Mirza Gačanin reagira 2:Sve transakcije odobrene i realizovane kao potpuno regularne
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA