Nasilje:TRAGEDIJA DJEČAKA MAHIRA: Tužilaštvo nije pronašlo dokaze o zlostavljanju, roditelji nastavljaju pravnu bitku!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

TRAGEDIJA DJEČAKA MAHIRA: Tužilaštvo nije pronašlo dokaze o zlostavljanju, roditelji nastavljaju pravnu bitku!

Tužilaštvo Kantona Sarajevo nije pronašlo dokaze da je Mahir Rakovac bio žrtva fizičkog i seksualnog nasilja od strane svojih vršnjaka

TRAGEDIJA DJEČAKA MAHIRA: Tužilaštvo nije pronašlo dokaze o zlostavljanju, roditelji nastavljaju pravnu bitku!
FOTO: N1, Adi Kebo/zurnal.info

Tužilaštvo Kantona Sarajevo nije pronašlo dokaze da je Mahir Rakovac bio žrtva fizičkog i seksualnog nasilja od strane svojih vršnjaka. Na današnjoj press konferenciji povodom završetka dvomjesečne istrage kantonalnog tužilaštva, Glavna tužiteljica Dalida Burzić je naglasila da nije utvrđena nijedna činjenica koja bi uputila da se neko krivično djelo desilo, niti da je u uzročno-posljedičnoj vezi sa samoubistvom Mahira Rakovca.

- Na mnoga pitanja koja su se postavljala tokom ovog postupka, po našem mišljenju, ne može odgovoriti pravna struka, već psiholozi, pedagozi i cijela društvena zajednica i roditelji djece. U takvoj situaciji, te u situaciji kada Tužilaštvo ne donosi popularne odluke, već odluke po profesionalnim standardima, odluke koje su u skladu sa Zakonom i koje su donesena na osnovu prikupljenih dokaza i tako utvrđenih činjenica, u potpunosti uvažava bol roditelja za stradalim djetetom koje je na tragičan način okončalo svoj život, rekla je tužiteljica Burzić.

- Odluka je za nas neprihvatljiva! Odluka je za nas razočaravajuća, iako, i to treba kazati nije i iznenađujuća, možda do neke male mjere, kaže za Žurnal Dubravko Lovrenović, poočim Mahira Rakovca.

OVO NIJE SLUČAJ JEDNOG DJEČAKA

Lovrenović i njegova supruga Alisa Mahmutović su, kako kaže, svoju kvotu iznenađenja ispunili na dan Mahirove tragične smrti, 14. decembra, kada su ih pripadnici MUP-a KS “bez ikakve najave, brutalno, izveli iz stana ispred zgrade da identificiramo njegovo mrtvo tijelo”.

- Da povučem paralelu između 14. 12. 2015. i 04. marta 2016. - tada se ubio Mahir, i dalje tvrdimo kao izravna posljedica bullyinga kojem je bio izložen u Internacionalnoj školi, a u međuvremenu se pokazalo da su u školi sve znali i da ništa nisu učinili da to spriječe, do današnjeg dana kada se ovakvom odlukom, izgleda, nastoji ubiti ono što je u nama ostalo još da živi. Ja duboko vjerujem, a mislim da je moja supruga istog tog mišljenja, da ćemo, ako smo preživjeli 15. decembar, preživjeti i 04. mart. Nastavit ćemo našu pravnu bitku s uvjerenjem da smo moralnu pobjedu već izvojevali, kaže Lovrenović.

Na naše pitanje da li će u nastavku svoje pravne bitke angažovati i nezavisne vještake koji bi preispitali nalaze vještaka sa kojima je raspolagalo Tužilaštvo KS, Lovrenović kaže da ne treba odstraniti ni tu mogućnost, “jer je sasvim očito i sasvim jasno da će biti potrebna i takva vrsta vještačenja ukoliko ona nisu urađena ili ukoliko nisu urađena na primjeren način”.

Dubravko Lovrenović i Alisa Mahmutović su spremni pravdu tražiti i u Sudu za ljudska prava u Strazburu.

