Gdje je prodavač diploma iz Žurnalovog videa:Senad Pehlivan je slobodan čovjek i prima platu iz budžeta!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Gdje je prodavač diploma iz Žurnalovog videa: Senad Pehlivan je slobodan čovjek i prima platu iz budžeta!

Prodavač diploma Senad Pehlivan slobodan je čovjek i uz to prima platu iz federalnog budžeta. Direktor Zavoda Drin, javne ustanove u kojoj je zaposlen Senad Pehlivan, kaže da mu ne može dati otkaz na osnovu “kuloarskih priča”

Senad Pehlivan je slobodan čovjek i prima platu iz budžeta!

Prije skoro mjesec dana Žurnal je objavio istraživanje o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini. Za 17 dana preko posrednika Senada Pehlivana dobili smo diplomu srednje medicinske škole. Prodavač diploma Senad Pehlivan slobodan je čovjek i uz to prima platu iz federalnog budžeta.

Senad Pehlivan zaposlen je na mjesto refernta za zaštitu na radu u Javnoj ustanovi Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin u Fojnici. 

Direktor ove ustanove Adis Ramić za Žurnal kaže da je “iz kuolarskih priča” čuo šta njegov uposlenik zaista radi. Prodaja diploma za direktora Ramića ne predstavlja problem jer te aktivnosti Pehlivan obavlja u “privatno vrijeme” a ne u okviru radnog vremena.

- Obzirom da sam ja vršilac dužnosti ovdje i da on dolazi na radno mjesto, da obavlja svoje poslove u toku radnog vremena, ja nisam imao na osnovu čega da poduzimam bilo koje druge radnje za njegove aktivnosti van radnog vremena, kaže Ramić.

Javna ustanova Zavod za zbrinjavanje menatalno invalidnih osoba - Drin u Fojnici u vlasništvu je Federacije BiH. Osnivač Zavoda je Parlament FBiH. Imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora kao i imenovanje direktora vrši  Vlada FBiH. Za nadzor nad radom Zavoda  zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politke na čelu sa SBB-ovim ministrom Veskom Drljačom. Do sada niko od njih nije reagovao na činjenicu da državni službenik u slobodno vrijeme prodaje diplome.

Stoga ne treba da iznenađuje činjenica da ni nakon skoro mjesec dana od objavljivanja Žurnalovog istraživanja Senad Pehlivan nije čak ni saslušan.

U nastavku poslušajte razgovor sa direktorom Zavoda Drin Adisom Ramićem:
(zurnal.info)