Na osnovu pisanja Žurnala:TI BiH od disciplinskog tužitelja traži provjeru ponašanja Gordane Tadić

Istražujemo

Na osnovu pisanja Žurnala: TI BiH od disciplinskog tužitelja traži provjeru ponašanja Gordane Tadić

Transparency International BiH obratio se Uredu disciplinskog tužitelja sa zahtjevom da se ispita postupanje v.d. glavne tužiteljice Gordane Tadić. TI BiH ukazuje na brojne disciplinske prekršaje

TI BiH od disciplinskog tužitelja traži provjeru ponašanja Gordane Tadić

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je uputio Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a zahtjev da ispita postupanje v.d. glavne tužiteljice u Tužilaštvu BiH, Gordane Tadić, u kojem je naveo nekoliko primjera spornog ponašanja glavne tužiteljice, koji su protivni odredbama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.

Žurnal je ranije objavio da je glavna Tužiteljica Gordana Tadić, od Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajeva zahtijevala izuzimanje predmeta protiv Josipa Šimića u odnosu na kojeg je navedeno tužilaštvo otvorilo istragu za krivično djelo „krivotvorenje isprave“, iako se radi o krivičnom djelu koje je propisano Krivičnim zakonom Federacije BiH.

TI BiH, na osnovu pisanja Žurnala Uredu disciplinskog tužitelja navodi da sve ukazuje na više mogućih disciplinskih prekršaja:

miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti; upuštanje u aktivnosti koje su nespojive s dužnostima tužioca; ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti ili bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

TI BiH je kao sporne izdvojio i kontradiktorne izjave i saopštenja Gordane Tadić u vezi sa navedenim predmetom, te preuranjeno objelodanjivanje neprovjerenih informacija o navodnom praćenju i prisluškivanju i vjerodostojnosti dokumenata, za koje se ispostavilo da nisu autentične (ili da bar njihova autentičnost nije bila zagarantovana u momentu objelodanjivanja).

Zakon o VSTV, kao disciplinske prekršaje upravo navodi: davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni uposlenici tužilaštva također suzdrže od davanja komentara.

Kao posebno zabrinjavajuće, izdvojene su najave v.d. glavne tužiteljice na konferenciji za medije da će ministar bezbjednosti Dragan Mektić zbog prethodnih izjava biti pozvan na saslušanje, kako je navedeno „u svojstvu osumnjičenog“, čime se zaziva nečije procesuiranje samo na osnovu njihovog iznesenog mišljenja, navodi se u saopćenju Transparency Internationala.

TI BiH je od Ureda disciplinskog tužioca tražio da postupi u skladu sa svojim nadležnostima i da ispita dostavljene informacije, te o postupanjima informiše javnost, imajući u vidu i da su navedene izjave i ponašanje v.d. glavne tužiteljice izazvale veliku pažnju javnosti, dovele do sukoba među institucijama za provođenje zakona, te dodatno urušile ionako nisko povjerenje građana u institucije pravosuđa.

(zurnal.info)