Javne nabavke:SUD BiH POTVRDIO PISANJE ŽURNALA: Nabavka Elektroprivrede od dva miliona KM mora se još jednom ispitati!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

SUD BiH POTVRDIO PISANJE ŽURNALA: Nabavka Elektroprivrede od dva miliona KM mora se još jednom ispitati!

Novom presudom još jednom je potvrđeno pisanje Žurnala o ovom slučaju kao i navodi iz filma o javnim nabavkama u Elektroprivredi

SUD BiH POTVRDIO PISANJE ŽURNALA: Nabavka Elektroprivrede od dva miliona KM mora se još jednom ispitati!
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info, arhiv

Nabavka mjernih ormara za Elektroprivredu mora se još jednom ispitati kod Konkurencijskog vijeća, nova je odluka Suda Bosne i Hercegovine. Ovaj sud je sredinom februara 2016. godine donio još jednu presudu u korist kompanije Elektrokontakt iz Sarajeva, koja je izbačena iz tendera Elektroprivrede za nabavku mjernih ormara.

Ovo je druga, gotovo identična, presuda Suda BiH jer Konkurencijsko vijeće nije ispravno postupilo nakon prve presude u januaru 2014. godine. Cijeli slučaj traje još od 2009. godine, kada je kompanija Elektrokontakt pokrenula niz postupaka nakon što je imala jeftiniju ponudu od druge kompanije ali nije dobila tender Elektroprivrede.

Sud je uvažio tužbu Elektrokontakta i poništio rješenje Konkurencijskog vijeća koje u cijeloj nabavci nije vidjeli ništa sporno. Sudsko vijeće je u svojoj odluci navelo nekoliko spornih stvari tokom postupka koji je vodilo Konkurencijsko vijeće.

Elektroprivreda je željela kod Konkurencijskog vijeća dokazati kako je Eldis tehnika stvarni proizvođač mjernih oramara, a ne druga kompanija kako je to tvrdio Elektrokontakt. Tako je organizovana posjeta Eldis tehnici u februaru 2011. godine ali u ovu posjetu nije pozvan niko iz Elektrokontakta niti sudski vještak. Time su povrijeđena prava ove kompanije, zaključio je Sud BiH u svojoj novoj presudi.

U ovom sporu rasprava traje i o tome ko je vlasnik mjernih ormara za domaćinstva, Elektroprivreda ili njihovi kupci. U obrazloženju presude Sud navodi stav Elektrokontakta, činjenica na osnovu kojih je donio presudu, da kupci plaćaju mjerne ormare pa su time i njihovi vlasnici. Elektroprivreda smatra, iako postoje značajni troškovi ugradnje mjernih ormara, da ona ostaje njihov vlasnik.

Najveća rasprava u ovom sporu vodi se oko položaja Elektroprivrede na tržištu i njenog odnosa sa kompanijom Eldih tehnika. Elektroprivreda je stopostotni vlasnik kompanije Eldis tehnika i time smatra da od ove kompanije može da nabavlja mjerne ormare bez da raspisuje tender. Elektrokontakt napominje da u vrijeme provođenja ove nabavke Eldis tehnika nije bila u koncernu Elektroprivrede.

Sud nije mogao utvrditi da li je u vrijeme potpisivanja ugovora za mjerne ormare Eldih tehnika bila upisana u sudski registar preduzeća kao zavisno društvo. Zbog toga je Sud ponovo naredio Konkurencijskom vijeću naredio da ponovi postupak u tužbi Elektrokontakta da Elektroprivreda BiH koristi svoj dominantni položaj na tržištu.

Novom presudom još jednom je potvrđeno pisanje Žurnala o ovom slučaju kao i navodi iz filma o javnim nabavkama u Elektroprivredi.

 

Podsjećamo i na tekst o prvoj presudi Suda BiH u ovom slučaju.

 


 

ŽURNAL PISAO, SUD PRESUDIO: Elektroprivreda je nezakonito nabavljala mjerne ormare

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nepropisno je nabavljala mjerne ormare 2009. godine, odlučio je državni sud. Muzafer Kaljić i njegova firma Elektrokontakt dobili su presudu protiv Konkurencijskog vijeća BiH i sada će vjerovatno tražiti odštetu za javnu nabavku na koju je Elektroprivreda potrošila više od dva miliona maraka.

