Prekid ili eskalacija političke krize:Visoki predstavnik objavio odluku o formiranju Vlade FBiH
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Prekid ili eskalacija političke krize: Visoki predstavnik objavio odluku o formiranju Vlade FBiH

Pojednostavljeno, za premijera i ministre koje predloži predsjednik Federacije Lidija Bradara (HDZ BiH), dovoljna je saglasnost jednog od potpredsjednika Federacije, Refika Lende (SDA) ili Igora Stojanovića (SDP)

Visoki predstavnik objavio odluku o formiranju Vlade FBiH
Christian Schmidt

Imate još jedan dan za sazivanje hitne sjednice Zastupničkog doma federalnog parlaenta sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je potvrđivanje imenovanja Vlade FBiH, sažetak je večerašnje poruke koju je federalnim političarima uputio Visoki predstavnik Christian Schmidt.

Nakon toga na snagu stupa njegova Odluka kojom deblokira uspostavu izvršne vlasti u Federaciji, odnosno imenovanje Vlade.

Pojednostavljeno, za premijera i ministre koje predloži predsjednik Federacije Lidija Bradara (HDZ BiH), dovoljna je saglasnost jednog od potpredsjednika Federacije, Refika Lende (SDA) ili Igora Stojanovića (SDP)

Za potvrđivanje takvog prijedloga dovoljna je većina glasova u Predstavničkom domu federalnog parlameta.

Već je reagovao potpredsjednik Refik Lendo.

“Šmidtova jednokratna odluka u kojoj se zaobilazi moj potpis je bezobrazna. Nisam siguran da će je ljudi prihvatiti, ali vidjet cemo kako će se situacija odvijati”,izjavio je Lendo za N1.

 Dok se čekala ova Odluka, koalicioni partneri, sedmorka, osmorka, šestorka kako god se nazivala, izvršila je preraspodjelu funkcija odnosno imena koja će biti predložena, jer su iz mjesta u Vladi definitivno izbačeni NES i Stranka za BiH, kao i ranije SDA.

 

Lista imena je očito prepuna kompromisa i zakulisnih igara koje će tek biti predmetom analize barednih dana, prije svega o kandidaturi Rame Isaka kao nestranačkog kandidata (!?) za funkciju federalnog ministra unutrašnjih poslova.

Za premijera FBiH prijedlog je Nermin Nikšić (SDP), a ostali ministarski kandidati su:

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović ( SDP), Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar ( SDP)

Ministarstvo okoliša i turizma Nasiha Pozder (Naša stranka), Ministarstvo rada i socijalne politike Adnan Delić (Narod i pravda)

Ministarstvo finansija Toni Kraljević ( HDZ), Ministarstvo prometa i komunikacija Andrijana Katić Filipović ( HDZ), Ministarstvo pravde Vedran Škobić (HDZ), Ministarstvo prostornog uređenja Željko Nedić (HDZ), Ministarstvo kulture i sporta Sanja Vlaisavljević (HDZ)

"Odluka visokog predstavnika o formiranju Vlade FBiH, nakon što je taj proces već šest godina blokiran, je dobro došla za građanke i građane da dobiju vlast i da se procesi koji mogu dovesti do povećanja kvalitete života pokrenu s mrtve tačke", naveli su iz Naše stranke, pozdravljajući najavljenu mogućnost prijevremenih izbora kojima će biti onemogućena bilo čija uzurpacija vlasti i blokade.

Pročitajte cijelu Odluku Visokog predstavnika:

Član 1

 • Premijer, potpredsjednici i ministri Vlade Federacije koje je predsjednica Federacije BiH predložila u prijedlogu odluke koji je potpisala 30. marta 2023. godine, a koji je usaglasio jedan od potpredsjednika 3. aprila 2023. godine i izmijenjene 27. aprila 2024. godine, ovime se smatraju imenovanima u skladu sa članom IV.B.5. stav (1) Ustava Federacije.
 • Svaki potpis koji je potreban, saglasnost treba dati, posebno potpredsjednici Federacije, i konsultacije koje treba održati u cilju imenovanja Vlade Federacije u skladu sa članom IV.B. .5, stav (1) Ustava Federacije, smatra se da su sačinjene u ispravnom obliku.

Član 2

 • Vlada Federacije se bira nakon što je njeno imenovanje potvrđeno većinom glasova Zastupničkog doma Federacije BiH u skladu sa članom IV,B,5 stav (1) Ustava Federacije.
 • Predsjedavajući Predstavničkog doma sazvat će hitnu sjednicu koja će se održati najkasnije do 28. aprila 2023. godine. Jedina tačka dnevnog reda ove sjednice biće potvrđivanje imenovane Vlade.

