Gadni zagađivači:UBIJANJE POLA MILIONA LJUDI: Ko će krivično odgovarati za gušenje Zenice?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

UBIJANJE POLA MILIONA LJUDI: Ko će krivično odgovarati za gušenje Zenice?

Žurnal je istraživao da li osim kazni i prekršajnih naloga postoji krivična odgovornost zagađivača za ugrožavanje zdravlja gotovo pola miliona ljudi. Zakonski postoji, samo niko nije siguran ko bi trebao podnijeti krivičnu prijavu

UBIJANJE POLA MILIONA LJUDI: Ko će krivično odgovarati za gušenje Zenice?

Zagađenje u Sarajevu i Zenici u posljednje dvije sedmice ugrožava zdravlje i život ljudi ali zbog toga još uvijek niko nije kažnjen niti je odgovarao. U Zenici je proglašena uzbuna, zabranjeno je korištenje automobila bez takozvanog katalizatora i uglja koji zagađuje okolinu a tvornici željeza je naređena smanjena potrošnja. Za kršenje ovih zabrana i naredbi vjerovatno je da će inspekcije kažnjavati ali je gotovo sigurno da niko neće krivično odgovarati.

Mehmed Cero, pomoćnik federalne ministrice okoliša i turizma iz sektora za okoliš, kaže da postoje mehanizmi za kažnjavanje i krivično odgovornost ali da se oni ne koriste.
- Postoji krivična odgovornost za ugrožavanje zdravlja i života ljudi i to su krivična djela – kaže za Žurnal Cero i objašnjava da je najveća odgovornost na inspektorima.

U Zenici je danas održan sastanak kod načelnika općine Husejina Smajlovića na kojem su bili federalni inspektori i predstavnici Arcelor Mittala, najvećeg pojedinačnog zagađivača u Zenici.

Žurnal je istraživao da li osim kazni i prekršajnih naloga postoji krivična odgovornost zagađivača za ugrožavanje zdravlja gotovo pola miliona ljudi. Zakonski postoji, samo niko nije siguran ko bi trebao podnijeti krivičnu prijavu.


Svakodnevno kažnjavanje

Mehmed Cero objašnjava da ministarstvo u kojem radi propisuje pravila i izdaje okolišne dozvole ali da su inspekcije, prije svega Federalna uprava za inspekcijske poslove, nadležne da istražuju i kažnjavaju. To je jedini način da se smanji zagađenje, smatra Cero.

- Neće očigledno bez batine – kaže za Žurnal Cero i objašnjava da zagađivači plaćaju zbog emisije štetnih čestica čak i kada su one u graničnim vrijednostima: Iznad tih granica jednostavno ne smiju ići.

On kaže da su granične vrijednosti postavljene dobro, po njegovom mišljenju možda i prestrogo za uslove u Bosni i Hercegovini. Dobro su, kaže Cero, propisane i kazne.

- Inspektori svaki dan mogu kažnjavati i do 50.000 maraka – objašnjava ovaj uposlenik Ministarstva za okoliš i turizam: Načina za kažnjavanje sigurno ima ali to inspekcija rješava, inspekcija mora napasti zagađivače i ne kažem da je to lako, pogotovo preko noći riješiti.

Pokušali smo dobiti odgovore iz Federalne uprave za inspekcijske poslove ali zbog današnje inspekcije nismo uspjeli dobiti objašnjenja o kažnjavanju zagađivača.

Zenica je proglasila epizodu uzbune zbog zagađenja i naredila da se proizvodnja kojom se zagađuje zrak smanji na najmanju moguću mjeru nakon što je sumpor-dioksida u zraku bilo nekoliko puta više nego što su maksimalne dozvoljene vrijednosti.

Muhamed Pašić, predsjednik Komisije za praćene stanja okoliša opštine Zenica, kaže za Žurnal da opština nije nadležna da kažnjava.
- Općina nema nadležnost ali vršimo pritisak na inspekciju i zagađivače – kaže Pašić i dodaje da je najveći zagađivač u Zenici, Mittal, napravio plan mjera za smanjenje zagađenja.

Poseban opštinski štab će posjetiti i rudnik ali i tražiti od kantonalnih inspekcija da provjere duge zagađivače zraka. Ko će na kraju biti kažnje, kaže Pašić, odlučuje samo inspekcija.

