Društvene mreže kao javno mjesto:STRAH OD VIRTUALNE KRITIKE: Bauk facebooka kruži Republikom Srpskom
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

STRAH OD VIRTUALNE KRITIKE: Bauk facebooka kruži Republikom Srpskom

Ako ovaj zakon bude usvojen, vlast će moći da vreba i kažnjava sve one za koje procijeni da narušavaju javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja...

STRAH OD VIRTUALNE KRITIKE: Bauk facebooka kruži Republikom Srpskom


Vlada Republike Srpske, sa premijerkom Željkom Cvijanović na čelu, daleko je od ekspertske izvršne vlasti koja se može nositi sa nabujalim ekonomskim, finansijskim i socijalnim problemima u ovom entitetu. Zato su jako marljivi u pronalaženju rješenja kojima žele ograničiti i suzbiti svako javno izneseno kritičko mišljenje spram njih samih, posebno najviših funkcionera Republike Srpske.

Tako je Vlada RS u skupštinsku proceduru uputili novi Zakon o javnom redu i miru, kojim se društvene mreže tretiraju kao “javno mjesto” i prema kojem za nedolično ponašanje na društvenim mrežama prijeti novčana i zatvorska kazna.

“U odnosu na važeći Zakon o javnom redu i miru, proširuje se definicija pojma javno mjesto, imajući u vidu, prvenstveno, društvene mreže preko kojih se vrše organizovanja određenih prekršaja javnog reda i mira, a veza se nalazi u mjestu na kojem je nastupila posljedica…”, navodi se u obrazloženju predloženog Zakona o javnom redu i miru koji će se u parlamentu RS naći 3. februara.

KO JE VELIKI BRAT

Još nije poznato na koji način bi vlast, čak i ako se ovaj orvelovski zakon usvoji, isti provodila, odnosno da li bi uspostavila Internet policiju i ko bi bio Veliki brat. Zna se samo da će vlast, ako ovaj zakon bude usvojen, moći da vreba i kažnjava sve one za koje procjeni da narušavaju javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem. I tako dalje i tako dalje…

Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić tvrdi da će, ako vladajuća koalicija usvoji ovakav zakon, on podnijeti apelaciju Ustavnom sudu RS, te da je ubijeđen da će Ustavni sud ovaj zakon proglasiti neustavnim.

Kako društvene mreže mogu biti javno mjesto? Onda je i moj stan javno mjesto. To je potpuno neustavno, kazao je Čavić za Žurnal.

Cilj vlasti je, smatra on, da zaustavi iznošenje bilo kakve kritike na račun vladajućih struktura.

Sve je to suludo. Krajnji cilj je pronalaženje par meta na koje bi se vlast obrušila, istakao je Čavić.

Nema sumnje da Vlada RS želi da ostvari potpunu kontrolu i da spriječi javno iznošenje stavova, posebno o temama u kojima su ljudi iz vrha vlasti označeni kao akteri korupcionaških i kriminalnih afera.

Dalje, nema dvojbe da je u vladajućim krugovima afera “Dva papka” i slučaj Klix bio dodatni argument da im je potreban ovakav zakon.

Strah od neke nove slične ili drugačije afere, koja bi uzdrmala javnost RS, samo je potkrijepila uvjerenje vladajućeg establišmenta da treba dodatno raditi na gušenju slobode medija i javno izgovorene riječi.

Vlada Republike Srpske nastoji ljude koji misle svojom glavom spriječiti u slobodi govora. To je potpuno antiljudski, anticivilizacijski, diskriminacijski akt, kojim žele da uvedu neku vrstu strahovlade u društvu, što je neprimjereno demokratskim tekovinama, smatra Branislav Borenović, poslanik Partije demokratskog progresa u parlamentu RS.

Borenović, koji je na čelu skupštinskog Odbora za evropske integracije, tvrdi da je Vlada RS pokušala obmanuti Narodnu skupštinu svojom tvrdnjom da je ovaj zakon „neprimjenjiv“, odnosno da za njega ne postoji izvor prava u evropskom zakonodavstvu.

Uz svaki akt koji predlaže Vlada treba da da izjavu o stepenu usklađenosti sa evropskim zakonodavstvom. To je nešto što treba da pokaže da RS želi da ide ka Evropi. Oni su u ovom aktu naveli da ovaj zakon nije primjenjiv, odnosno da ne postoji izvor prava u evropskom zakonodavstvu, što je potpuno netačno. Za ovaj Zakon postoji izvor prava u evropskom zakonodavstvu, posebno u Eevropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i sloboda, posebno u članu 10. Ovim zakonom su prekršene najmanje tri Deklaracije Ministarskih komiteta - Deklaracija o slobodi komunikacije na internetu iz 2003. godine , Deklaracija o slobodi političke rasprave u medijima iz 2004. godine i Deklaracija Komiteta ministara o ljudskim pravima i vladavini prava u informatičkom društvu iz 2005. godine.
Evropske deklaracije podstiču javnu političku raspravu, jer se tako stvara širi nadzor nad političkim ličnostima. Vlada RS, suprotno tome, želi da suzbije bilo kakvu kritičku javnu riječ, koja može razotkriti sve njihove koruptivne i kriminalne aktivnosti
, istakao je Borenović.

