REAGOVANJE OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO:Sve je bilo po proceduri i zakonu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

REAGOVANJE OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO: Sve je bilo po proceduri i zakonu

Povodom teksta Žurnalovog teksta : "TENDER PO ŽELJI NAČELNIKA: Hoću Škodu, nezadovoljni nek' se žale", reagovao je načelnik Opštine Istočno Novo Sarajevo

Sve je bilo po proceduri i zakonu

 

Поштовани,

Дана 29.априла 2019.године у 10.47 часова сте на свом интернет порталу ''Журнал магазин'' објавили низ неистинитих оптужби на рачун начелника општине Источно Ново Сарајево, а које су преузели и остали интернет портали. Имајући у виду да Ваша објава садржи низ неистинитих квалификација, молимо Вас да на свом порталу објавите наш деманти. У супротном, бићемо приморани да реагујемо са тужбама према свим актерима ширења неитина и нарушавања угледа и части.

1. Скупштина општине Источно Ново Сарајево је на XVII редовној сједници одржаној 22.јуна 2018.године, донијела Одлуку о набавци сталних средстава - 2 (два) нова путничка моторна возила путем лизинга. Одлука је објављена у ''Службеним новинама града Источно Сарајево'', број 15.

Послије доношења прве Одлуке, Скупштине општине Источно Ново Сарајево је на XXII редовној сједници одржаниј 29.октобра 2018.године, донијела Одлуку о измјени Одлуке о набавци сталних средстава -2 (два) нова путничка возила путем лизинга. Одлука је објављена у ''Службеним новинама града Источно Сарајево'',број 22.

2.Општина Источно Ново Сарајево тренутно располаже сљедећим возилима:

  • Шкода октавиа, регистарских ознака Ј74-М-795, произведена 2014. године,

  • Шкода фабиа, регистарских ознака А34-Т-277, произведена 2004. године,

  • Голф 2, регистарских ознака Е19-Ј-574, произведено 1992 године.

Поред ова три возила, општинска управа користи возило Центра за социјални рад, Пежо 307, регистарских ознака Ј63-Т-296, произведено 2005. године, и то повремено, у зависности од њихових потреба за рад, дато на реверс.

Возило пасат које је користила скупштинска служба је продато 2018. године због старости и неупотребљивости, па је самим тим ова служба остала без возила.

3. Општина Источно Ново Сарајево је провела два отворена поступка за Набваку возила путем лизинга. За први поступак је одлука донесена 24.01.2019. године гдје процијењена вриједност јавне набавке износи 47.000,00 КМ без ПДВ-а (55.000,00 КМ са ПДВ-ом).

Средства су обезбијеђена у буџету општине Источно Ново Сарајево са учешћем од 15.000,00 КМ плус ПДВ који се одмах плаћа. Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка у складу са Законом о јавним набавкама (ЗЈН) и подзаконским актима. Шест понуђача је преузело тендерску документацију (ТД).Комисија за јавну набавку је након спроведене процедуре, донијела одлуку да понуда понуђача „Porsche leasing“ ДОО Сарајево није прихватљива. Поступак је поништен.

Други отворени поступак је покренут 07.03.2019. године, а обавјештење о набавци 12.03.2019. године на порталу Јавних набавки БиХ и ''Службеном гласнику БиХ'',број 19, од 15.03.2019. године. У вези са тендерском документацијом није постављено ни једно питање, односно нису тражена никава појашњења од стране понуђача који су преузели документацију, а било их је десет.

До предвиђеног рока 02.04.2019. године до 12:00 сати запримљена је једна понуда. Одлука о избору најповољнијег понуђача донијета је 09.04.2019. године. На поступак набавке није било жалби. У складу са чланом 70.став 6. ЗЈН Одлука о избору најповољнијег понуђача објављена је на интернет страници општине.

Из претходно наведеног, прије свега је јасно, на бази скупштинских одлука, да је Одлука о куповини возила донесена од стране скупштине општине Источно Ново Сарајево. Потом, дали смо Вам податке о возилима којима општина Источно Ново Сарајево располаже у свом власништву, из чега се може видјети да су констатације новинара о „врло оскудном“ возном парку, очито омаловажавање институције. Када се зна да се ради о институцији Републике Српске, онда је и намјера сасвим јасна.

Најбитнија ствар коју истичемо да је комплетна набавка проведена у складу са ЗЈН и свим подзаконским актима, и то у два наврата, као и да током набавке није било додатних питања, и жалби по окончању набавке и закључењу уговора. Констатације новинара наведене терминима „самовоља“, „сковао је паклен план“, „кршење закона“ и „прогутати и ову криминалну причу“ су јасна намјера новинара да субјективну оцјену начелника општине о квалитету возила „Шкода“, грађанима и јавности представи у негативном свијетлу, док је у потпуности занемарена чињеница да је комплетна активност, проведена у складу са скупштинским одлукама и законом.

Општина Источно Ново Сарајево је најразвијенија општина на истоку Републике Српске, и једна је од општина Републике Српске која се сваки дан развија и шири, у којој буџет општине из године у годину расте, и карактерише се позитивним трендовима у свим областима живота.

У складу са свим наведеним, позивамо Вас на објаву демантија. У супротном ћемо устати са тужбама за клевету и увреду части и за појединце и портале.

С поштовањем,

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА