Entiteti protiv države:Predrag Kurteš posvađao Nikšića i Ahmetovića
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Predrag Kurteš posvađao Nikšića i Ahmetovića

Predrag Kurteš posvađao Nikšića i Ahmetovića

Ministarstvo sigurnosti isključeno je iz dogovora o zajedničkoj borbi četiri susjedne države protiv opasnosti od poplava, izjavio je Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BiH. On smatra da su ulogu države preuzeli entiteti na sastanku Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine posvećenom dogovorima o sprečavanju opasnosti od poplava. Na sastanku čiji je domaćin Aleksandar Džombić, premijer Republike Srpske, razgovarali su predsjednici Vlada i ministri sigurnosti država. Uz novog premijera Vjekoslava Bevandu u delegaciji BiH su i entitetski premijeri Džombić i Nermin Nikšić. Međutim, umjesto državnih ministara sigurnosti u našoj delegaciji su, za razliku od drugih zemalja, entitetski ministri.

 

Entiteti protiv države

Ministar Ahmetović je kazao da je, kad je u pitanju sastanak u Banjoj Luci, na određeni način iznenađen da će se pozivu entitetskog premijera odazvati i predsjednik Vlade Federacije.

Ahmetović je naveo da je zaprepašten negiranjem institucija države BiH i „stvaranjem ambijenta da dvije entitetske vlade vladaju državom BiH“.

Po njegovim riječima, ovo je jedan od načina kako ne treba raditi. Naveo je da ovo jeste važna oblast, ali „ova oblast je jasno definirana Okvirnom zakonom, jasno definirana našim sporazumima sa zemljama u regionu koji eksplicitno, tačno definiraju kako se surađuje i oblasti u kojima se surađuje“.

„Ono što me još iznenadilo jeste činjenica da će hrvatski ministar unutrašnjih poslova, po informacijama koje imam, prvu zvaničnu, službenu posjetu  Bosni i Hercegovini imati u Banjoj Luci, na poziv entitetskog premijera, a da neće doći u Sarajevo i imati sastanak s resornim ministrom sigurnosti“, kazao je Ahmetović.

Ponovio je da je međunarodna suradnja u oblasti zaštite i spašavanja isključiva nadležnost Ministarstva sigurnosti.

„Entiteti nemaju nadležnost međunarodne suradnje u ovoj oblasti, isključiva nadležnost je Vijeća ministara, odnosno Ministarstva sigurnosti“, kazao je Ahmetović.

 

Bez Predraga nema ni Nermina

kurtesDokumenti u posjedu Žurnala otkrivaju da su nesuglasice između Ahmetovića i Nikšića nastale zbog federalnog ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša. Pismo koje je Nikšić uputio Ahmetoviću 20. februara ove godine pokazuje da je izostavljanje Kurteša, ministra i Nikšićevog partijskog kolege, iz sastanaka o spašavanju ljudi od prirodnih nesreća jedan od mogućih razloga ignorisanja Ahmetovića na sastanku u Banjoj Luci.

“Želim Vam skrenuti pažnju na učestalu praksu Vašeg Ministarstva koje prilikom pozivanja na slične sastanke uporno izbjegava u aktivnosti uključiti i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Ovakav stav još je i više nerazumljiv, s obzirom da se u isto vrijeme na sastanke uredno pozivaju predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Odjele za javnu sigurnost Distrikta Brčko”, navodi Nikšić u svom pismu Ahmetoviću i dodaje da neće prisustvovati sastancima bez Kurteša.

niksicdopisU svom odgovoru dva dana poslije Ahmetović objašnjava Nikšiću da BiH u kriznim situacijama mora da sarađuje sa entitetima i Brčko Distriktom što je predviđeno Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća. Ahmetović navodi da su štabovi civilne zaštite u Republici Srpskoj i Brčkom u nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova odnosno Odjela za javnu sigurnost.

ahmet2“Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine redovna saradnja se odvija između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Sektora za zaštitu i spašavanje i Federalne uprave civilne zaštite, koja je samostalna uprava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine”, navodi Ahmetović u svom odgovoru i dodaje da praksa o kojoj govori Nikšić ne postoji: “Smatramo da ste iz navedenog uvidjeli da ne postoji nikakva praksa u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine da se na sastanke i druge aktivnosti ne poziva ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, već da to zavisi od konkretnih aktivnosti koje se provode u datom trenutku”.

Iz navedenih prepiski stiče se utisak da je partija postala važnija i od države i entiteta.

(zurnal.info/FENA)