On je najavio da će predložiti da zakon bude vraćen Vladi na doradu, jer nisu naveli da postoji izvor prava u aktima EU, te zbog toga što je predloženi zakon upotpunosti u suprotnosti za Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i jer apsolutno sprečava slobodu komuniciranja na internetu i slobodu političke rasprave u medijima i na društvenim mrežama.

ŠTA ĆE REĆI TWITTERAŠI

Borenović kaže da skupštinski Odbor za evropske integracije može zaustaviti donošenje zakona, ističući da će biti vrlo interesantno kako će se ponašati članovi tog odbora iz vladajuće koalicije, od kojih su neki uticajni tviteraši.

Devet je članova Odbora, od toga su četiri iz opozicije i pet iz vladajućih stranaka. Među tih pet je i Igor Radojičić, jedan od uticajnih tviteraša, kojim svojim glasom može zaustaviti ovaj zakon. Tu je i Adam Šukalo, koji je, otkako je konstituisana novi saziv parlamenta, najviše govorio o evropskim vrijednostima i integracijama. Sada ima priliku da zaustavi ovaj zakon, kako bi se zaustavila ova sramota, naveo je Borenović.

Predsjednik Kluba novinara Banjaluka Siniša Vukelić smatra da bi donošenje ovog zakona dodatno ugrozilo pravo na slobodno izražavanje mišljenja, ali i medijske slobode.

Postoji nekoliko konvencija EU, koje garantuju slobodu izražavanja mišljenja, kako pojedinaca, tako i medija.

Ako je cilj bio da se spriječi terorizam, fizički napadi, prijetnje i slično, moglo se to uraditi na mnogo bolji način, mnogo jednostavnije, ali i u tom slučaju uz prethodno sprovedenu široku javnu raspravu. Ovako se stiče utisak da se predloženim zakonom željelo zastrašiti one koji misle, ali i stvoriti zakonski osnov za kažnjavanje onih koje je nemoguće dovoljno uplašiti da ne bi iznijeli svoj stav, kazao je Vukelić Žurnalu.

On tvrdi da ovaj zakon ugrožava sve novinare i ljude koji slobodno misle i stvara zakonsku pretpostvaku da budete kažnjeni za bilo šta što vlast smatra neprimjerenim, odnosno što vlastima ne ogovara.

Oglasio se i Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari, pozivajući Vladu RS da hitno povuče iz parlamentarne procedure Zakon o javnom redu i miru, te da odustane od nedemokratskih mjera i postupanja suprotnih potrebama i interesima građana Republike Srpske.   

Proširivanje definicije ‘javnog mjesta’ iz stvarnog na virtualni svijet predstavalja najgrublji oblik pravnog nasilja nad slobodom izražavanja i zavođenje cenzure nad internetom,  što je u direktnoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i  Međunarodnim paktom o građanskim i  političkim slobodama. Ovi dokumenti, u najkraćem, promoviraju slobodu mišljenja i izražavanja, kao i primanja i prenošenja informacija i ideja ‘bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice’, ističe se u saopštenju Udruženja/udruge BH novinari.

U saopštenju se Vlada RS podsjeća da Savjet Evrope poziva vlade zemalja članica da unapređuju slobodu izražavanja na internetu donošenjem zakona i praktičnih mjera koje će “spriječiti svaki oblik državne i private cenzure” nad internetom i društvenim mrežama.

U tom kotekstu, namjera Vlade RS da pravno osigura “zarobljavanje” interneta u javni prostor pod vlastitom kontrolom, u najmanju ruku kao da je riječ o Trgu Republike Srpske ili Trgu Krajine a ne globalnoj svjetskoj i komunikacijskoj mreži, predstavlja postupak bez presedana, čije donošenje može rezultirati zatiranjem kritičkog mišljenja i  propitivanja rada javne vlasti, kao i zabranu iznošenja  stavova i ideja koje nisu po volji vladajućim strukturama u  ovom entitetu, ističe se u saopštenju.

Nakon svega, nemušto zvuči opravdanje premijerke Željke Cvijanović da novim Zakonom o javnom redu i miru “niko ne uspostavlja kontrolu nad društvenim mrežama”.

Pokušavajući da odbrani ono što se odbraniti ne može, Cvijanović je ustvrdila kako je predloženi zakon izazvao burne reakcije “onih koji ga nisu ni pročitali niti su upoznati o materiji i sadržaju".

Nedavno je tvrdila kako nije autentičan objavljeni audio snimak na kojem upravo ona govori o kupovini “Dva papka” (dva poslanika), mada je i laiku jasno da je premijerka direktni sudinik velike afere političke korupcije. Ta afera još nije dobila epilog. Namjerom da se novim zakonom internet stavi pod kontrolu, aktuelna vlast želi spriječiti da im na društvenim mrežama, portalima ili blogovima ne ispliva neka slična ili još gora afera.
 
(zurnal.info)