- Sve disciplinske kazne potiču od inspekcija – objašnjava Pašić i dodaje kako je teško dokazati koliko zagađenje proizvodi tvornica a koliko ostali: Najudaljenija mjerna stanica od tvornice ima najveće mjerenje sumpor-dioksida a ona uz ogradu Mittala ima dva do tri puta manje.
Idemo u planine

Jedan od rijetkih koji je javno prozvao zenički Mittal zbog zagađenja je poslanik stranke SBB Nasir Beganović. On je u Federalnom parlamentu uputio apel Vladi Federacije i Ministarstvu okiliša i turizma te Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da intervenišu nakon što je proglašena uzbuna zbog zagađenja zraka.

“Apel ide da se institucije uključe u rješenje ovog problema”, rekao je Beganović, prenosi portal Zenicablog, i prozvao Mittal jer ne smanjuje svoju proizvodnju.

”Građane Zenice zabrinjava ignorantski odnos, prije svega kompanije 'Arcelor Mittal' i ostalih velikih zagađivača koji bi u narednom periodu trebali smanjiti kolilčnu proizvodnje, ali oni to ne čine. Oni na taj način ugrožavaju zdravlje svih građana Zenice, posebno djece i straihi bolesnih i iznemoglih”.

Demokratska fronta u Zenici reagovala je na drugačiji način nudeći neobično rješenje ovog problema. Predsjednica kantonalnog odbora ove stranke Alma Kratina pozvala je sve institucije da zaštite građane i osiguraju im čist zrak.        

“S tim u vezi zahtijevamo da se hitno i neodložno osigura svakodnevni besplatni gradski prijevoz do najbližih izletišta, na kojim će biti obezbijeđeni besplatni topli napitci i suhi obroci, a sve sa ciljem što dužeg i što kvalitetnijeg boravka izvan zagađenih gradskih sredina”, piše u saopštenju ove stranke.

Dan nakon ovog saopštenja najavljeno je i potpisivanje peticije za ovaj prijedlog a u pozivu je pozvana i kompanija Mittal da obezbijedi novac za autobuse.

“Navedena aktivnost ne umanjuje obavezu odgovornih u Općini Zenica, Vladi Zeničko-dobojskog kantona i kompaniji ArceorMittal da rade na hitnom pronalaženju adekvatnih rješenja za smanjenje koncentracije štetnih tvari u atmosferi iznad našeg grada”, kažu u Demokratskoj fronti.

Reakcije dvije najbrojnije stranke u Zenici, SDA i SDP, nisu zabilježene.


Godina zraka

Dok su vrijednosti zagađenja zraka u Zenici i Sarajevu daleko iznad trenutno važećih normi, Evropska unija najavila je smanjenje svojih granica zagađenja zraka.

Evropska komisija je pokrenula niz mjera za smanjenje zagađenja zraka koje se povezuje sa više od 400.000 preranih smrti u Evropi svake godine i košta društva više milijardi eura godišnje.

“Srdačno pozdravljam usvajanje zakona o čistom zraku koji će postaviti Evropu na pravi put da dugoročno dostigne čist zrak”, rekao je Tonio Berg, komesar za zdravlje, prenosi Russia Today. “Nova politika o zraku će učiniti da Evropljani žive zdravije i duže živote: manje djece će imati astmu ili druge raspiratorne probleme, manje ljudi će patiti od tumora, hroničnih disajnih bolesti ili kardiovaskularnih oboljenja i konačno manje će ljudi imirati od onoga što zagađenje zraka čini ljudskom zdravlju”.

Studija koju je provela Evropska agencija za zaštitu okoliša (EEA), objavljena u oktobru, pokazuje da je životni vijek 430.000 ljudi skraćen zbog zagađenog zraka, prenosi Russia Today. Ova studija tvrdi da 90 posto Evropljana koji žive u gradovima udišu opasan zrak. Ukoliko se usvoji Program čistog zraka, vjeruje se da će se spriječiti 58.000 preranih smrti svake godine do 2030. godine. Zagađeni zrak proizvodi štetu na građevinama i usjevima od 23 milijarde eura godišnje. Ukupni troškovi zagađenja zraka su mnogo veći – od 330 do 940 milijardi eura godišnje.

“Zakonodavci kažu da će samo zdravstvene dobrobiti od novih mjera uštedjeti Evropi između 40 i 140 milijardi eura vanjskih troškova i donijeti tri milijarde eura zbog veće produktivnosti radne snage, manjih troškova zdravstvene zaštite, boljeg uroda usvijeva i manje štete zgradama”, prenosi Russia Today.

Evropska unija je inače proglasila 2013. godinu Godinom zraka. Bila je to odlična prilika za sve koji se zaklinju u evropski put Bosne i Hercegovine da konačno urade nešto konkretno.

(zurnal.info)