Kaljićeva firma Elektrokontakt tada je dala ponudu manju za gotovo milion i po maraka i on želi da mu se isplati odšteta zbog pogrešno provedene nabavke.

- Logično, tražit ću materijalnu satisfakciju – kaže za Žurnal Kaljić koji je i sam pomalo iznenađen presudom u korist svoje privatne firme protiv jedne od najvećih kompanija u državi:Treba vjerovatno sudu i pravosuđu, ima tu i poštenih ljudi i to se vidi kroz ovu presudu i vjerujem da će na kraju biti tako.

Odšteta bi prema Zakonu o javnim nabavkama mogla iznositi i do 10 posto vrijednosti ponude Elektrokontakta odnosno oko 140.000 maraka. Međutim, novčana kazna za uposlene u Elektroprivredi koji su provodili ovu nabavku može biti tek simbolična odnosno četiri hiljade maraka ali Ured za razmatranje žalbi također može podnijeti krivičnu prijavu protiv njih.

Presudom od 29. januara 2014. godine Sud BiH uvažava tužbu kompanije Elektrokontakt protiv Konkurencijskog vijeća BiH koje je u februaru 2011. godine odbilo prigovor ove kompanije protiv Elektroprivrede BiH i zavisnog društva Eldis-tehnika.

Elektrokontakt se tada žalio na zloupotrebu dominantnog položaja Elektroprivrede i Eldis-tehnike prilikom nabavke 16.000 mjernih ormara koji se ugrađuju u domaćinstva. Konkurencijsko vijeće je odbilo ovu žalbu pa je Elektrokontakt protiv njih podnio tužbu Sudu BiH u aprilu 2011. godine.

Iako je Konkurencijsko vijeće tada smatralo da Elektroprivreda ima sve dokaze u svoju korist, presuda državnog suda navodi da je ova državna kompanija propustila sudu dostaviti većinu relevantnih dokaza u svoju korist. Zbog toga je sud naredio da Konkurencijsko vijeće ponovi postupak pa bi njihova konačna odluka mogla glasiti da su Elektroprivreda BiH i Eldis-tehnika koristili svoj dominantni položaj na tržištu prilikom nabavke ormara i tako onemogućili drugim kompanijama da učestvuju u nabavci.

Sud BiH je osporio rješenje Konkurencijskog vijeća da Elektroprivreda BiH i Eldis-tehnika nisu prekršili Zakon o konkurenciji “u smislu da direktno ili indirektno nameću nelojalne kupovne i prodajne cijene ili druge trgovinske uslove kojima se ograničava konkurencija, kao i da ograničavaju proizvodnju, tržište ili tehnički razvoj na štetu potrošača...”.

Sud BiH je također potvrdio navode Elektrokontakta da Eldis-tehnika nije stvarni proizvođač mjernih ormara.

Žurnal je o ovom slučaju pisao u maju 2013. godine. Podsjećamo na taj tekst.


Elektroprivreda Bosne i Hercegovine već petu godinu nabavlja na desetine hiljada mjernih ormara bez raspisivanja javnog poziva i za njih plaća duplo više nego što bi trebalo, pokazuje istraživanje Žurnala.

Svake godine ova javna kompanija nabavlja oko 16.000 mjernih ormara koji se ugrađuju na kuće ili u haustore i to je košta nekoliko miliona maraka.

Iako bi ovakve nabavke morali provoditi javno, bivša uprava Elektroprivrede je pronašla zanimljiv način da ormare nabavlja daleko od očiju javnosti, puno skuplje nego bi trebalo.

Nova uprava sa direktorom Elvedinom Grabovicom nije mijenjala način nabavki iako je cijeli slučaj završio na sudu.

Gostujući na TV1 federalni premijer Nermin Nikšić je izjavio kako ne misli da Elektroprivreda krši Zakon o javnim nabavkama, isti dan kada je objavljeno istraživanje Antikorupcijske mreže o najvećim prekršiocima ovog zakona gdje je Elektroprivreda na prvom mjestu.

Nikšić je izjavio još nešto zanimljivo – kako bi za njega problem bio kada Elektroprivreda ne bi poštovala odluke Ureda za razmatranje žalbi, institucije kojoj se nezadovoljne firme mogu žaliti na regularnost tendera.