- Ovde se radi o tome da je Mahirov slučaj nadrastao sam sebe. Ovo više nije slučaj jednog dječaka koji se ubio u Sarajevu, već je izašao izvan granica BiH i htio to neko priznati ili ne, Mahirov slučaj postaje paradigma vremena – vremena u kojem mi živimo, vremena nasilja, bešćutnosti, brzinskoga bogaćenja i kupovanja ugleda preko određenih institucija ili škola obrazovnog sistema, kaže Dubravko Lovrenović i dodaje da ih ono što su osjećali i osjećaju za Mahira obavezuje da svoju bitku vode do kraja.

- Poznati su nam sudski slučajevi, ja sam istraživao posljednjih mjeseci u kojima mi se čini da od medijavaliste postajem pravnik, koji su trajali godinama, koji su čak imali i presude, pa su te presude poništavane jer su u obzir uzimani novi dokazi i okolnosti.

Na ovaj način odgovaram jednom od roditelja zlostavljača koji me je nazvao i trijumfalno upitao: "A šta sad mislite gospodine Lovrenoviću?" Odgovorio sam mu ono što sam maloprije rekao pred tri ili četiri kamere: Naš Mahir zlostavljan je i silovan u Internacionalnoj školi, a svu priču koju mi možemo da pričamo sažeo je jedan od učenika te škole koji je na sami dan Mahirove dženaze 17. 12. 2015. poslao poruku "We are the reason". Dakle, mi znamo da je razlog u Internacionalnoj školi, a taj dječak nam je to samo potvrdio. Zašto to neko drugi ne može, neće, ne želi ili ne smije da zna, to je opet jedno drugo pitanje, kaže Lovrenović za Žurnal.

DVA NOVA PREDMETA

Tužilaštvo je, kao rezultat ove istrage, formiralo dva nova predmeta koja nisu u direktnoj vezi sa smrti Mahira Rakovca, jedan zbog ugrožavanja sigurnosti, a drugi zbog neovlaštenog snimanja. Prema riječima Glavne tužiteljice, Tužilaštvo nastavlja rad na ova dva predmeta.

Tokom istrage o dešavanjima koja su prethodila smrti Mahira Rakovca, Tužilaštvo je utvrdilo da Mahir nije silovan, te da na njegovom tijelu nije bilo drugih povreda, osim onih uzrokovanih padom. Također je utvrđeno da ni dječak, koji se obratio Dubravku Lovrenoviću nakon Mahirove dženaze, nije bio silovan

Telefon koji je koristio malodobni MR, nije bio u funkciji pet dana prije njegove smrti, tj. zadnji put je njegov telefon bio aktivan 09. decembra 2015.

- U pogledu druge vrste fizičkog nasilja, majka, kao ni malodobni MR, nisu se nikada nikome obraćali. Obraćanja majke malodobnog MR školi su se uglavnom odnosila na njegove ocjene, rekla je Glavna kantonalna tužiteljica iznoseći zaključke istrage.

- Na osnovu podataka iz kompjuterske opreme utvrđeno je da MR nije imao komunikaciju sa Internacionalnom školom na Ilidži, a nakon što je prešao u drugu školu; snimak na diktafonu koji je spominjao Dubravko Lovrenović nikada nije pribavljen, a on je naveo da zbog njegove tehničke nepismenosti snimanje nije uspjelo; Internacionalna škola je u hodnicima i zajedničkom prostoru WC-a i kabinetu informatike osigurana sa 32 kamere video-nadzora, rekla je Dalida Burzić, naglasivši da je pregledano 7.790 zapisa sa kompjuterske opreme i nijedan zapis “ne ukazuje ni na vršnjačko nasilje, a kamo li na nešto više, nakon odlaska MR iz Internacionalne škole”.

- Utvrđeno je kako su korišteni neprimjereni izrazi i nadimci među svom djecom, a koja su takve nadimke imala, ali to ne upućuje na zaključak da postoje elementi nekog krivičnog djela i što nije u vezi sa tragičnim događajem, rekla je Glavna tužiteljica Burzić.

...

