Da bismo zaboravili milionski kriminal:Vlada FBiH planira uložiti više od milion maraka za popravak imidža
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Da bismo zaboravili milionski kriminal: Vlada FBiH planira uložiti više od milion maraka za popravak imidža

Vlada Federacije BiH ne žali budžetskog novca kako bi u javnosti popravila teško narušen imidž. Ovaj PR na račun građana trebao bi pomoći da se barem nakratko zaboravi slika premijera na optuženičkoj klupi i loš odgovor na pandemiju. Plaćeni izvještaj bio bi priča o vlastitom uspjehu.

Vlada FBiH planira uložiti više od milion maraka za popravak imidža
Suđenje Fadilu Novaliću

 

Vlada Federacije BiH u posljednjih nekoliko mjeseci planirala je dati više od milion KM na vlastiti marketing. Iako je dodjelu novca „upakovala“ u reformskom duhu, sasvim je jasno da se radi o PR-u na račun građana kako bi se barem na trenutak zaboravili loši rezultati „korona zakona“ ali i slika premijera u sudnici.

Građani Federacije BiH svjedočili su katastrofalnim mjerama Vlade tokom pandemije, o čemu je Žurnal pisao više puta do sada. Plaćeni izvještaji i projekti teško će promijeniti tu sliku i stvarno stanje na terenu. 

Transparentnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa – projekat je Vlade vrijedan 815 hiljada KM. Ovo nije konačna suma, jer je poništen dio javnog poziva koji se odnosi na jedan od modula. Ukoliko ponovo bude aktiviran, to znači da će biti izdvojeno još novca. 

Novac za ovaj projekat predviđen je budžetom Federacije BiH pod stavkom Ugovorene i druge posebne usluge.

Iako daje toliko novca za „transparentnost“, Vlada FBiH u praksi ipak pada na prvom testu. Novinari Žurnala tražili su od Ureda za odnose s javnošću zapisnik sa otvaranja prijava/ponuda na javni poziv ali iz Ureda za odnose s javnošću nakon nekoliko dana čekanja rečeno nam je da nemaju tražene podatke - u posjedu su Generalnog sekretarijata.

Prošle godine Ured za odnose s javnošću potrošio je skoro 400 hiljada KM. Od tog iznosa za plate i troškove deset zaposlenih planirano je blizu 310 hiljada KM.

U projektu transparentnosti za koji će dati skoro milion KM, modul 8 glasi: Unapređenje transparentnosti u radu Vlade FBiH putem jačanja kanala komunikacije s javnošću. Vrijednost modula: 95 hiljada KM. 

Pored tolikog broja zaposlenih u Uredu čiji je to posao, Federalna vlada plaća dodatno za komunikaciju sa javnošću.

Osim toga, prva dva modula uopšte se ne odnose na ono što je u naslovu samog projekta navedeno – unapređenje transparentnosti i reformi. Dva modula za koje je plaćeno oko 240 hiljada KM odnose se na mjere i aktivnosti Vlade povezane sa korona virusom. Očekivani rezultat vjerovatno su pohvale na ažurnost i uspjeh Federalne vlade u borbi protiv pandemije. Kako tog uspjeha nema u stvarnosti, njegovo kreiranje mora se debelo platiti. 

Sedam modula vrijednih 815 hiljada KM dobila je agencija ZPR iz Sarajeva u vlasništvu Zinaide Jamakosmanović. Ne prejudicirajući nepravilnosti, podsjetimo još jednom da iz Vlade novinarima Žurnala ne žele dostaviti dokumentaciju o dodjeli ugovora. 

 

Plaćene pohvale

Ovo, nažalost po federalni budžet i građane, nije jedina PR ambicija Vlade. Federalni revizori, pisali smo, detaljno su analizirali mjere i aktivnosti Federalne vlade u borbi sa pandemijom i pomoć privredi. Kako njihovi izvještaji nisu bili nimalo pozitivni za Vladu, odlučeno je da se takvi plate. 

Za to je planirano 128 hiljada KM, sa PDV-om oko 150 hiljada KM. U oktobru ove godine raspisan je javni poziv za “evaluaciju učinka mjera Vlade FBiH na ublažavanju posljedica Covid-19 pandemije”. Naručivanje posebnog izvještaja znači da Vlada ne vjeruje federalnoj instituciji revizije i ne priznaje njene izvještaje.

Poziv je poništen početkom novembra jer nije dostavljena nijedna ponuda. Na pohvale će morati još malo sačekati. 

Do tada, podsjetimo na dio iz izvještaja revizije o aktivnostima Vlade na sprečavanju posljedica pandemije. Iako su Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica osigurana sredstva u iznosu od skoro 500 miliona KM, realizovano je tek 18,63 posto, odnosno blizu 91 milion, i to samo za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja.  

Dio novca u ukupnom iznosu od 111,7 miliona KM preraspodijeljen je za druge namjene, 100 miliona  u tekuće rezerve Vlade FBiH i 11,7 miliona KM Ministarstvu zdravstva i to nakon prestanka važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Neiskorišteno je ostalo blizu 286 miliona KM.

U Izvješću nisu prezentirane sveobuhvatne informacije o realizaciji mjera za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, što je, uvažavajući izdvajanja sredstava iz Proračuna FBiH za COVID-19, kao i činjenicu da je za implementaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica realizirano svega 18,63% (90.934.169 KM) osiguranih sredstava za ove svrhe (488.207.999 KM), na primjeren način trebalo obrazložiti” naveli su revizori.

Ozbiljno su kritikovane i raspodjele poticaja, subvencije, pomoć su dobijala preduzeća koja su masovno otpuštala radnike, a zakon nije polučio očekivani efekat.

Ministri Federalne vlade su, nakon što su revizorski izvještaji pokazali njihove propuste, kritikovali rad revizije i zatražili svojevrsno izvinjenje. Umjesto odgovora na sve nezakonitosti i propuste Vlada sada planira praktično lažirati izvještaj o vlastitom uspjehu. 


(zurnal.info)