Žurnal ovaj put dokazuje da Elektroprivreda ne samo da krši Zakon o javnim nabavkama, nego ne poštuje odluke Ureda.

 

Kritike revizora

Elektroprivreda je u ljetu 2009. godine raspisala poziv za nabavku priključnih ormara za domaćinstva ali ta nabavka nije ni do danas provedena. Kada je postalo jasno da su na poziv stigle dvije ponude gdje je razlika u cijeni bila veća od milion maraka, Elektroprivreda je umjesto da izabere jeftiniju ponudu otkazala cijeli postupak.

Na ovaj poziv prijavile su se firme Elektrokontakt SA, privatna firma iz Sarajeva, i ELDIS Tehnika, firma čiji je stopostotni vlasnik Elektroprivreda. Privatna firma je ponudila cijenu od 2.100.000 maraka za 16.000 ormara dok je cijena ELDIS-a bila za 1.400.000 maraka skuplja, broj ormara je bio isti.

Elektroprivreda je prvo diskvalifikovala privatnu firmu jer navodno nije ponudila ormare traženih karakteristika nego alternativni standard za izradu kućišta ormara, što je bilo i predviđeno tenderskom dokumentacijom.

Kako je na tenderu ostao samo jedan ponuđač, Elektroprivreda je odlučila otkazati cijeli postupak. Elektrontakt se žalio Uredu za razmatranje žalbi na ove odluke Elektroprivrede pa je njihova žalba uvažena 9. septembra 2009. godine a odluke Elektroprivrede poništene.

U ponovnom postupku Elektroprivreda bira ELDIS kao pobjednika tendera. Elektrokontakt se žali i na tu odluku i ponovo dobija rješenje u svoju korist 18. novembra 2009. godine.

Nijednu od ovih odluka Ureda Elektroprivreda nije poštovala. Nakon drugog rješenja Elektroprivreda ne samo da nije ispoštovala odluke Ureda nego žalbu privatne firme proglašava neblagovremenom, iako je o tome već odlučio Ured koji je utvrdio da je žalba podnesena na vrijeme.

Elektroprivreda je trebala provesti ponovni postupak izbora u kojem slučaju je u obzir morala uzeti i ponudu privatne firme. Oglušivši se o odluke Ureda Elektroprivreda je jednostavno odlučila da više ne provodi nabavke. Pronašli su drugi način da ormare nabavljaju dvostruko skuplje nego je potrebno. Nekoliko dana prije nove godine, krajem decembra 2009. godine Elektroprivreda u novoosnovani Koncern uključuje i firmu ELDIS. Od tada smatraju da više nisu dužni provoditi javne nabavke jer ormare mogu nabavljati od svoje kompanije.

Federalni revizori u svom izvještaju iz 2010. godine smatraju da direktno pregovaranje sa zavisnim društvima nije u skladu sa zakonom.

“I ako se radi o Zavisnim društvima, nabavka roba direktnim pregovaranjem, nije izvršena na tansparentan način i nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, jer zavisna društva posluju na komercijalnoj osnovi”, smatraju revizori.

U izvještaju za 2011. godinu revizori iznose još primjedbi. Četiri od pet nabavki u Elektroprivredi se provodi bez javnog obavještenja, u što je uključeno više od 11 miliona maraka društvu ELDIS za isporuku i izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih trafo stanica.

Rečenica o neusklađenosti sa pravilima javnih nabavki kopirana je iz ranijeg izvještaja i ovaj put. Elektroprivreda ovaj put ima objašnjenje. Oni su smatrali da se ugovori unutar Koncerna Elektroprivrede BiH smatraju internim pa nisu potrebne javne nabavke. To nije ubjedilo revizore koji su ponovo opomenuli rukovodstvo Elektroprivrede.

“Dosljedno provoditi odredbe člana 14. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji nalaže da tenderske specifikacije moraju biti nediskriminatorske prema dobavljačima i da osiguravaju pravičnu i aktivnu konkurenciju, te odredbe člana 10. istog Zakona, koji nalaže vrste postupka za dodjelu ugovora”, pišu revizori.

 

Opravdana sumnja

Direktor Elektrokontakta Muzafer Kaljić smatra da Elektroprivreda ne bi trebala ormare nabavljati od ELDIS-a.
- To je sukob interesa – kaže za Žurnal Kaljić.

