka Sava viša je od devet metara, a planirana je evakuacija 10.000 ljudi. Ipak, nada se kako rijeka neće doći do grada jer će je kanali zaustaviti. UNHCR je poslao dva helikoptera sa hranom ali je stanovništvu pomoć i dalje neophodna, posebno deke.

Kritično je i kod Bosanskog Šamca zbog izlijevanja rijeke Bosne, koja je ipak u opadanju.

Prema podacima sa vodomjernih stanica automatskog hidrološkog monitoring sistema Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo jutros u 7 sati, rijeka Bosna kao i njene pritoke su u opadanju, dok je posebno teška situacija na području Posavine.

U saopćenju se navodi da su rijeka Bosna kao i njene pritoke, koje su u posljednjih tri dana izazvale najviše problema na poplavnim područjima u opadanju. Posebno smanjenje nivoa primjetno je u Zavidovićima gdje se svakih sat nivo vode Bosne smanjuje za 11 cm.

Rijeka Vrbas i rijeka Drina također su u blagom opadanju ili stagnaciji nivoa dok Lašva stagnira.
Rijeka Una ima blagi trend porasta, prosječno 1-2 cm svaki sat. Rijeka Sana je u blagom padu nivoa, dok je Sanica u stagnaciji.

Željezno Polje: Počela je evakuacija i mještana sela Biljevina, a stanje u Željeznom Polju je izuzetno teško.

Naselje koje broji 5 hiljada stanovnika ostalo je bez ikakve komunikacije i odsječeno je od ostatka svijeta. Selo je u brdima, udaljeno 10-15 kilometara od magistralnog puta M-17 i većina kuća je na strmom terenu. Aktivirano je nekoliko klizišta i nekoliko kuća je već uništeno. Naročito je kritično u zaseoku Balačići.
Inače, do sada je sa područja ove regije evakuirano barem 2.000 osoba.

Maglaj: U Maglaju, u koju je jučer stigla pomoć, stanje je i dalje teško. Iako je vodostaj Bosne kod Maglaja tokom protekle noći i danas smanjen za oko dva metra, evakuacija stanovništva i dalje traje. Tokom jučerašnjeg dana evakuirana su i 42 radnika iz pogona Natrona Hayata koji je prije dva dana prekinuo proizvodnju. Na terenu su pripadnici OS BiH, CZ, MUP-a, rafteri iz Konjica i brojni volonteri koji pokušavaju dostaviti pomoć u poplavljene domove.

Zenica: Na području općine Zenica situacija je izuzetno teška i složena. Stanovnicima ugroženih sela je puno teže nego što se u prvim momentima mislilo, a najteže su pogođena područja sela Željezno polje, Mjestova Ravan, Starina, Orahovica, Kolići, Smajići i Bistrica.

Spasilačke ekipe su jučer sa ugroženih područja čitav dan izvlačile stanovništvo, a u selima Starina i Bistrica ima i srušenih kuća usljed pokretanja klizišta.

Helikopterski timovi Oružanih snaga BiH radili su do posljednjih minuta dnevne svjetlosti, jer nemaju uređaje za noćno letenje, i na improvizirani heliodrom na Crkvičkom brdu, pored sportskog centra Nogometnog saveza u Zenici, dovozili evakuirane osobe.
Sve ih je prihvatao veliki broj ljekarskog osoblja i ekipa hitne medicinske pomoći, koji su sve osobe kojima je potrebna medicinska pomoć transportovali u Kantonalnu bolnicu Zenica, dok se ostali smještaju u kasarnu 7. muslimanske brigade u Zenici. Smještaj su ponudili Dom penzionera Zenica, kao i Studentski dom Zenica, gdje se smještaju starije i bolesnije osobe. U prvim večernjim satima na području Zenice ponovno je počela da pada slaba kiša i ono što u ovom trenutku najviše plaši su brojna klizišta, kojih je iz sata u sat sve više.

