APSURDI U PREDMETU AZRA MILETIĆ:Prisluškivana nezakonito, postupala zakonito, pa osuđena
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

APSURDI U PREDMETU AZRA MILETIĆ: Prisluškivana nezakonito, postupala zakonito, pa osuđena

Sutkinju Miletić OSA-a prisluškivala na osnovu nezakonite naredbe Meddžide Kreso. Bivša predsjednica Suda naknadno pokušala legalizovati dokaze. Svjedok S3 saslušavan u pola dva ujutro

Prisluškivana nezakonito, postupala zakonito, pa osuđena
FOTO: sudbih.gov.ba

Ko god je bio u sudnici i čuo obrazloženje sutkinje Biljane Ćuković, nije mogao zaključiti ništa drugo osim da je presuda protiv Azre Miletić u najmanju ruku kontroverzna. 

Ukratko, suspendovana sutkinja Suda BiH Azra Miletić osuđena je na dvije i po godine zatvora zbog toga što je, prema obrazloženju presude, „kao službena osoba u institucijama BiH primila obećanje dara i primila dar, da u okviru svog ovlaštenja izvrši što ne bi smjela izvršiti, čime je počinila krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi“. Istovremeno, Sud BiH oslobodio je Azru Miletić „optužbe da je kao sudija Suda BiH, s ciljem da drugom pribavi kakvu korist, prekršila zakon u vršenju svoje dužnnosti čime bi počinila krivično djelo kršenja zakona od strane sudije“.

I laicima, a naročito pravnicima koje je danas Žurnal kontaktirao, tri stvari iz sudskog obrazloženja odmah upadaju u oči. 

Prvo, u samom obrazloženju presude, sutkinja Ćuković nije sigurna da li je Azri Miletić samo obećan dar ili je ipak primila dar. Pa, stoga, navodi da Miletićku osuđuje zato što je primila obećanje dara i primila dar. Koji, pri tome, i u obrazloženju naziva – pozajmicom od tri hiljade eura. 

Drugo, Azra Miletić je kriva što je obećala da će izvršiti radnju koju ne bi smjela izvršiti. Međutim, Sud istovremeno smatra da ona nije izvršila radnju koju nije smjela izvršiti. Pojednostavljeno, Azra Miletić je kriva što je primila obećanje dara i primila dar (ni Sud nije siguran šta je od ovoga dvoje tačno), da učini radnju koju ne bi smjela učiniti, a koju na kraju nije ni učinila.

Treće, Sud BiH, u svom obrazloženju, navodi da su naredbe za posebne istražnje radnje (prisluškivanje telefona) protiv Azre Miletić – nezakonite. Prema tome, Sud cijeni da su svi dokazi prikupljeni prisluškivanjem – nezakoniti. No, ipak nalazi za shodno da Azru Miletić osudi na dvije i po godine zatvora. I to temeljem iskaza samo jednog svjedoka. 

No, sam tok istrage i datumi mogli bi dati odgovore na brojna pitanja. Krajem oktobra, tačnije, 24. 10. 2014. godine Tužilaštvo BiH donosi naredbu o provođenju istrage protiv Rame Brkića i Senada Šabića zbog sumnje da su počinili krivično djelo davanje dara. Šabić i Brkić su u prvostepenom postupku osuđeni na deset godina zatvora zbog trgovine drogom, ali su prije drugostepenog postupka, pokušavali podmiti članove Apelacijskog vijeća Suda BiH čiji je član bila Azra Miletić. Tada na scenu stupa bivša predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso koja 21. novembra 2014. godine izdaje naredbu za prisluškivanje sutkinje Azre Miletić. Kreso izdaje naredbu na osnovu Zakona o OSA-i BiH i ti materijali se, prema Zakonu o krivičnom postupku BiH, ne mogu koristiti za krivično gonjenje.

Svjesna toga, Medžida Kreso, prema informacijama Žurnala, sedam dana poslije naredbe OSA-i, saziva sjednicu Apelacijskog odjela Suda BiH, te traži da sudije usvoje zaključak da se „materijali prikupljeni radom OSA-e mogu koristiti kao dokazi u krivičnom postpku“. Uprkos tome, istraga se nastavlja, pa se na osnovu prikupljenih saznanja radom OSA-e, izdaju naredbe za prisluškivanje sutkinje Miletić. Ali sada u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. No, i te naredbe Sud BiH je kasnijom presudom proglasio nezakonitim jer ne sadrže kvalitetno obrazloženje. 

Ipak, bez obzira na nedostatak obrazloženja, po nalogu Tužilaštva BiH sutkinja Azra Miletić je uhapšena 25. februara 2015. godine. Naredba o provođenju istrage protiv nje donesena je tek dan kasnije. Na naredbi, međutim, nije bilo imena sudija Miloša Babića i Tihomira Lukesa koji su, zajedno sa Azrom Miletić, bili članovi Apelacijskog vijeća koje je odlučivalo u predmetu Brkić i Šabić. No, zato su na naredbi Ramo Brkić, Senad Šabić i kasnije svjedok-pokajnik S1, kojem je tadašnji glavni tužilac Tužilaštva BiH Goran Salihović dao imunitet.  

S1 je u svom iskazu priznao da je bio posrednik između Šabića,Brkića i sutkinje Miletić, ali da ona nije znala da je on od njih uzeo novac. Prema njegovom iskazu – on joj je pozajmio 3000 eura od novca koje je dobio od Šabića. Osim ovoga, još jedan detalj bitan je za cijelu priču. Prema dokumentima, zaštićeni svjedok S3 u Tužilaštvu BiH saslušavan je u pola dva ujutro. A rekao je da je on dovezao Šabića na sastanak sa svjedokom S1. 

Njegov iskaz nije se podudarao sa iskazom svjedoka S1. Ipak, sutkinja Biljana Ćuković presudila je da je Azra Miletić kriva. Dokazi su nezakoniti, sutkinja je postupala zakonito, ali za pozajmicu od 3000 eura Azri Miletić je izrečena kazna u trajanju od dvije i po godine. 

(zurnal.info)