Muzafer Kaljić (Foto: Adi Kebo/zurnal.info)

Tu je još nekoliko ozbiljnih zamjerki na ovaj postupak Elektroprivrede koji je Kaljić doveo do suda. On sumnja da je nabavka bila dogovorena i da je ELDIS imao uvid u tendersku dokumentaciju. Evo i njegovih dokaza za ove tvrdnje.

Kaljić tvrdi da je nemoguće imati identičan, “kao jaje jajetu” sličan, ormar koji savršeno odgovara onome što je Elektroprivreda tražila. Posebno je zanimljiva tvrdnja stručnih službi Elektroprivrede koje su došle do zaključka da nekoliko renomiranih proizvođača iz regiona nema odgovarajućih ormara koje ne bi trebalo prepravljati da bi odgovarali onome što naša Elektroprivreda traži.

Muzafer Kaljić kaže da je u svoju sudsku tužbu uključio katalog ELDIS-a napravljen prije završetka tendera u kojem se vide slike ormara ove kompanije sa već ugraviranim znakom Elektroprivrede.

- Bili su sigurni da će dobiti tender – smatra Kaljić čija je firma nekoliko sedmica prije našeg razgovora dobila sličan posao u Hrvatskoj elektroprivredi.

Iz iskustva tvrdi da za izradu posebnih ormara kakve je tražila Elektroprivreda treba između 90 i 180 dana i da firma mora uložiti između 200 i 600 hiljada eura. Jedna od Kaljićevih tvrdnji također će se razmatrati na sudu – da ELDIS do tendera Elektroprivrede nije proizveo niti isporučio niti jedan mjerni ormar od izolacionog materijala.

U dokumentaciji dostavljenoj sudu navodi se da je stvarni proizvođač ormara goraždanska firma Bekto Precisa. Aida Nikšić, direktorica društva ELDIS ne negira da se ormari nabavljaju od ove firme.

- Mi te ormare ne nabavljamo samo od firme Bekto – kaže za Žurnal Nikšićeva i dodaje da ELDIS nabavlja ormare ali ih i proizvodi: Drago nam je da imamo jednu takvu firmu poput firme Bekto.

Nikšićeva, po vlastitoj izjavi emocionalno vezana za Goražde, kaže da sve nabavke ove firme idu kroz javne nabavke. Zato je još čudnije da sjedište kompanije kupuje ormare od svoje firme, koja ih nabavlja javnim nabavkama umjesto da ih kupuje direktno od proizvođača, što bi sigurno bilo jeftinije.

Nikšićeva nije željela mnogo govoriti o ovom slučaju navodeći da sjedište Elektroprivrede ima svu dokumentaciju. Na zahtjev Žurnala za razgovor o ovoj temi od glasnogovornice kompanije Midhete Kurspahić odgovor nismo dobili niti nakon mjesec dana čekanja.

Premijer Nikšić, u iznenađujuće brzom odgovoru na naš zahtjev, kaže da nije znao za slučaj

- Nisam upoznat sa slučajem o kojem govorite i zaista ne mogu davati komentare o tome, jer to nije nešto što ulazi u okvire mojih nadležnosti – kaže Nikšić za Žurnal i dodaje da ima kontakte sa članovima uprave Elektroprivrede i drugih javnih kompanija:

Kada su u pitanju javne nabavke, kako u ovoj, tako i drugim kompanijama koje su u vlasništvu Federacije apsolutno insistiram na potpunoj transparentnosti i poštivanju zakona.

Kaže i da je spreman tražiti istragu.

- Ukoliko postoji opravdana sumnja da su zakoni prekršeni, kako bi se neki poslovi namjestili ja sam prvi koji je spreman tražiti od nadležnih institucija da to istraže i sankcioniraju – kaže Nikšić uz objašnjenje kako postojeći Zakon o javnim nabavkama ima previše nedostataka zbog čega firme često trpe gubitke.

On smatra da je potreban novi i bolji zakon.

- Nadam se da ćemo ubrzo postići neophodan politički dogovor, kako bismo došli do novog zakona o javnim nabavkama koji će pomiriti načela transparentnosti i efikasnosti, u najvećoj mogućoj mjeri – zaključuje Nikšić.

Vjerujemo da će se Nikšić zainteresovati za slučaj i da smo ponudili više nego dovoljno informacija za opravdanu sumnju.

(zurnal.info)