Afera "Bosnalijek":ŠTA SIPA TRAŽI U BOSNALIJEKU (VIDEO): Žurnal je već istražio kako je kompanija Haden postala najveći dioničar!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ŠTA SIPA TRAŽI U BOSNALIJEKU (VIDEO): Žurnal je već istražio kako je kompanija Haden postala najveći dioničar!

U filmu TV Žurnala o ovoj kompaniji navodimo kako je kompanija Haden krajem 2012. godine po cijeni od 13 do 14 KM kupila veći broj dionica Bosnalijeka

ŠTA SIPA TRAŽI U BOSNALIJEKU (VIDEO): Žurnal je već istražio kako je kompanija Haden postala najveći dioničar!

Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA već danima po naredbi Tužilaštva BiH vrši prikupljanje određene dokumentacije od više pravnih osoba na području Sarajevu koja se odnosi na slučaju kupovine dionica "Bosnalijeka”.

O mahinacijama u poslovanju Bosnalijeka Žurnal detaljno izvještava već godinama. U filmu TV Žurnala o ovoj kompaniji navodimo kako je kompanija Haden, registrovana u Luksemburgu, krajem 2012. godine po cijeni od 13 do 14 KM kupila veći broj dionica Bosnalijeka, i to bez prethodne najave. Tako Vlada Federacije prestaje biti najveći pojedinačni dioničar, jer tu ulogu preuzima Haden nakon kupovine dionica od Međunarodnoh investicijskog fonda kao vlasnik 29,95 posto dionica.U dioničkim društvima 30% dinoca granica je nakon koje kompanija mora objaviti javnu kupovinu preostalih dionica preduzeća.

Haden je u Bosnalijeku izabrao svoj nadzorni odbor i imenovao Nedima Uzunovića za direktora. Uzunović je godinama bio direktor predstavništva Bosnalijeka u Rusiji ali ga je bivši direktor kompanije Edin Arslanagić smijenio.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić nakon kupovine velikog broja dionica od strane Hadena za Žurnal je rekao kako ta kupovina neće umanjiti uticaj Vlade u ovoj kompaniji.

Sa njim se nisu slagali u Udruženju građana/dioničara Dividenda. Predsjednik Udruženja Halili Čengić u otvorenom pismu koje je uputio premijeru naveo je:

- Mi smo Vam trebali samo dok smo Vam koristili u Vašoj "operaciji RAM, ili Haden SA", jer sva ta Vaša borba za spas Bosnalijeka, na koju ste se zaklinjali po medijima, bila je zapravo borba za njegovu "okupaciju".

U pismu se dalje navodi da Društvom u tom trenutku (kraj 2013.) upravljaju ljudi koji nisu čak ni u radnom odnosu, te iznosi niz optužbi na račun premijera FBiH, uz tvrdnju da se radi o zloupotrebi funkcije u cilju legalizacije spomenute okupacije.

Uz detaljno podsjećanje na hronologiju dešavanja, uključujući pismeni zahtjev potpisnika ovog pisma da Komisija za vrijednosne papire (KOMVP) Skupštinu Bosnalijeka od 07.07.2012. godine proglasi nelegalnom, te obraćanja pravosudnim organima, u pismu se navodi da tužilaštvo nije reagiralo na tu prijavu te da sud nije prihvatio nikakav zahtjev Vlade za privremenom mjerom,pa se konačno oglasio i predsjednik KOMVP Hasan Ćelam:

- Tri mjeseca nakon podnesenog zahtjeva objavljeno je prvo mišljenje, a zatim i rješenje kojim se skupština od 7. 7. proglašava nelegalnom i odbija upis NO koji je izabran na toj skupštini - navodi se, uz ocjenu "da su u "Dividendi" shvatili da se, zapravo, radi o najvećem udaru na imovinu malih dioničara Komisije za vrijednosne papire pod vodstvom Hasana Ćelama, te da je svo to otezanje bilo u tu svrhu".

U međuvremenu, kako se u pismu navodi, više od 15 posto dionica Bosnalijeka promijenilo je vlasnika skoro po fiksnoj cijeni, između 12 i 14 KM po dionici, a što je i bio cilj te operacije - stvaranje atmosfere Arslanagićeve svemoći i nesigurnosti ulaganja u Bosnalijek, što je trebalo da navede dioničare da svoje dionice prodaju pošto mogu:

- Naravno, Vi ste sve to podgrijavali svojim tvrdanjama po medijima o kriminalu u Bosnalijeku. Nastavili ste sve to do momenta kada je Haden došao do blizu 30 posto i ne pokušavajući da se izjasnite o validnosti anonimnog investitora kao partnera Vladi u upravljanju Bosnalijekom - navodi Čengić u pismu upućenom premijeru Nikšiću.
Ustvrdio je, nadalje, "da je premijer odbio predložiti kandidate za NO uime Vlade.

- Jednostavno ste htjeli da Haden izabere svih pet članova NO, a u tom momentu mali dioničari sa Vladom i predstavnikom Libije, imali su zajedno više glasova od Hadena, koji nije birao sredstva do dođe do njih - kaže se u pismu.

- Kako uopće mislite prodati Vladine dionice Bosnalijeka po iole pristojnoj cijeni kada ste omogućili vlasniku sa manje od 30 posto dionica da upravlja i udjelom Vlade - kaže se u pismu koje potpisuje Halil Čengić uime UG "Dividenda".

Krivična prijava Ministarstva energije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je prošle godine podnijelo krivičnu prijavu protiv Fonda Haden SA.

FMERI je 13. maja dostavio FUP-u i Tužilaštvu KS-a materijal koji ukazuje na počinjeno krivično djelo Nedima Uzunovića, nekadašnjeg rukovodioca Bosnalijekovog predstavništva u Moskvi, a sadašnjeg predstavnika firme Haden SA koja je na SASE kupila 29,94% dionica Bosnalijeka. Materijal koji kompromituje Uzunovića je iz izvještaja renomirane svjetske revizorske kuće Price Waterhouse Coopers, pisalo je Oslobođenje:

- U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, ove transakcije su sumnjive jer odstupaju od normalnih modela aktivnosti firme Haden SA, te predstavljaju velike i kompleksne transfere novca netransparentnog i sumnjivog porijekla, istaknuto je.
Također, navodi se da su oskudne informacije o Hadenu SA, te da sve upućuje da je Haden SA kupio dionice Bosnalijeka za kompaniju - Imperia Pharma. Iz FMERI-ja smatraju indikativnim i to što Haden SA nije predložio niti jednog kandidata za člana NO Bosnalijeka.

U analizi dostavljenoj FUP-u navodi se i da se u istom periodu dionicama Bosnalijeka na SASE trgovalo 151 dan, a raspon cijena dionice bio je od 11,20 KM do 14,82 KM?!

- Indikativne su činjenice koje ukazuju da je cijena bila strogo kontrolisana od Hadena SA i njihovih predstavnika u BiH, jer nije prelazila unaprijed određeni nivo, stoji u materijalu. Cijena od 14 KM po dionici Bosnalijeka na SASE se ponavljala 59 dana trgovanja. Izražena je sumnja zbog pojavljivanja istih lica u procesu prodaje dionica Bosnalijeka firmi Haden SA, te navedeno da su ta lica "izvršila manipulaciju tržišta kapitalom tako što su imala dogovoren posao prikupljanja dionica za svoj račun, kako bi ih kasnije po dogovorenoj cijeni i unaprijed određenom vremenu, za dodatni profit, prodali firmi Haden SA".

Pogledajte film TV Žurnala o "Aferi Bosnalijek" iz marta ove godine.

(zurnal.info)