Nakon šest aneksa za nepredviđene radove:Rekonstrukcija zgrade Elektroprivrede BiH koštala je 16 miliona maraka!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Nakon šest aneksa za nepredviđene radove: Rekonstrukcija zgrade Elektroprivrede BiH koštala je 16 miliona maraka!

Poslove rekonstrukcije vodila je najdraža SDP firma Butmir d.o.o., a sve ugovore potpisao je bivši direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica

Rekonstrukcija zgrade Elektroprivrede BiH koštala je 16 miliona maraka!

Zvuči nevjerovatno, ali dokumenti pokazuju tako.

Najmanje 16 miliona maraka potrošeno je na rekonstrukciju upravne zgrade Elektroprivrede BiH. Poslove rekonstrukcije vodila je firma Butmir d.o.o., a sve ugovore potpisao je bivši direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica. Znači, rekonstrukcija zgrade je rađena 2012.,  2013. i 2014. godine, a osim glavnog ugovora, potpisano je šest aneksa kojima su regulisani „nepredviđeni poslovi“.

USPON PREDUZEĆA BUTMIR

Netom nakon što je SDP BiH preuzeo vlast, a tadašnji federalni premijer Nermin Nikšić odlučio da vođenje Elektroprivrede povjeri Elvedinu Grabovici, bivšem asistentu profesora Zlatka Lagumdžije, ovo javno preduzeće raspisalo je tender za dodjelu posla „sanacija i rekonstrukcija poslovno-tehničke zgrade Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo“.

Procijenjena vrijednost radova iznosila je 16 miliona maraka, a na tender se prijavilo šest ponuđača. Menadžment Elektroprivrede BiH je, potom, odlučio da je „najprihvatljivija ponuda“ preduzeća Butmir d.o.o. Sarajevo. Podsjećanje za one koji su zaboravili, kompanija Butmir i njen vlasnih Husein Sejo Hasibović bili su glavni akteri afere „reket“, u kojoj su tadašnji čelnici SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija, Damir Hadžić i Marin Ivanišević, bili osumnjičeni da su tražili mito od poduzetnika Nihada Imamovića.

Preduzeće Butmir je, inače, doživjelo ekspanziju dolaskom SDP-a BiH na vlast, a ugovor za rekonstrukciju zgrade Elektroprivrede BiH jedan je od njihovih najunosnijih poslova. Sve je počelo sa tenderom iz 2012. godine, na kojem je, kako smo već naveli, najpovoljniju ponudu dostavio Butmir d.o.o. . Ugovor između Elektroprivrede BiH i Butmira zaklučen je 17. oktobra 2012. godine i to na iznos od 12 miliona i 482 hiljade maraka. Ubrzo je, međutim, procijenjeno da ovaj novac nije dovoljan za rekonstrukciju zgrade, pa se započelo sa potpisivanjem aneksa. Tako je u naredne dvije godine potpisano ukupno šest aneksa na postojeći ugovor, a njima je regulisano plaćanje za izvođenje „nepredviđenih radova na rekontrukciji PT zgrade Elektroprivrede BiH“. Od šest postojećih, tri aneksa ugovora u posjedu su Žurnala.

 

NEPREDVIĐENI RADOVI

Prvi „nepredviđeni radovi“ ukazali su se tačno godinu dana nakon sklapanja osnovog ugovora. Pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja, generalni direktor Elektroprivrede Elvedin Grabovica, 23. septembra 2013. godine, dodijelio je Hasibovićevom Butimiru ugovor vrijedan 1,53 miliona maraka. Ugovorom su regulisani „nepredviđeni naknadni radovi“.

Pola godine kasnije, opet su se pojavili „nepredviđeni radovi“. Slijedi, naravno, pregovarački postupak bez objave obavještenja, a onda Elektroprivreda BiH i Butmir, 23. aprila 2014. godine potpisuju ugovor vrijedan 983 hiljade maraka. Kao rok za završetak „nepredviđenih radova“  označen je 5. juni 2014. godine. Ali tu nije kraj.

Nepredviđeni radovi ponovo su  iskrsli u oktobru 2014. godine. Tada se potpisuje i posljednji, šesti aneks, a Butmir i Elektroprivreda BiH usaglasili su se da vrijednost novih „nepredviđenih radova“ iznosi 217 hiljada maraka. 

Vrijednost preostala tri aneksa ugovora je, prema saznanjima Žurnala, oko  milion maraka, što u konačnici znači da je rekonstrukcija upravne zgrade Elektroprivredu BiH koštala – najmanje 16 miliona maraka.

(zurnal.info)