NEMA ZLATA, A NI ZAKONA:Skladište eksploziva pored stambenog naselja i Zavoda Bakovići
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

NEMA ZLATA, A NI ZAKONA: Skladište eksploziva pored stambenog naselja i Zavoda Bakovići

Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, u procesu izdavanja koncesije i ostalih dozvola firmi BBM od strane federalnih, kantonalnih i općinskih institucija zabilježeno je niz nezakonitosti, ali i pritisaka

Skladište eksploziva pored stambenog naselja i Zavoda Bakovići

Mjesto Bakovići, Općina Fojnica. Rudnik zlata. Predstavnici Firme BBM tvrde da su sredinom 2016. godine dobili odobrenje za izvođenje „detaljnih“ geoloških istraživanja zlata.

Iako se procijenjuje da rude nema, projekt je dobio podršku federalnih i kantonalnih vlasti, ali ne i lokalnog stanovništva. Mještani Bakovića sumnjaju u zakonitost cijelog procesa dobijanja koncesije i dozvola. Ali, to nije sve. Neposredna blizina stambenom naselju mogla bi ugroziti njihovo zdravlje.

U dopisu Službe za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor upućen Općini Fojnica iz jula ove godine navodi se da se na ovom lokalitetu protuzakonito nalazi skladište eksplozivnog materijala u kojem se nalazi 2.000 kilograma eksploziva za miniranje rudnika. Zakonska odredba  je jasna – eksploziv ne smije biti na udaljenosti manjoj od 500 metara zračne linije od prvih stambenih objekata. Jasno je i to da BBM ovaj propis nije ispoštovao.

 „Lociranje skladišta eksploziva je u suprotnosti sa zakonskim propisom na snazi, Odluke o provedbi Prostornog plana SBK gdje je propisano da skladišta eksplozivnih materijala potrebnih za miniranje ne smiju se otvarati na udaljenosti manjoj od 500 metara zračne linije od granice utvrđenih građevinskih područja naselja“, navodi se u dopisu Službe za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor.   

 

Situacija dodatno postaje alarmantna kada se zna da se na udaljenosti od oko 100 metara nalazi Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojem je smješteno više od 300 korisnika.

 „Postoji strah, to su ljudi sa duševnim smetnjama. Zavod nije udaljen ni 100 metara zračne linije. 2010. godine pukao je most zbog poplava. Zavod Bakovići zajedno sa MZ Bakovići i Šumarstvom je učestvovao  finansijski da se taj most sanira. Normalno, kad su prolazile onolike mašine u večernjim satima da smo se i pribojavali šta ako ostanemo i bez tog mosta. To je nama jedini pristup, alternative nemamo, naročito jer imamo svakodnevne potrebe dovoženja i odvoženja pacijenta“, za Žurnal kaže Branimir Vujičević iz Zavoda."Ne daju prići gore, ljudi imaju svoje parcele, ne mogu im prići jer im ne daju. Presijecaju vodu koja i sad nije u funkciji. To traje već godinu dana. Smeta nam buka", za Žurnal kaže predsjednik mjesne zajednice Bakovići Vlado Kuliš.

Ono što je dodatno sumnjivo su dozvole i gradnja objekata. Mještani tvrde da im je iz BBM-a rečeno da se na lokaciji izgradio tek pomoćni objekat „nastrešnica“. Kakav to objekat iz BBM-a nazivaju nastrešnicom pogledajte na slici ispod.


„Rade ono za šta nisu ovlašteni da rade, nemaju niti jednu jedinu suglasnost validnu od mjesne zajednice“,. za Žurnal kaže predsjednik Mjesne zajednice Bakovići Vlado Kuliš

Da bi objasnili kako je tekla zamršena procedura dobijanja raznoraznih saglasnosti (zakonito i nezakonito) vratit ćemo se nekoliko godina u prošlost.

BEZ SAGLASNOSTI OPĆINE

Ministar privrede Srednjobosanskog kantona Sedžad Milanović (SDA) prvo je 2013. godine potpisao ugovor o koncesiji za istraživanje zlata sa firmom BBM iz Sarajeva. Zatim je dvije godine kasnije istoj firmi produžio ugovor o koncesiji do kraja januara 2018. godine. Osim produženja ugovora ministar Milanović bez saglasnosti Općinskog vijeća Fojnica izdaje i urbanističku suglasnost BBM-u omogućavajući im da neometano koriste općinske parcele za istraživanje zlata. 

Iako u to vrijeme ministar privrede, Milanović je potpisivao i dokumente iz drugog resora.

Rješenje o izdavanju urbanističke saglasnosti koje je izdalo Ministarstvo prostornog uređenja SBK po ovlaštenju potpisao je on.

Milanović nije odgovorio na naše upite, proslijedio nas je ministarstvu prostornog uređenja SBK.

Ministar Amer Mrako (SDA) u odgovoru na Žurnalov upit kaže da je „Ministarstvo izdalo rješenje urbanističke saglasnosti investitoru BBM d.o.o Sarajevo za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja zlata na istražnom koncesionom području Bakovići  na osnovu priloženog ugovora o koncesiji“. Mrako pritom tvrdi da ne zna da li je koncesija izdata bez saglasnosti Općinskog vijeća.

