POSLJEDICE KRIMINALA BIVŠE UPRAVE:Radnici Vitkoma bez doprinosa, izgubljena dobit od 2,5 miliona KM
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

POSLJEDICE KRIMINALA BIVŠE UPRAVE: Radnici Vitkoma bez doprinosa, izgubljena dobit od 2,5 miliona KM

Revizori su u JKP "Vitkom" razotkrili brojne nezakonitosti od toga da se radnicima već godinama ne uplaćuju doprinosi, da dobijaju različite naknade za topli obrok, da firma posluje bez internih akata, da nemaju pravilnik o finansijskom poslovanju i još mnogo toga...

Radnici Vitkoma bez doprinosa, izgubljena dobit od 2,5 miliona KM
viteskiportal.com

 

Javno komunalno preduzeće “Vitkom” iz Viteza dobilo je negativno mišljenje revizora za finansijske izvještaje, ali i za usklađenost aktivnosti i finansijskih transakcija sa relevantnim zakonima i drugim propisima. Ovo preduzeće, inače, već godinama loše posluje čemu je u velikoj mjeri doprinijelo i bivše rukovodstvo od kojih su neki, u međuvremenu, sudski procesuirani.

No, s obzirom na finansijski izvještaj za prošlu godinu može se zaključiti da je stanje u “Vitkomu” i dalje poprilično haotično, a revizori su im dali, čak, 29 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti u poslovanju.

 

Lažirali izvještaji zbog finansijske koristi

 

Revizori su se u izvještaju posebno osvrnuli i na period od januara 2015. do septembra 2019. kada su, navode, tadašnja tri uposlenika - direktor, voditeljica finansijskih poslova, te uposlenica u Službi finansija vršili finansijske transakcije i lažirali izvještaje radi pribavljanja lične imovinske koristi.

 

sudski sporovi (1)

Dio izvještaja u kojem se spominju sudski sporovi

 

Malverzacije su uočene u septembru 2019. nakon čega je pokrenut sudski postupak, a Kantonalni sud u Novom Travniku je u oktobru prošle godine uposlenicu Irenu Perić proglasio krivom za pronevjeru u službi i osudio je na dvije godine zatvora i naknadu pričinjene štetu preduzeću od 154.537 KM.

Druga osumnjičena uposlenica je u međuvremenu preminula, dok je tadašnji direktor napustio BiH tako da protiv njih nije ni pokrenut sudski spor, niti je utvrđen iznos pričinjene materijalne štete.

“Iznos potraživanja za naknadu pričinjene štete nije evidentiran u poslovnim knjigama Društva, niti je objavljen u bilješkama uz finansijske izvještaje”, primijetili su revizori.

Na čelu JKP “Vitkom” od septembra 2019. nalazi se Jasna Babić, a po njenom dolasku su i otkrivene spomenute malverzacije. Prije nje direktorsku funkciju je od 2014. obavljao Igor Miličević.

 

Različite naknade za topli obrok

 

Jedan od propusta jeste i to što se dugi niz godina radnicima uz isplaćene plaće ne uplaćuju obaveze po osnovu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstvo i nezaposlenost. Dugovanja po tom osnovu su na 31. decembar 2020. iznosila su 1.312.082 KM, od čega se na obaveze iz 2020. odnosi 448.653 KM.

 

porez (1)

 

Dio finansijskog izvještaja za 2020. godinu

 

“Neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa veće su za 250.906 KM u odnosu na prethodnu godinu, što ukazuje na to da ovo preduzeće, i pored Sporazuma potpisanog s Poreznom upravom FBiH, ne prati dinamiku plaćanja zaostalih, kao ni tekućih poreznih obaveza”, utvrdili su revizori.

Najviša isplaćena prosječna plaća u “Vitkomu” iznosi 1.971 KM, a najniža 574 KM. Plata direktora se utvrđuje ugovorom o radu i predstavlja umnožak neto satnice od 12 KM i broja radnih sati u mjesecu.