Doboj: Nivo vode u centru Doboja je oko dva metra. Šef Civilne zaštite u Doboju Milko Vidaković kazao je da se voda iz grada sporo povlači.

- Voda sada leži, jer je ovaj dio terena niži, a imamo i put koji onemogućava da voda istekne - kazao je Vidaković.
On je potvrdio da se u Doboj više ne ulijeva direktno rijeka Bosna, čiji je nivo danas pao.

U Doboju nema ni električne energije, fiksne telefonske veze ne funkcionišu, a u gradu je oko 25.000 građana provelo još jednu noć „zarobljeno“ u stanovima i kućama u koje voda, koja je u prvom naletu iznosila i nekoliko metara, nije prodrla.

Banja Luka: Vodostaj rijeke Vrbanje i Vrbasa na području grada Banja Luka značajno je opao, pokazuju poslednje informacije Hidrometeorološkog zavoda RS-a.
Na hidrološkoj stanici Delibašino selo na rijeci Vrbas kod Banje Luke jutros u 7.00 sati izmjeren je vodostaj od 604 centimetra, dok vodostaj rijeke Vrbanje iznosi 342 centimetra, što je u odnosu na prethodni dan manje za dva metra.
Iz pojedinih banjalučkih naselja, zahvaćenih poplavom, voda se povukla tokom noći.
Rijeka Sana u Prijedoru je u porastu i prema procjeni vodostaj iznosi 600 centimetara. Vodostaj rijeke Une u Novom Gradu/Bosanskom Novom je u porastu i iznosi 538 centimetara. 

Sarajevo: Vlada Kantona Sarajevo je u prostorijama Općine Vogošća održala vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrala mogućnosti privremenog smještaja evakuisanog stanovništva iz rejona Svraka, te je zadužila Ministarstvo stambene politike i Ministarstvo za boračka pitanja da pripreme moguće prijedloge za privremeni smještaj iseljenih porodica sa ugroženih područja.
Nakon što se napravi potpunija evidencija najugroženijih, Vlada će poduzimati mjere i dati svoje učešće u trajnjom zbrinjavanju porodica koje su ostale bez svojih domova.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na današnjoj sjednici dobilo je zaduženje da u saradnji sa Direkcijom za robne rezerve osigura pakete pomoći za najugroženije sugrađane, kao i najmanje jedan topli obrok u javnim kuhinjama u Kantonu.

Vlada će radi ubrzanja procedura javnih nabavki, odrediti najhitnije projekte u smislu nabavke roba i usluga za sanaciju nastalih šteta prouzrokovanih poplavama na području Kantona, uz napomenu da su svi privredni subjekti na području Kanotna Sarajevo u obavezi da poduzimaju sve mjere samozaštite, kao i mjere sanacije i otklanjanja šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama.
Data je podrška svim jedinicama civilne zaštite, vatrogascima, policajcima i svima koji su doprinijeli spasavanju ljudi i materijalnih dobara u protekla tri dana.

Također, u granicama svojih mogućnosti, Vlada Kantona Sarajevo će pružati pomoć najugroženijim i na ostalim područjima Bosne i Hercegovine bilo da se radi o zdravstvenoj zaštiti, najnužnijim lijekovima ili drugoj potrebnoj opremi, saopćeno je.

