Žurnalova mapa izbora:Pratite rad izbornih pobjednika
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Pratite rad izbornih pobjednika

Pratite rad izbornih pobjednika

Mapa lokalnih izbora je projekat Online magazina Žurnal. Na ovoj mapi možete pronaći budžete općina u Bosni i Hercegovini, spisak kandidata za lokalne izbore, izvještaje nevladinih organizacija povezanih sa izborima, istraživanja Žurnala o problemima lokalnih zajednica...

Važan dio mape su i rezultati izbora koji će biti dostupni nakon objave prvih nezvaničnih rezultata Centralne izborne komisije. Nama su ipak Vaši izvještaji najvažniji dio mape. Na nekoliko načina možete poslati svoje izvještaje o problemima u Vašoj općini, možete pokrenuti raspravu o temama koje su bitne ili poslati bilo koje drugo pitanje ili informaciju o izborima 2012. godine.

Izvještaje možete poslati na nekoliko načina: putem forme na mapi, android i iphone aplikacije za mobitele ali i putem SMS poruke na broj 066 909 051 (Cijena slanja poruke je ista kao i za sve brojeve iz Vaše mreže prema brojevima 066).

Ako svoje izvještaje šaljete putem SMS-a molimo Vas da navedete općinu na koju se izvještaj odnosi i što više informacija kako bi Vaš izvještaj bio što potpuniji. Slanje ličnih podataka nije obavezno ali bi moglo pomoći potvrđivanju izvještaja.

Istraživanje o zadovoljstvu građana

Šta Zeničani misle o zagađenju u svom gradu, kakvo je grijanje u Tesliću, ima li Tuzla dovoljno dobar javni prevoz ili Srebrenik dovoljno knjiga neka su od pitanja na koje su odgovarali građani 17 općina u istraživanju o tome koliko su zadovoljni radom svoje općinske vlasti.

Na Žurnalovu mapu izbora 2012. godine dodano je 17 izvještaja o zadovoljstvu građana javnim uslugama lokalne samouprave koje su pripremili Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva (CPCD) u saradnji sa devet partnerskih organizacija. 

Od 1. do 30. aprila 2012. godine provedeno je ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga na području 17 jedinica lokalne samouprave u BiH na osnovu anketiranja - prikupljanja podataka i informacija direktno od korisnika, odlaskom anketara na adresu ispitanika. U terenskom dijelu istraživanja učestvovalo je 117 anketara. Anketirana su 12.832 domaćinstva u svih 598 mjesnih zajednica u 17 jedinica lokalne samouprave u BiH.

Anketiranje je realizirano na području 16 općina/opština i Brčko distriktu. Općine/opštine obuhvaćene istraživanjem su: Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Stari Grad, Vogošća, Tuzla, Živinice, Srebrenik, Visoko, Zenica, Travnik, Prijedor, Teslić, Prijedor i Zvornik.

Zadovoljstvo građana se ispitivalo za slijedećih 16 javnih usluga: vodovod i kanalizaciju, komunalnu higijenu, javno grijanje, lokalne ulice i puteve (uključujući horizontalnu i vertikalnu signalizaciju), javna rasvjeta, zelene površine i parkovi, groblja, javni prevoz, predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, biblioteke, pristup internet mreži, primarnu i zdravstvenu zaštitu, socijalna zaštita, usluge šalter sale.

Građani su usluge ocjenjivali ocjenama od 1 do 5.

Potražite svoju općinu na mapi i saznajte koliko su vaši sugrađani zadovoljni lokalnom vlašću.

(zurnal.info)