Revizori su utvrdili da radnici koji ne obavljaju terenske poslove topli obrok imaju u kuhinji, dok se radnicima na terenu isplaćuju različite novčane naknade za topli obrok u rasponu od 50 do 232 KM. Po kojem kriteriju se to određuje nije objašnjeno.

Nedostatak je i to što su u toku godine zaključivali ugovore o djelu sa fizičkim licima za poslove koji su sistematizovani i u nadležnosti preduzeća, kao što su čišćenje zelenih površina, odvoz otpada, te vožnja teretnih vozila.

 “Preduzeće je prije dvije godine implementiralo novi knjigovodstveni softver, a da pritom nije osiguralo pristup podacima iz prethodnog softvera, odnosno iz ranijih godina. To za posljedicu ima da se ne može pristupiti poslovnim promjenama koje su knjižene u prethodnim godinama, a koje se naročito odnose na pozicije potraživanja, obaveza, kapitala i vanbilansne evidencije”, utvrdili su revizori.

Osnova za negativno mišljenje je i to što za potraživanja starija od godinu, u iznosu od najmanje 1.075.081 KM nisu izvršili procjenu očekivanih kreditnih gubitaka, što za posljedicu može imati da su rashodi podcijenjeni, a imovina (potraživanja) i financijski rezultat precijenjeni za navedeni iznos.

Iskazani osnovni kapital od 2.636.111 KM ne može se potvrditi jer nije prezentirana relevantna dokumentacija na osnovu koje bi se potvrdio osnov evidentiranja na toj bilansnoj poziciji. Osim toga, preduzeće nije ispravilo greške iz prethodnih perioda, iskazanih na poziciji prihoda od 93.232 KM i rashoda od 221.167 KM, niti su izvršili rezervisanje za sudske sporove u ukupnom iznosu od 69.347 KM.

Ovo preduzeće nema Pravilnik o finansijskom poslovanju, kao ni Pravilnik o blagajničkom poslovanju, niti imaju odluku o blagajničkom maksimumu. Revizori su utvrdili i to da odgovorni u “Vitkomu” nisu poduzeli odgovarajuće aktivnosti u vezi s procjenom rizika od prevare i donošenjem odgovarajućeg akta s ciljem smanjenja rizika od prevare.

 

Koriste bunare kako bi izbjegli javni vodovodni sistem

 

Na osnovu podataka kojima preduzeće raspolaže utvrđeno je da postoji veći broj korisnika – pravnih lica koja imaju izgrađene bunare, čime izbjegavaju korištenje vode sa javnog vodovodnog sistema, što uzrokuje štetu za “Vitkom” i nije u skladu sa odlukom o načinu upravljanja i korištenja vodovoda u Vitezu koja je donesena 2002. godine.

Pravna lica koja imaju izgrađene bunare, a nalaze se u PC-u Vitez su: „Automerc Škoro“ d.o.o., „Ukras“ d.o.o., „Kristal“ d.o.o., „Sofa MM“ d.o.o., „Jerry-trade“ d.o.o., „Fis“ d.o.o. i „Ganik I.D.A.“ d.o.o.

Revizori nisu mogli potvrditi da je “Vitkom” poduzeo odgovarajuće aktivnosti kako bi osiguralo adekvatan nadzor i upravljanje nad vodosnabdijevanjem što ima za posljedicu finansijsku štetu za preduzeće već duži niz godina.

Uvidom u evidencije i fakturisane usluge isporuke vode krajnjim potrošačima (domaćinstva i pravna lica) utvrđeno je da ovo preduzeće bilježi značajne gubitke na mreži, koji su rezultat razlike između količine zahvaćene i fakturisane vode.

“Na osnovu fakturisanih količina vode i ukupno zahvaćene vode revizijom je utvrđeno da gubici iznose 79 posto, što ukazuje na bespravne priključke na mreži i druge probleme na mreži vodosnabdijevanja”, stoji u izvještaju.

Utvrđeni gubici vode predstavljaju izgubljenu dobit za preduzeće od oko 2,5 miliona KM, što direktno utiče na visinu prihoda od osnovne djelatnosti društva.

 

(žurnal.info)