FOND I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE:Slobodno uzimajte plate radnicima, nećemo poduzeti ništa protiv vas!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

FOND I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE: Slobodno uzimajte plate radnicima, nećemo poduzeti ništa protiv vas!

Izostanak adekvatne reakcije iz Fonda i Ministarstva rada i socijalne politike jasna je poruka svim firmama da je ispravno uzimati veći dio plate radnicima. Čak mogu biti i nagrađeni. A radnici? Ako se požale treba ih optužiti da su “obični neradnici i dangube”

Slobodno uzimajte plate radnicima, nećemo poduzeti ništa protiv vas!

Nakon što je v.d direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić održao potresan govor u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i zastupnicima se požalio da niko nikad nije Fondu prijavio nikakve nepravilnosti pitali smo ga šta će poduzeti u slučaju firme Apel promet.

Žurnal je ranije pisao o nezakonitom prisvajanju plata osobama sa invaliditetom u ovoj firmi. Nakon što je Žurnal objavio slučaj Mustafe Kovačevića i njegovog kolege E.B iz Bugojna, bivši direktor Apel prometa Ekrem Julardžija priznao je da uzima veći dio plate svim uposlenim osobama sa invaliditetom u ovoj firmi i u tome ne vidi ništa sporno.

Nakon što je Julardžija svoje priznanje uputio medijima  u vidu saopćenje za javnost,  v.d. direktor Fonda Ahmet Baljić ima i pismeno priznanje da se sredstva Fonda zloupotrebljavaju. Kako ova firma svake godine prima značajna sredstva od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidetom v.d direktoru Baljiću poslali smo tri jednostavna i konkretna pitanja. Dobili smo vrlo uopćene odgovore.

TRI KONKRETNA PITANJA


Žurnal: Da li će Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno v.d. direktor Ahmet Baljić reagovati na nezakonitosti u firmi Apel promet?

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom vrši kontinuiran nadzor nad utroškom sredstava koja se dodjeljuju korisnicima, a svi korisnici su dužni blagovremeno dostaviti detaljna pravdanja o utrošku sredstava u skladu sa zakonom i općim aktima”, naveli su iz Fonda u odgovoru dostavljenom bez potpisa.

Žurnal: Šta će poduzeti Fond odnosno v.d direktor Baljić kada je u pitanju nezakonito prisvajanje plata osobama sa invaliditetom u firmi Apel promet koja svake godine dobija značajna sredstva od Fonda?

U slučaju uočenih nepravilnosti, nepotpunog i neblagovremenog pravdanja dodijeljenih sredstva, Fond poduzima sve mjere koje mu stoje na raspolaganju u skladu sa zakonom, općim aktima i Ugovorom o korištenju dodijeljenih sredstava”.

Žurnal: Šta će poduzeti Fond, odnosno v.d. direktor po pitanju zaposlenika u Fondu koji su bili zaduženi za kontrolu rada i utroška sredstava koje je ova firma dobijala od Fonda?

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom postupa blagovremeno i u skladu sa zakonom i općim aktima Fonda po svim zaprimljenim žalbama i prijavama o eventualnom nenamjenskom utrošku sredstava koja Fond dodjeljuje korisnicima po javnim pozivima”, tvrde iz Fonda.

ŠTA KAŽE MINISTAR

Ne treba da iznenađuju ovakvi odgovori Ahmeta Baljića i institucije koju predstavlja ali svakako je zabrinjavajuća činjenica izostanka reakcije  nadležnog Ministarstva rada i socijalne politike.

Do objavljivanja ovog teksta, ministar rada i socijalne politike nije odgovorio na Žurnalov upit šta će poduzeti u ovom slučaju te da li će ministar tražiti smjenu Ekrema Julardžije iz Upravnog odbora Fonda.

Izostanak adekvatne reakcije iz Fonda i Ministarstva rada i socijalne politike jasna je poruka svim firmama  da je sasvim ispravno uzimati veći dio plate radnicima. Zato čak mogu biti nagrađeni budžetskim poticajima i mjestom u Upravnom odboru neke institucije. A radnici? Pa ako se požale treba ih optužiti da su “obični neradnici i dangube” i zaprijetiti “odgovorajućim zakonskim mjerama protiv njih”.

(zurnal.info)