Pritisak bez protesta:SREBRENIK: Građani natjerali vijećnike da prepolove plate
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

SREBRENIK: Građani natjerali vijećnike da prepolove plate

Općinsko vijeće usvojilo je zahtjeve građana da se plate prepolove kao i naknade za rad u komisijama, preispita zapošljavanje u administraciji u posljednjih pet godina te da buduća zapošljavanja budu transparentna i dostupna svim stanovnicima Srebrenika te niz drugih mjera koje bi trebale smanjiti korupciju i poboljšati kvalitet života

SREBRENIK: Građani natjerali vijećnike da prepolove plate
FOTO: radiosrebrenik.ba

Grupa građana u Srebreniku pritiskom je natjerala vijećnike da smanje svoje plate za 50 posto i preispitaju zapošljavanje u administraciji u posljednjih pet godina.

Općinsko vijeće Srebrenika usvojilo je ove i još nekoliko važnih odluka na današnjoj sjednici nakon razgovora sa neformalnom grupom građana. Ervin Turbić, aktivista iz Srebrenika, kaže da je tri dana sa prijateljima išao u Tuzlu da protestuje nakon čega su u ponedjeljak 10. februara imali sastanak sa načelnikom Srebrenika Sanelom Buljubašićem.

Turbić kaže da su tada predali svoje zahtjeve i imali podršku dva vijećnika.
- Mi smo svoje zahtjeve ispunili kroz dijalog - kaže Turbić koji je bio na sastanku sa načelnikom kome su rekli da će u slučaju neispunjavanja zahtjeva organizovati demonstracije.

On objašnjava da grupa građana već godinu dana pravi pritisak na općinsku administraciju da se istraži korupcija i zapošljavanje u općini. Demonstracije u Tuzli i drugim gradovima pomogli su da ih Općinsko vijeće shvati ozbiljno.
- Ovo nas je sve povezalo - kaže za Žurnal Turbić i dodaje kako je dogovoreno održavanje foruma građana jednom sedmično gdje će se govoriti o problemima građana.

Naš sagovornik kaže da se u razgovore o zahtjevima uključilo mnogo ljudi ali da je bilo pokušaja političkog utjecaja.
- Predstavnici Demokratske fronte su jučer željeli dodati svoje zahtjeve ali im to nismo dopustili i rekli smo im da svoje zahtjeve predaju odvojeno i da mi nećemo dopustiti miješanje političkih elita - objašnjava Turbić.

Općinsko vijeće usvojilo je zahtjeve građana da se plate prepolove kao i naknade za rad u komisijama, preispita zapošljavanje u administraciji u posljednjih pet godina te da buduća zapošljavanja budu transparentna i dostupna svim stanovnicima Srebrenika te niz drugih mjera koje bi trebale smanjiti korupciju i poboljšati kvalitet života.

 


Saopštenje neformalne grupe građane (prenosimo u cjelosti)

Poštovani građani,

Danas su na sjednici Opštinskog vijeća usvojeni su zahtjevi neformalne grupe građana. To su slijedeći zahtjevi:

-Paušale vijećnika OV Srebrenik smanjiti za 50 posto;
-Naknade svim komisijama i radnim tijelima koje imenuje OV i općinski načelnik smanjiti za 50 posto;
-Poduzeti sve mjere u zaustavljanju zapošljavanja u općinskim organima uprave Srebrenik;
-U skladu sa zakonskim odredbama izvršiti reviziju zapošljavanja u proteklih 5 godina u općinskim organima uprave, javnim preduzećima i  javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik;
-Naknade upravnim i nadzornim odborima u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik utvrditi u iznosu od 50,00 KM;
-Općinski načelnik prihvata inicijativu kada su u pitanju šefovi službi, u cilju izvršenja detaljne analize rada svih službi, te preduzeti odgovarajuće mjere u cilju realizacije navedene inicijative. pri tome će koristiti trenutne uposlenike organa uprave Srebrenik koji ispunjavaju zakonske i druge uslove za obavljanje navedenih poslova;
- U javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik sva nova zapošljavanja za koja se ukaže potreba, obavezno raspisati javne oglase, a sve u cilju transparentnog zapošljavanja, vodeći računa o boračkim i socijalnim potrebama;
-Hitno razmotriti sve zakonske uslove koji se odnose na izdavanje upotrebnih dozvola za poslovne i stambene objekte na području općine Srebrenik, s posebnim akcentom na proizvodne objekte, a što je u domenu i nadležnosti OV i općinskog načelnika. Sve rokove svesti na minimum, kao i cijene navedenih dozvola svesti na minimalan iznos u odnosu na okruženje, s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta;
- Iznos sredstava iz prve i druge tačke zaključaka usmjeriti u poseban fond o čemu će odluku donijeti OV i općinski načelnik;
-U cilju realizacije navedenih zaključaka svako iz svoje nadležnosti će krenuti odmah.