Da ministar Mrako ne govori istinu i da je znao da BBM nema saglasnost Općine potvrđuje i odgovor na vijećničko pitanje iz 2015. godine u kojem je navedeno da je posljednji dokument dostavljen Ministarstvu od strane Općine upravo Zaključak o odbijanju davanja saglasnosti BBM-u.

Još jedna potvrda je i rješenje kojim ministar Mrako odbija zahtjev za poništenje urbanističke saglasnosti zatraženo od strane predsjednika OV Fojnica Branka Stanića i MZ Bakovići.

„Pribavljanje saglasnosti u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti nije uvjet da se ista izda, jer se stranke na čijem zemljištu je predviđeno izvođenje radova samo upoznaju sa Idejnim projektom“- navodi Mrako.

URBANISTIČKA (NE)SAGLASNOST

Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, u procesu izdavanja urbanističke saglasnost za BBM od strane Ministarstva prostornog uređenja SBK zabilježeno je niz nezakonitosti, ali i pritisaka. 

Stručna savjetnica za urbanizam i gradnju Zora Džambas Mlakić u dopisu Mjesnoj zajednici Bakovići upozorila je na kršenje zakona o prostornom uređenju, te odluke o provedbi prostornog plana SBK. Usljedio je telefonski poziv:

Iznenađena sam bila kada me telefonom nazvao ministar Sedžad Milanović dana 2. 6. 2015. godine i zamolio me da voditelju postupka Mehridu Petroviću dam podatke iz projekta za izradu urbanističke saglasnosti za traženu koncesionu površinu od 275,15 ha za istraživanje zlata u Bakovićima, bez izmjena Idejnog projekta. Objasnila sam ministru da je to protivno zakonu da se izda urbanistička saglasnost i da ja ne želim učestvovati u nezakonitom postupanju, u dopisu navodi savjetnica Džambas Mlakić.

Ministar Milanović izuzeo je spis predmeta sa projektnom dokumentacijom iz Odjela prostornog uređenja, o čemu je potpisana primopredaja 3.6.2015. godine.

„Nisam učestvovala u izradi Rješenja o urbanističkoj suglasnosti, ne znam uopće tko ga je napisao. Saznala sam da je izdata urbanistička saglasnost kada je investitor predao zahtjev za klauzulu pravomoćnosti Rješenja o urbanističkoj saglasnosti“, kaže Džambas Mlakić.

Milanović nije odgovarao na naše upite i pozive.

Ukupno odobreno područje za istraživanje zlata u Bakovićima obuhvata 275,15 hektara iako je 2014. godine ministar Milanović u obavijesti BBM-u naveo da je za istraživanje moguće odobriti oko 120 hektara zbog blizine naselja i izvorišta te je neophodna korekcija granica istražnog prostora.

U odgovoru na obavijest Ministarstva BBM navodi da nisu u mogućnosti isprojektovati istražne radove na “smanjenom” prostoru Bakovići na kojem do sada nema saznanja o postojanju zlatonosnih žica.

„BBM nije u mogućnosti da promijeni prirodu odnosno da prenese rudne žice Bakovići, Jasenik i Repište u smanjeni koncesioni prostor u kojem bi Ministarstvo moglo izdati urbanističku suglasnost za izvođenje detaljnih geološkim istraživanja zlata na smanjenom koncesionom prostoru Bakovići“, naveo je direktor BBM Ermin Operta.

Operta dalje navodi kako im Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije izdalo šumarsku saglasnost za geološka istraživanja zlata te da su zahtjev za izdavanjem saglasnosti podnijeli Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izdavanje dozvole za promjenu namjene šumskog u građevinsko zemljište na istražnom prostoru Bakovići.

„Imamo informacije da će ovaj naš zahtjev federalno Ministrastvo pozitivno riješiti izdavanjem dozvole o promjeni šumskog zemljišta u građevinskog u formi Rješenja“, navodi Operta.

Osim toga, BBM je po Rješenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na čelu sa ministrom Nerminom Džindićem (SDA) bio obavezan prije ulaska u istražni prostor pribaviti odobrenje vlasnika zemljište - u ovom slučaju Općine Fojnica. Međutim, Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor je potvrdila stav Općinskog vijeća da suglasnost nikada nisu dobili.

"Pokušaj investitora da pod svaku cijenu koristi parcele koje su u vlasništvu Općine Fojnica a za koje OV Fojnica nikada nije dalo suglasnost za istraživanje zlata BBM-u, koje su unatoč tome uvrštene i sadržane u odobrenju -urbanističkoj dozvoli koje je izdalo Ministarstvo prostornog uređenja je pod znakom upitnika i pitanje je na koje će se naknadno odgovoriti kada se završe istražne radnje i očituju nadležni organi", navedeno je u dopisu inspekcije Policijskoj stanici Fojnica.

U međuvremenu, mještani mjesta Bakovići tužili su nadležne, a tužbe je najavio i BBM. Radovi u rudniku ne prestaju.

(zurnal.info)