Iako ne ispunjava kriterije:Premijerka BPK Aida Obuća po posebnim uslovima kupila stan u naselju Dobrinja

Istražujemo

Iako ne ispunjava kriterije: Premijerka BPK Aida Obuća po posebnim uslovima kupila stan u naselju Dobrinja

Premijerka Obuća iskorištava sve mogućnosti koje nudi budžet, od razlike u plati do studentske stipendije. Sada je kupila stan u Sarajevu po povoljnijim uslovima

Premijerka BPK Aida Obuća po posebnim uslovima kupila stan u naselju Dobrinja

Aida Obuća, SDA premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kupila je putem Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo stan u sarajevskom naselju Dobrinja. Stan je kupljen pod povoljnijim uslovima, pa je umjesto 1890 maraka po m2, plaćan po 1610 maraka.  Problem postoji, premijerka BPK nije ispunila jedan od uslova za ostvarenje benefita, a to je da živi u Kantonu Sarajevu najmanje prethodne 3 godine. Proteklo vrijeme živjela je i radila u Goraždu.

 

 

Sve postaje jasnije nakon uvida u notarski ugovor, kojeg Žurnal posjeduje. Direktor Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo u vrijeme potpisivanja ugovora 2018.godine bio je Adnan Efendić, tadašnji šef kadrovske komisije SDA KS. Aida Obuća bila je tu to vrijeme predsjedavajuća Skupštine BPK i član Glavnog odbora SDA. Firma u suvlasništvu njenog supruga, te udruženje njegovog poslovnog partnera. iste godine dobijaju oko 80.000 maraka od Fonda za zaštitu okoliša u kojem je član UO bio - Adnan Efendić, o čemu je Žurnal pisao.

 

 

 

„To je moja privatna stvar“, rekla je Aida Obuća nakon telefonskog upita Žurnala o načinu kupovine stana pod povoljnijim uvjetima u Sarajevu.

Na opasku da budžetska sredstva Kantona Sarajevo ne mogu biti privatna stvar, zaključila je razgovor.

„Ne želim da o tom pričam, pogotovo ne sa vama“, rekla je Obuća.

 

 

Predmetni stanovi, u ovom slučaju u sarajevskom naselju Dobrinja V se po propisanim kriterijima i putem ugovorenih investitora prodaju pod povoljnjim cijenama od tržišnih. Razlika novca se finansira putem resornog ministarstva, dakle budžeta Kantona Sarajevo. Listu korisnika utvrđuje Vlada, a potvrđuje Skupština KS, te tih deset hiljada maraka razlike u cijeni njenog stana nikako ne može biti „privatna stvar“ kako to premijerka Obuća navodi.

Žurnal je kontaktirao nekoliko skupštinskih delegata koji su listom rekli da su čuli „da postoje određene nepravilnosti“ u nekoliko slučajeva kupovine stanova pod povoljnjim uvjetima, ali da nemaju konkretnije informacije.

O tome kako Aida Obuća, kao SDA uzdanica u Goraždu zna iskorisiti „sve što budžet pruža“ kazuje i svojevremeni „zaborav“ da službama Skupštine BPK prijavi povećanje plate u u JP „Bosansko-podrinjske šume“ gdje je bila zaposlena, pa je gotovo tri godine iz budžeta dobijala  560 maraka mjesečno više, kao razliku između plate i naknade za mjesto predsjedavajuće Skupštine, o čemu je Žurnal pisao.

Revizori su utvrdili i da je nezakonito dobila 3000 maraka za postdiplomski studij na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu.

Kao kadar pod okriljem sive eminencije SDA Asima Sarajlića, „proslavila“ se izjavom koja može biti svojevrsni moto ove stranke.

“Jako je nezahvalno komentarisati sa pozicije političara, odnosno poslanika u skupštini da li je nešto moralno...“, reći će Aida Obuća.

(zurnal.info)