Reagiranje Autocesta FBiH:Postupak nabavke službenih vozila proveden u skladu sa zakonom
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Reagiranje Autocesta FBiH: Postupak nabavke službenih vozila proveden u skladu sa zakonom

Na Žurnalov tekst "ŽURNAL NAJAVIO, TERZIĆ POTPISAO: Autoceste FBiH kupuju 12 novih Dacia Duster, na tender se javila samo jedna firma", demanti je dostavila press služba JP "Autoceste FBiH". Prenosimo ga u cijelosti

Postupak nabavke službenih vozila proveden u skladu sa zakonom
 
Poštovani, 
 
povodom tendecioznog teksta ŽURNAL NAJAVIO, TERZIĆ POTPISAO: Autoceste FBiH kupuju 12 novih Dacia Duster, na tender se javila samo jedna firma https://zurnal.info/novost/23906/autoceste-fbih-kupuju-12-novih-dacia-duster-na-tender-se-javila- samo-jedna-firma objavljenog 08.04.2021. godine na vašem portalu, u skladu sa Kodeksom Vijeća za štampu i online medije BiH (član 1 – Interes javnosti, član 2 – Uredniča odgovornost, član 5 – Tačnost i fer izvještavanje i član 7- Mogućnost odgovora) objavite naše reagiranje i na taj način umanjite štetu koja je ovim napisom nanešena reputaciji našeg preduzeća: 
 
1. Cjelokupni postupak javne nabavke “Nabavka službenih vozila”, uključujući i tendersku dokumentaciju, proveden je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Rječju, transparentno i svrsishodno definisano Planom javnih nabavki. 
 
2. U postupku javne nabavke "Nabavka službenih vozila" tehničke specifikacije su pripremljene u potpunosti u skladu sa članom 54. Zakona o javnim nabavkama. Nijedan zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije (uključujući i tehničke specifikacije) nije postavljen na Portalu javnih nabavki, a postavljanje zahtjeva za pojašnjenje bilo je dostupno svima koji su predmetnu tendersku dokumentaciju preuzeli sa Portala. Također, u predmetnom postupku nije izjavljena niti jedna žalba.
 
3. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ugovorni organ ima pravo da mijenja tehničke specifikacije u novom postupku za isti predmet nabavke. 
 
4. Insinuirane koluzije među ponuđačima nisu nešto što se može staviti na teret ugovornom organu. Ugovorni organ nije akter takvih eventualnih dogovora, niti na iste može uticati. 
 
5. U prethodnim napisima objavljenim na portalu Žurnala pisali ste o činjenici koja je u ovom tekstu izostala, u vezi sa starošću voznog parka JP Autoceste FBiH, u kojem je više od polovine vozila iz 2007. godine, a pređeni kilometri su i do 607.533 km). 
 
6. Vozila koja će ovim ugovorom biti isporučena JP Autoceste FBiH koristit će se za redovne poslove zaposlenika, prvenstveno terenskih, inžinjerskih i gradilišnih poslova, te je sigurnost naših uposlenika vrhunski prioritet. 
 
7. Na kraju, zaključivanje ovog ugovora, pored brige za sigurnost uposlenika prilikom obavljanja redovnih poslova, doprinijelo je smanjenju troškova održavanja, operativnosti preduzeća, te profesionalnom, odgovornom i domaćinskom poslovanju, a koje je vašim tekstom prikazano u krajnje negativnom kontekstu. 
 
Sarajevo, 09.04.2021. 
 
Press JP Autoceste FBiH 
 
 
 
Odgovor Žurnala:
 
1. i 2. U članu 54. stav 9. Zakona o javnim nabavkama BiH jasno piše kako se u "tehničkoj specifikaciji ne smije uputiti na određenog proizvođača, na podrijetlo ili na poseban postupak, na marke, patente, tipove ili određeno podrijetlo ako bi se time pogodovalo ili isključili određeni gospodarski subjekti ili određeni proizvodi".
 
Traženi zahtjevi iz tenderske dokumentacije upućivali su na vozilo "Dacia Duster 1.5 dCi 4x4", što je Žurnal i objavio krajem 2020. godine. Da smo bili u pravu, dokazuje i to da je potpisan ugovor za kupovinu upravo ovog modela vozila.
 
3. U objavljenom tekstu nismo naveli da je promjena tehničke specifikacije nezakonita, međutim smatrali smo i smatramo da je to važan detalj u cijeloj priči u vezi s nabavkom službenih vozila.
 
4. U tekstu nismo ni naveli da je ugovorni organ JP "Autoceste FBiH" akter eventualne koluzije među ponuđačima. Jasno smo naveli da su eksperti iz oblasti javnih nabavki za Žurnal rekli da u ovakvim slučajevima postoji sumnja na dvije vrste tajnih dogovora - jedna vrsta je i koluzija.
 
5. S obzirom na to da je ovaj tekst nastavak prethodno objavljenog teksta u kojem smo naveli podatke koje spominjete (u novom tekstu je jasno istaknut link na prethodni tekst), smatrali smo i smatramo da je redundantno objavljivati iste podatke.
 
6. i 7. O opravdanosti nabavke i o tome ko će koristiti vozila, Žurnal nije pisao. O nabavci službenih vozila pisali smo skoro isključivo s aspekta Zakona o javnim nabavkama.