Član 3

 • Parlament Federacije će dati sve od sebe da pokrene proces izmjene člana IV.B.5. Ustava Federacije BiH koji bi mogao, ukoliko bude usvojen u skladu sa članom VIII.1. Ustava Federacije BiH., osigurati da relevantne institucije u Federaciji poštuju svoju obavezu da osiguraju izbor Vlade Federacije.
 • Amandman u prilogu, koji čini sastavni dio ove odluke, stupa na snagu 1. maja 2024. godine pod uslovom da Parlament Federacije BiH prije tog datuma ne odluči drugačije izmjenom Ustava Federacije iz stava 1. ovog člana.
 • Izuzetno od stava (2) ovog člana, amandman u prilogu ovog zakona stupa na snagu danom raspuštanja zakonodavnog tijela Federacije ili bilo kojeg njenog doma u skladu sa članom IV.A.16. Ustava Federacije ako se ovo raspuštanje dogodi prije datuma iz stava (2) ovog člana.
 • Nakon stupanja na snagu, priloženi amandmani imaju prednost nad svim nedosljednim odredbama zakona, propisa i akata. Nije potreban nikakav dodatni normativni akt da bi se osiguralo njegovo pravno dejstvo. Ipak, vlasti u Federaciji BiH ostaju u obavezi da takve zakone, propise i akte usklade sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 4

 • Ova odluka će se bez odlaganja objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu odmah nakon što se uz Amandmane na Ustav Federacije BiH prilože Odluka stupa na snagu kako je propisano i pod uslovima iz člana 3. ove odluke.

Izmjena Ustava Federacije BiH

U Ustavu FBiH mijenjaju se sljedeći dijelovi:

Amandman CXXXI

U članu IV.B.5, stavovi (1) i (2) mijenjaju se i glase:

 • Predsjednik Federacije će, nakon konsultacija sa predsjedavajućim i potpredsjednicima oba doma, šefovima klubova klubova i potpredsjednicima Federacije, odrediti kandidata za premijera koji ima kredibilne šanse da dobije podršku u Parlamentu Federacije BiH.
 • Kandidat za premijera dužan je u roku od 15 dana izvijestiti predsjednika o formiranju Vlade koja bi, ako je imenuje predsjednik Federacije u saglasnosti sa oba potpredsjednika Federacije u skladu sa stavom (2) ovog člana, mogla biti podržana od većine u Predstavničkom domu.
 • Vladu Federacije imenuje predsjednik Federacije, u dogovoru sa oba potpredsjednika Federacije, u roku od 30 dana od izbora predsjednika i dva potpredsjednika. Vlada se bira nakon što je njeno imenovanje potvrđeno većinom glasova Zastupničkog doma Federacije.

Nakon stava (2) dodaju se novi stavovi (3) do (7) koji glase:

 • Ako predsjednik Federacije ne imenuje Vladu Federacije u saglasnosti sa oba potpredsjednika Federacije u skladu sa stavom (2) ovog člana, predsjednik Federacije ima dodatnih 30 dana da ponovi postupak propisan zakonom. prva dva stava ovog člana.
 • Ako predsjednik Federacije ponovo ne imenuje Vladu Federacije u saglasnosti sa oba potpredsjednika Federacije u skladu sa stavom (3) ovog člana, Vlada koju predlaže predsjednik Federacije u saglasnosti sa jednim potpredsjednikom Federacije se prosljeđuje Parlamentu Federacije. Ova predložena Vlada smatra se izabranom ako je potvrđena većinom glasova u Predstavničkom domu, a zatim većinom glasova u Domu naroda pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju tri petine ili više delegata u jednom ili više klubova konstitutivnih naroda.
 • Upražnjeno mjesto u Vladi popunjava se po postupku iz st. (2) i (4) ovog člana, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
 • Ako Vlada ne bude izabrana u skladu sa stavom (4) ovog člana, predsjednik Federacije, u dogovoru sa potpredsjednicima Federacije, ponovit će postupak iz stava (2) ovog člana.
 • Ako Vlada nije imenovana prema stavu (6) ovog člana ili ako Vladu imenovanu prema tom stavu ne potvrdi Predstavnički dom, bez obzira na član IV.A.16. stav (1), Parlament Federacije i kantonalne skupštine će se smatrati raspuštenim. Prijevremeni izbori raspisuju se u skladu sa Izbornim zakonom BiH za Predstavnički dom Federacije i skupštine kantona. Mandat predsjednika i dva potpredsjednika Federacije prestaje njihovom zamjenom nakon ovih prijevremenih izbora.
 • Dosadašnji stav (3) postaje stav (8).

 

(zurnal.info)