Mi smo jedna od rijetkih opština u Federaciji, koja je kroz dijalog građana sa opštinskim načelnikom uspjela realizirati zahtjeve mirnim putem. Žalosno je da su vlasti tek sada, nakon dešavanja od protekle sedmice, spremne početi slušati zahtjeve građana, a koji se isključivo odnose na postizanje socijalne pravde.

Građani bi trebali znati da ovo nisu konačni zahtjevi.. Kroz zajednički rad sa legitimno izabranim predstavnicima vlasti u Srebreniku, u narednom periodu počet će se rješavati mnogi drugi problemi i početi otvarati mnogobrojna pitanja o različitim zloupotrebama od strane političkih elita. U skladu s tim će biti formiran forum građana, koji će zasijedati najmanje jednom sedmično.

Želimo napomenuti da će naš dalji rad ISKLJUČIVO biti usmjeren u pravcu rješavanja mnogobrojnih problema građana, a koji su uzrokovani nemarom, te kriminalnim i bahatim ponašanjem predstavnika vlasti. Od danas postoji samo jedan cilj: Poboljšanje kvaliteta života građana.

Između ostalog, insistiraćemo na pokretanju i otvaranju slijedećih pitanja:

- Utvrđivanje odgovornosti za privatizacijsku pljačku i uništenje preduzeća koja su bila kičma ekonomskog razvoja naše opštine. U pitanju su preduzeća: Majevica, Interplet, Bosna, Gradnja itd.;

- Procesuiranje svih onih, koji su zloupotrebama došli do enormne materijalne imovinske koristi;

- Pokretanje pitanja porijekla imovine svih bivših i sadašnjih pripadnika političkih elita, šefova općinskih službi, direktora javnih preduzeća i ustanova - Zbrinjavanje osoba žrtava privatizacijske pljačke;

Svakodnevno ćemo insistirati na hitnom rješavanju pitanja nezaposlenosti na području opštine..

Pozivamo sve građane da nam se pridruže... Građani, svjesni smo da smo se izborili za ogroman komad slobode, koji nećemo nikada više ispustiti iz ruku. Nikada više nećemo dozvoliti da šačica kriminalaca, lokalnih kabadahija, korumpiranih političara upravlja našim životima. Jer, Opština Srebrenik pripada samo GRAĐANIMA... A ljudi, koji su sistematski uništavali ovu opštinu, te samim tim uništili živote mnogobrojnih građana oni će završiti tamo gdje im je i mjesto. Također, nećemo se smiriti dok svi oni koji su krali ove građane, zloupotrebljavajući povjerenje građana, koji su koruptivnim radnjama stekli enormnu imovinu, oni koji su doveli građane u nikada teži ekonomski i socijalni položaj, ne završe u zatvoru.

Ovo je jasna poruka svim pripadnicima političkih elita, koji su vladali ovim gradom u proteklom periodu!!!

Ovo je naš grad, naša zemlja i jedino su bitni ljudi. Ništa nije njihovo, sve je vlasništvo građana – inistitucije, javne ustanove, javna preduzeća. Sve ovo je ISKLJUČIVO vlasništvo građana. I izabrani predstavnici moraju se početi ponašati kao sluge građana, a ne kao gospodari života i smrti.

Svojim višegodišnjim bahatim ponašanjem izazvali su bijes građana. Ali, od sada građani su svjesni svoje snage, a isto tako znamo da su oni, takođe, svjesni moći građana.

Srebrenik je naš!!!

(zurnal.info)