 

DOKAZI KOJE JE PRIBAVILO TUŽILAŠTVO KS

Istraga je pokrenuta 06. januara 2016. godine, na temelju navoda poočima Mahira Rakovca i majke Alise Mahmutović.

Na predmetu su intenzivno radile dvije tužiteljice. Pribavljeni su i oni dokazi koji nisu bili u značajnijoj mjeri relevantni za donošenje tužilačke odluke.

Saslušano je 120 svjedoka:
Dubravko Lovrenović je dao izjavu u četiri navrata, a Alisa Mahmutović u tri navrata
Nastavnici Internacionalne škole na Ilidži, kako oni koji su spominjani u prijavi, tako i ostali
Nastavnici OŠ Aleksa Šantić
Stanari i komšije u Ulici Branislava Nušića do broja 166
Učenici koji su zajedno sa malodobnim MR pohađali sedmi i osmi razred u Internacionalnoj školi i u OŠ Aleksa Šantić
Svi roditelji djece i svjedoci za koje su Dubravko Lovrenović i Alisa Mahmutović ukazivali da imaju korisna saznanja u ovom slučaju
Novinarke Dnevnog avaza koje su prisustvovale roditeljskom sastanku u Internacionalnoj školi
Rodbina i bliski prijatelji Alise Mahmutović
Malodobni prijatelji MR iz Tuzle
Nastavnici Internacionalne škole u Tuzli
Kućni prijatelji Alise Mahmutović i Muhameda Rakovca iz Tuzle
Muhamed Rakovac, otac preminulog
Sačinjen je i veliki broj službenih zabilješki o obavljenim razgovorima sa licima koja su imala korisne informacije i saznanja o ovom slučaju

Materijalna dokumentacija:

Dokumentacija u vezi sa provedenim inspekcijskim nadzorom u Internacionalnoj školi koja je sačinjena od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Prosvjetno-pedagoškog zavoda
Dokumentacija koja se odnosi na osnivanje i rad Internacionalne škole na Ilidži
Pedagoške dosijei i učenički kartoni za MR i za dječaka na osnovu čijeg kazivanja je Dubravko Lovrenović prijavio ova dešavanja, iz sedam škola koje su MR i drugi dječak pohađali
Za njih je pribavljena i dokumentacija od Centra za socijalni rad
Medicinska dokumentacija sa više klinika u Sarajevu i Tuzli za ova dva dječaka i Alisu Mahmutović
Provedeno je timsko neuropsihijatrijsko i medicinsko vještačenje za dječaka koji je prijavio dešavanja Dubravku Lovrenoviću
Izvršena je obdukcija tijela malodobnog MR
Ispitan je vještak medicinske struke
Provedeno je toksikološko vještačenje biološkog materijala izuzetog tokom obdukcije
Pretres i vještačenje računarske opreme, dva kompjutera i laptopa
Izvršen je pretres i vještačenje diktafona koji je koristila novinarka radi snimanja roditeljskog sastanka i sačinjen je transkript sa tog sastanka
Sačinjena je foto-dokumentacija svih pretresa
Izvršen je pretres i vještačenje memorijske kartice koju je dobrovoljno predala jedna nastavnica
Putem naredbi suda, u više navrata su pribavljeni listinzi za mobilne telefone koji su koristili malodobni MR, njegov poočim i majka
Analiza tih komunikacija i šematski prikaz
Uviđaj u Internacionalnoj školi na Ilidži
Putem naredbe Suda, oduzeti su snimci video-nadzora kamera pokrivaju unutrašnji i vanjski prostor škole
Pregled i fotografisanje predmeta koji su izuzeti prilikom uviđaja
Naređeno je biološko i daktiloskopsko (otisci prstiju) vještačenje svih tragova pronađenih prilikom uviđaja
Grafološko vještačenje spornih rukopisa na svim dostavljenim udžbenicima i sveskama sedmog, osmog i devetog razreda malodobnog MR
Pribavljeni su isprinti relevantnih Facebook komunikacija, kao i drugih objavljenih tekstova putem raznih web portala
Podaci u vezi sa korištenjem i aktivacijom određenih korisničkih brojeva koje je koristio malodobni MR


(zurnal.info)