Visina vodostaja na svim vodotocima opada, tako da je u 16 sati visina vodostaja na rijeci Bosna, mjesto Reljevo, iznosila 356 cm, dok je na rijeci Miljacka, mjerno mjesto Ćumurija, iznosila 157 cm.
Na području općine Novo Sarajevo evidentirano je nekoliko klizišta na lokaciji Gornji Velešići do 64. Potporni zid u dužini oko 30 metara nakosio se i sa sobom povukao dio saobraćajnice cijelom svojom dužinom.
Također je u 16 sati evidentirano klizište u ulici Zahira Panjete 348. Radi se o staroj kući. U dojavi je naglašeno da je došlo do dislokacije saobraćajnice u blizine kuće. Drugo klizište evidentirano je na lokalitetu Hum Brdo na saobraćajnici Gornji Pofalići – Bušće. Radi se o ranije saniranom klizištu.
Na današnjoj sjednici Štaba civilne zaštite Novo Sarajevo zaključeno je da je potrebna finansijska pomoć općinama najteže pogođenim poplavama, i to općini Vogošća u iznosu od 20.000 KM, te općinama Olovo i Maglaj po 15.000 KM.
Navedenim općinama će u narednim danima Općina Novo Sarajevo, putem svog Štaba Civilne zaštite, distribuirati i određene količine flaširane vode, mlijeka, te hljeba produženog roka trajanja.
Danas su također i Štab Civilne zaštite i općinska organizacija Crvenog križa već započeli prikupljanje pomoći od građana za općinu Olovo na punktovima u Općini Novo Sarajevo i prostorijama Crvenog križa Novo Sarajevo koja će trajati tokom vikenda, te vrlo brzo biti i distribuirana ugroženim područjima.
Pripadnici Vatrogasnog društva „Novo Sarajevo-1934“ kontinuirano vrše crpljenje vode iz ugroženih objekata i sa klizišta na teritoriji Općine.

Unsko-sanski kanton: Na području Unsko-sanskog kantona su najviše ugrožene općine Ključ i Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane u Ključu je u blagom opadanju dok u Sanskom Mostu vodostaj je porastao na 512cm. U općini Ključ u mjestu Rudenica došlo je do klizišta što je prouzrokovalo zatvaranje magistralnog puta M-5 od 17.25 sati.
Veći broj potrošača u općinama Bihać, Ključ i Sanski Most su bez snabdijevanja električnom energijom, a i dalje su na terenu ekipe koje rade na evakuaciji ugroženog stanovništva tamo gdje se ukaže potreba.
U općini Sanski Most je zabilježen i jedan smrtni slučaj do kojeg je došlo utapanjem.
Prema podacima sa vodomjernih stanica automatskog hidrološkog monitoring sistema "Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo", donjim dijelovima slivova vodotoka vodnog područja rijeke Save u FBiH, još uvijek se bilježi porast vodostaja, dok se na gornjim i srednjim dijelovima slivova bilježi stagnacija i pad vodostaja.

Pomoć unesrećenima: Vijeće ministara odobrilo je dodatnih 600.000 KM za pomoć pogođenima poplavama. Od ovih sredstava za Ministarstvo obrane osigurano je 380.000,00 KM za nabavu goriva za helikoptere i troškove smještaja, ishranu, higijenske potrebe i grijanje za evakuirano stanovništvo smješteno u objekte Oružanih snaga BiH. Ministarstvu sigurnosti odobreno je 220.000,00 KM za troškove nastale tokom međunarodne pomoći.
Pomoć su uputile i Hrvatska i Slovenija. Dva helikoptera iz Slovenije priključit će se akciji spašavanja stanovnika na poplavljenim područjima u BiH.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine – Operativno-komunikacijski centar BiH 112, nastavlja sa koordiniranjem akcije spašavanja u saradnji sa Oružanim snagama BiH, EUFOR-om i spasilačkim ekipama koje su kao međunarodna pomoć upućena stanovništvu na poplavljenim područjima (trenutno su na terenu dva helikoptera iz Hrvatske i tim Gorske službe spašavanja sa četiri čamca).
Kroz mehanizam pomoći Evropske unije očekuje se dolazak iz Luksemburga 23 spasioca sa šest čamaca, iz Slovenije 12 spasilaca sa četiri čamca, a Austrija je ponudila osam motornih čamaca. Ministarstvo sigurnosti zatražilo je i od međunarodnih organizacija pomoć u osiguranju većeg broja čamaca za spašavanje, i već je najavljeno doniranje određenog broja čamaca.

(zurnal.info/Fena)