OPĆINA JAJCE:Pripadnost stranci jača od svakog zakona
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

OPĆINA JAJCE: Pripadnost stranci jača od svakog zakona

Kako je moguće da imenovanje članova Komisije za izbor u regulirana tijela Općine Jajce bude u skladu s poslovnikom, ali ne i u skladu sa zakonom? Odgovor je vrlo jednostavan – onda kada poslovnik kao niži pravni akt nije usklađen sa višim pravnim aktom. I pored preporuka ombudsmena za ljudska prava i sekretara Općinskog vijeća da se propisi usklade, imenovani su stranački kadrovi, a ne zaposlenici Općine Jajce.

Pripadnost stranci jača od svakog zakona
Općina Jajce (Foto: Adi Kebo/zurnal.info)

 

Općinsko vijeće Jajce u augustu 2021. godine imenovalo je svih pet članova Komisije za izbor u regulirana tijela Općine Jajce. Od tada, pa sve do danas, postavlja se pitanje zakonitosti ove općinske komisije. Cijeli slučaj došao je do Federalnog ministarstva pravde i do Institucije ombudsmena za ljudska prava. No, krenimo redom.

Nakon što su u ovu Komisiju, na mandat od četiri godine, imenovani Anto Brtan, Matija Ćurković, Vlatko Saraf, Ranđana Sudar i Selvedin Meštrovac, vijećnik HDZ-a 1990 Stipe Tokić problematizirao je ovaj izbor navodeći kako dvojica izabranih članova nisu uposlenici Općine Jajce.

„Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (član 7, stav 4) kaže da u Komisiju za izbor u regulirana tijela moraju biti imenovani članovi koji su uposlenici nadležnog organa, ako nadležni organ ima potpunu nadležnost nad reguliranim organima, kao što je ovdje slučaj. Dva člana nisu uposlenici Općine, a to su Anto Brtan i Vlatko Saraf, obojica visoki dužnosnici HDZ-a BiH“, kaže Tokić za Žurnal.

Član 7, stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH


Zbog svega navedenog, Tokić se obratio i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH. Posljednjeg dana 2021. godine iz ove institucije su odgovorili i dali preporuku Općinskom vijeću Jajce da u okviru svojih ovlaštenja uredi pitanje izbora Komisije za izbor u regulirana tijela Statutom Općine Jajce, te da izbor pomenute Komisije izvrši u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Iz Institucije ombudsmena za ljudska prava utvrđuju i suštinu problema – u slučaju Općine Jajce, pitanje izbora i sastava radnih komisija je uređeno Poslovnikom o radu, na suštinski drugačiji način od Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Dio dopisa Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH


Dakle, aktom niže pravne snage ovo pitanje je drugačije uređeno od zakona na federalnom nivou, te je upravo zbog ovoga data preporuka Općinskom vijeću Jajce da uredi pitanje izbora, te da izbor izvrši u skladu sa zakonom na federalnom nivou. No, za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Josipa Topića (HDZ BiH) nema ništa sporno.

„Naša Komisija je imenovana u skladu sa zakonom i naše Vijeće može imenovati bilo koga kad je u pitanju ta komisija“, reći će Topić za Žurnal, pozivajući se prvenstveno na mišljenje Federalnog ministarstva pravde.


ŠTA KAŽU MINISTAR, OMBUDSMEN, SEKRETAR?


Dva su dopisa federalnog ministra pravde Mate Jozića (HDZ BiH) upućena predsjedavajućem Topiću. U prvom, iz decembra 2021. godine, ministar Jozić, između ostalog, piše da „nadležni organ ima potpuno ovlaštenje za imenovanje u reguliranom organu, samostalno imenuje iz reda zaposlenika tog organa, pa je samim tim jasno da u istu nije dozvoljeno imenovati druge, odnosno vanjske saradnike Općinskog vijeća koji nisu zaposlenici organa uprave“.

U drugom, dodatnom mišljenju iz februara 2022. godine, ministar Jozić ističe da ostaje pri svom ranijem stavu, ali da se u ovom slučaju može primijeniti druga odredba zakona?!

„S obzirom na to da se Općina Jajce u svojoj regulativi opredijelila na osnivanje stalnog radnog tijela koje će provoditi sve konkursne procedure (…) nije ni potrebno slijediti odredbu iz stava 4 navedenog člana, nego isključivo odredbu iz stava 3“, napisao je Jozić.

