PROBLEMI U PRAVOSUDNOJ VLASTI:Tužiocima i sudijama krivac za korupciju je neko drugi

Pošta sa okupirane strane

PROBLEMI U PRAVOSUDNOJ VLASTI: Tužiocima i sudijama krivac za korupciju je neko drugi

Uoči (ne)izbora predsjednika Suda BiH, 13. decembra je u Mostaru pod pokroviteljstvom USAID-a održana konferencija VSTV-a i Agencije za sprječavanje korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, na kojoj su nosioci pravosudnih funkcija diskutovali o načinu eliminacije korupcije unutar struke

Tužiocima i sudijama krivac za korupciju je neko drugi
FOTO: zurnal.info

Početkom ovog mjeseca uhapšena su dva kantonalna tužitelja. Idriz Begić iz Kantonalnog Tužilaštva USK osumnjičen je za primanje mita, a njegov kolega iz sarajevskog tužilaštva Džemal Karić zbog odavanja podataka iz predmeta članovima kriminalne grupe. Ova dva slučaja, uz aktuelno suđenje sutkinji Suda BiH Azri Miletić koja je optužena za korupciju, pokazuju da je korupcija uveliko prisutna i u bh. pravosuđu.

 

Korupcija je sveprisutna

Shvativši da korupcija unutar pravosuđa postaje sve više pravilo, a ne slučaj, vlada SAD-a putem svoje Agencije za međunarodni razvoj pokrenula je program koji obuhvata borbu protiv korupcije pored ostalih i unutar pravosudnog sistema. Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy ustvrdio je kako je borba protiv korupcije prioritet i za njegovu vladu i za građane BiH. Podsjeća i na još jedan vid korupcije, iniciran iz politike.

Ljudi moraju biti ubijeđeni da će predmeti pred sudijama biti rješavani na osnovu činjenica i dokaza, a ne političkih uticaja. U krajnjem slučaju javnost je ta koja vjeruje ili ne vjeruje sucima, tako da je potrebna uspostava sistema koji će osigurati da sve bude transparentno, a povjerenje na visokom nivou. Bilo je nekih pomaka naprijed, no želimo vidjeti puno više napretka“, zaključio je Duffy.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić potvrdio je znanu činjenicu, da je korupcija sveprisutna unutar društva u BiH. Predsjednik VSTS-a BiH Milan Tegeltija naglašava da je borba protiv korupcije dominantna tema pravosuđa u BiH te da će borba protiv ove pojave biti na većem nivou.

 

Ko je kriv za korupciju u pravosuđu?

Očekivano, unutar pravosudne zajednice podijeljena su mišljenja, kako o razmjerama korupcije, tako i o instituciji koja za tako nešto treba preuzeti odgovornost. Pojedini kao krivca označavaju Visoko sudsko i tužilačko vijeće, tačnije njihove loše kriterije za izbor sudija i tužilaca, dok iz ove institicije smatraju da korupciju trebaju spriječiti predsjednici sudova i glavni tužioci.  

„Puno se puta čulo da mi ćutimo, tačnije kolege iz pravosudne zajednice tužilaštva i sudova. Znamo mi, i oni znaju u njihovim redovima ko je ko i šta je šta, međutim ja sam uvijek govorio da riba smrdi od glave. Glavni ko je odgovoran za takve stvari su rukovodioci tih institucija. I mi u VSTV-u imamo diskutabilnih odluka, ali opet mi moramo voditi računa i o nacionalnoj pripadnosti, nekada su nam ruke vezane, tako da neke stvari koje nisu objektivne ispadaju kao objektivne“, stav je advokata Ilijasa Midžića, člana VSTV-a.

Sudija Suda BiH Branko Perić kritikuje VSTV, koje po njemu ne pristupa na pravi način pojavi korupcije među pravosudnim djelatnicima. Stava je da ova institcija mora javnosti dati jasne i svima razumljive odgovore.    

„Vijeće mora da razmatra taj problem i da kaže – jeste, priznajemo da se to događa u pravosuđu, priznajemo našu odgovornost, razmotrićemo, donijećemo mjere kako se suprostaviti tom problemu. To je jedini razuman način da se dođe do nekog integriteta. Ako se bude branio sistem i tvrdile da su to pojave koje je neko drugi prouzrokovao, od strategije borbe protiv korupcije u pravosuđu nema ništa. To je bježanje od stvarnih uzroka i ne može se o tome na takav način razgovrati. Potrebna je sveobuhvatna analiza, zašto ljudi rade nezakonito, zašto krše kodeks, da rješavaju svoje privatne probleme i da ćute u stvari“, kategoričan je Perić.

„Vijeće treba da preuzme odgovornost, svojim unutrašnjim mehanizmima da pojača nadzor i interne kontrole. I na ovoj konferenciji se govori o tom planu i mislim da je to ključna stvar. Uspostaviti realne mehanizme i spriječiti mogućnost korupcije. Zakonodavac mora uspostaviti prvo mehanizme, a ostalo su sve uzročno-posljedične veze“, tvrdi Slavo Lakić, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH i član VSTV-a.

 

Djelovati, a ne čekati

Među malobrojnim koji nemaju problem sa borbom protiv korupcije unutar svoje institucije je glavna tužiteljica Kantona Sarajevo Dalida Burzić. Konkretnim djelima poput hapšenja tužioca svog tužilaštva pokazuje da nije potrebno čekati konferencije i zaključke.

„Treba samo krenuti u to i staviti da to bude stvarno prioritet, ali ne samo na riječima, kao prioritet institucije na čijem ste čelu kao što je moje tužilaštvo. Ja kada sam tamo došla rekla sam da će to biti prioritet u radu. Moje kao glavnog tužioca je da to tako bude i tu se trudimo“, kaže Burzić.

Zamjenica glavnog federalnog tužioca Alma Tirić, koje je nekada bila i član VSTV-a, stava je od borbe protiv korupcije nema ništa ukoliko zaključci sa konferencija, ostanu tek slova na papiru.

„Prebacivanja odgovornosti mi se ne sviđaju, jer ta prebacivanja odgovornosti mogu značiti nekom budućem sastavu da će na prošle sazive vijeća nešto prebacivati. Mislim da bi svi trebali biti svjesni i svojih propusta i svojih dobrih rezulatata i da bi zaključcima trebali dati smjernice kako da se protiv ovog problema jedinstveno borimo, pogotovo jedinstveno“, zaključuje Tirić.

Konferencija u Mostaru je organizovana u okviru USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

(zurnal.info)