Dok 105 radnika čeka zaposlenje:Preduzeće Sarajevo - šume privatnim firmama plaća milion maraka za sječu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Dok 105 radnika čeka zaposlenje: Preduzeće Sarajevo - šume privatnim firmama plaća milion maraka za sječu

KJP Sarajevo - šume nastavilo je praksu iz prethodnih godina da za poslove sječe i izrade drvnih sortimenata angažuje privatne firme. Do kraja septembra za usluge sječe  privatnim firmama već je dodijeljeno ugovora u vrijednosti većoj milion maraka. Nastavljena je i praksa zapošljavanja proizvodnih radnika na određeno vrijeme

Preduzeće Sarajevo - šume privatnim firmama plaća milion maraka za sječu

 

Kantonalno javno preduzeće Sarajevo-šume krajem 2020. godini imalo je 398 zaposlenih radnika od kojih su 72 radnika zaposlena na određeno. Ove godine Sarajevo - šume dva puta su raspisivale javne pozive za prijem u radni odnos radnika na određeno - u februaru i avgustu. Krajem septembra poništen je javni poziv za zapošljavanje  41 radnika na određeno vrijeme. Konkurs je poništen jer je supervizor imenovan od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljane kvalitetom uočio nepravilnosti prilikom provođenja postupka.

Podsjetit ćemo da je prošle godine zbog isteka ugovora radnicima zaposlenim na određeno vrijeme  prijetio kolaps u proizvodnji u Sarajevo-šumama. Tada su iz sindikata ove firme upozoravali da se već deset godina ne rješava  problem oko 105 radnika koji su na ugovorima na određeno navodeći da su to su sve uglavnom proizvodni radnici - sjekač, kačioc, traktorista, mašinista i gonič animalnih zaprega, koji rade najteže fizičke poslove.

U međuvremenu, Kantonalno javno preduzeće Sarajevo - šume nastavilo je praksu iz prethodnih godina da za poslove sječe i izrade drvnih sortimenata angažuje privatne firme. Za ove usluge u 2021. godini, prema Planu javnih nabavki, planirali su potrošiti miliona maraka. Do kraja septembra, za usluge sječe  privatnim firmama, već je dodijeljeno ugovora u vrijednosti većoj od milion maraka

Na osnovu potreba KJP „Sarajevo-šume" doo Sarajevo, pokrenut je postupak javne nabavke: Lot 1. ŠU „Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Hojta Presjenica", Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3. Lot 2. ŠU "Hadžići", ŠGP "Igmansko", GJ "Zujevina", odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3. Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke usluga iznosi: 107.227,40 KM bez PDV-a“, navedeno je u Odluci o pokretanju postupka nabavke usluga sječe od trećeg septembra ove godine.

Najpovoljniji ponuđač bila he firma Ajnur drvo sa ponudom od 107.209 KM bez PDV-a. Ovo je samo jedan od poslova sječe šume koje je Kantonalno javno preduzeće Sarajevo - šume dodijelilo privatnim firmama.

Osim ove firme u septembru su ugovore za poslove sječe šume dobile  firme Damal-N iz Kreševa u iznosu od 69.298,20 KM i  firma Rakitnica d.o.o iz Sarajeva u iznosu od 79.750 KM.

U avgustu ove godine za usluge sječe šume izdvojeno je 234.171 KM. Posao su dobili firma Energo sistem sa  Pala u iznosu od 39.366, 90 KM, firma Forest iz Kreševa u iznosu od 163.344 KM i firma Špic petrol d.o.o Pale u iznosu od 31.461 KM.  Usluge sječe šume i u julu ove godine povjerene su firmi Špic petrol (111.729 KM), firmi Ajnur drvo (165.213 KM), firmi Rakitnica (172.728 KM), firmi Oberon (93.968 KM). U martu ove godine ugovore za sječu šume dobila je firma Oberon (82.217 KM).

Prema podacima sa portala akta.ba firma Špic petrol prošle godine nije imala niti jednog zaposlenog radnika.

Žurnal je ranije pisao da su neke od ovih firmi i prošle godine dobijale poslove sječe od Sarajevo-šuma. Firma Ajnur-drvo iz Kreševa u 2020. godini od Sarajevo šuma dobila je ugovore vrijedne više od 398 hiljada maraka za poslove „sječe i izrade šumskih drvnih sortimenata“. I firma Rakitnica d.o.o  i ranije je dobijala poslove sječe od Sarajevo šuma. Prošle godine za ove usluge dobili su poslove vrijedne 494 hiljade maraka. Poslovali su i sa firmom Oberon iz Istočnog Starog Grada. Vrijednost ugovora 137. 031 KM.

(zurnal.info)