Pojašnjenja radi, u stavu 3 se navodi da, ukoliko je u zakonu ili statutu o osnivanju organa propisan posebni postupak izbora ili sastava komisije za izbor na pozicije u reguliranom organu, tada se postupa po odredbama tog zakona ili statuta.

No, činjenica jeste, a kako su to utvrdili i iz Institucije ombudsmena za ljudska prava, da niži pravni akt (općinski) nije usklađen s višim pravnim aktom (zakon na federalnom nivou). Tačnije, sporno pitanje je uređeno na suštinski drugačiji način.

Za predsjedavajućeg Topića je drugi dopis ministra Jozića, ipak, relevantniji, te ne vidi u problem u tome da se poziva na općinske propise koji nisu usklađeni sa zakonom.

„Imam ja tih preporuka od ombudsmena, pa niko to ne uvažava. Preporuka ombudsmena je neki alat koji sud može uvažiti, a i ne mora. Ali isto tako, ti ombudsmeni daju preporuke i te preporuke se mogu, a i ne moraju uzeti. To je stvar nadležnih institucija“, govori Topić za Žurnal.

Međutim, čak je i sekretar Općinskog vijeća Mirza Čaušević, nakon drugog dopisa ministra Jozića, u svom stručnom mišljenju upozorio da je „veoma jednostavno uočiti da je aktom niže pravne snage pitanje izbora u komisije drugačije uređeno od zakona“, a da „pravni akt niže pravne snage (u ovom slučaju poslovnik) mora biti, u potpunosti, usklađen s pravnim aktom više ili jače pravne snage (u ovom slučaju zakon)“.

Sekretar Čaušević, na kraju, ističe kako je potrebno općinske pravne akte uskladiti sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, te da Općinsko vijeće ima konačnu odgovornost da osigura da se nijedno konačno imenovanje u regulirane općinske organe ne izvrši ako nisu primijenjene odredbe zakona.

Dio stručnog mišljenja sekretara Općinskog vijeća Jajce Mirze ČauševićaIMA LI SUKOBA INTERESA?


Komisija za izbor u regulirana tijela Općine Jajce, čiji članovi zarade 40 KM po jednoj sjednici, vrlo je važna – pojednostavljeno, njena nadležnost je provođenje konkursa za, recimo, upravne odbore javnih preduzeća, ustanova... Dakle, oni raspisuju konkurse, obavljaju sve procedure u vezi s tim, sačinjavaju rang-liste i sve to šalju na Općinsko vijeće.

Tu dolazimo do potencijalnog sukoba interesa. Jedan od članova Komisije je i Anto Brtan, kadar HDZ-a BiH. Ujedno, on je i direktor JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ ili skraćeno JU „Agencija Jajce“.

Dakle, lako se može doći u situaciju da Anto Brtan sa svojim kolegama provodi proceduru za izbor Upravnog odbora javne ustanove – na čijem je čelu! Drugim riječima, provodi konkursnu proceduru za izbor članova UO koji će, kasnije, odlučivati i o njegovoj sudbini kao direktora. Predsjedavajući Općinskog vijeća Josip Topić nije želio govoriti o potencijalnom sukobu interesa:

„Ja nisam ovlašten da ja pričam da je neko u sukobu interesa. Ako neko te navode navodi, neka ih ispita kod nadležnog ministarstva i neka to dokazuje. Onog trenutka kada meni dođe akt da je to sukob interesa, ja ću znati kako ću postupiti. Ali ja niti ću reći da je, niti ću reći da nije sukob interesa.“

I drugi član Komisije koji, prema medijskim navodima, nije zaposlenik Općine Jajce – Vlatko Saraf – također je kadar HDZ-a BiH. Za Josipa Topića nema ništa sporno:

„Šta je tu problem? I ostali su članovi neke stranke. Kakve to ima veze što su članovi HDZ-a?“

Podsjetimo, Komisija provodi konkurse za, na primjer, upravne odbore javnih preduzeća ili ustanova. Komisija bi trebala biti apsolutno objektivna i nezavisna u svom radu. Ako su članovi Komisije stranački kadrovi, može li se očekivati njihova objektivnost i nezavisnost u radu?

Međutim, i pored svih navoda, za političku osovinu HDZ – SDA, koja je i u Jajcu u koaliciji, u ovome nema ništa sporno…

(zurnal.info)