PRAVOSUDNI ISPIT:Za dobar honorar, kandidate pripremaju članovi Komisije za polaganje

Istražujemo

PRAVOSUDNI ISPIT: Za dobar honorar, kandidate pripremaju članovi Komisije za polaganje

Kandidati koji žele polagati pravosudni ispit imaju mogućnost da plate 800 do 900 maraka za pripremne seminare. Ništa sporno osim jednog detalja: predavači na seminaru su isti oni koji će im potom biti u komisiji. Za moralnost takve prakse niko ne pita

Za dobar honorar, kandidate pripremaju članovi Komisije za polaganje

Kandidat N.N. pristupio je polaganju vozačkog ispita. Prethodno je dobrovoljno platio nekoliko dodatnih sati obuke, a instruktor mu je bila osoba koja će mu biti i u komisiji za polaganje ispita. Navedena situacija je izmišljena. Tako nešto nije moguće, osim u ovdašnjem pravosuđu. Članovi Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH te Federacije ne odustaju od višegodišnje prakse da su istovremeno i predavači na seminarima koje privatne agencije organizuju kao pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita. Naravno, za oba angažmana su dodatno plaćeni.

 

Državna institucija reklamira privatnu agenciju

Privredna komora Kantona Sarajevo organizator je skorašnjeg seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita na nivou Federacije BiH. Kotizacija po učesniku je 800 maraka. Ništa neobično osim jednog detalja: predavači na seminaru su članovi Komisije za polaganje pravosudnog ispita!? Naravno da će razmišljanja budućih kandidata biti da je bolje pohađati seminar, jer zbog predavača to može biti važan faktor na budućem ispitu.

Slična situacija je i za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH. Tako na web stranici državnog Ministarstva pravde još postoji poziv za istovjetan seminar iz septembra prošle godine i to u organizaciji privatne agencije „Euronet Bosnia“ iz Sarajeva. I ovdje je naznačeno da su predavači članovi Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH. Cijena ovog seminara je 900 maraka.

Na upit Žurnala da li je i kojim putem (tenderom, direktnom nagodbom) ministarstvo odabralo ovu privatnu agenciju, sekretar Komisije za polaganje pravosudnog ispita Renata Kapetanović kaže da nikakvog tendera nije bilo te da seminar nema veze sa ministarstvom jer ga organizuje privatna agencija. Naredno logično pitanje jeste zašto je onda komercijalni oglas privatne agencije objavljen na web stranici državnog ministarstva!? Odgovora nije bilo.

Ne znam, pitajte u agenciji otkuda oglas tu,“ uputila nas je Kapetanovićka.

Vlasnica agencije „Euronet Bosnia“ je Larisa Velić. Zamjenik je rukovodioca projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH!?

Mi smo im samo informaciju poslali, ne znam ko je i zašto to objavio na stranici ministarstva,“ kaže za Žurnal Velić.

Spornim očito ne smatra što neko ko radi u VSTV-u putem svoje privatne agencije honorarno angažuje nosioce pravosudnih funkcija, kao ni to što su predavači baš članovi komisije za polaganje pravosudnog ispita.

Moramo obezbijediti kvalitetne predavače,“ zaključuje Velić.

Slične seminare organizuju ili su organizovale Privredne komore Tuzlanskog i ZDK, potom Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ te Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu.

 

Nije nezakonito, moral je nevažan

Predavači na seminarima koje je organizovala „Euronet Bosnia“ bili su sudije Ustavnog suda BiH Valerija Galić i Mato Tadić, potom Jadranka Lokmić-Misirača, sadašnja članica VSTV-a i doskorašnja zamjenica glavnog tužioca Tužilaštva BiH, sudija Suda BiH Dragomir Vukoje te odvjetnica Nedžida Salihović. Svi su tada bili i članovi Komisije za polaganje pravosudnog ispita (mandat okončan u januaru 2017 godine). Mato Tadić je i aktuelni član komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou FBiH i autor sva tri priručnika za pripremu polaganja Pravosudnog ispita na državnom i federalnom nivou.

Predavanje na seminarima za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita plaća organizator, dok su rad u komisijama predviđene posebni honorari. Naknada za onu na državnom nivou iznosi 150 maraka za predsjedavajućeg komisije (do januara bio Bariša Čolak) te 120 maraka za člana i to po kandidatu. Kako je primjera radi u decembru bilo zakazano 15 termina za polaganje, pretpostavljajući da je bilo 20 kandidata, honorar članovima komisije je za taj mjesec bio 2.400 maraka odnosno 3.000 predsjedavajućem.

 

Sve stignemo, samo neka plate

Slično je i na federalnom nivou te ne treba čuditi što je ministar pravde Mato Jozić, po dobrom običaju svojih prethodnika, sam sebe imenovao u komisiju.

Problem je samo što za razliku od prethodnih godina termine polaganja moraju zakazivati izvan radnog vremena, kako bi mogli naplatiti rad. Privatni seminari su zakazani vikendima, ali očito članovi komisije mogu sve stići.

Tako članica federalne komisije za polaganje pravosudnog ispita Kata Senjak uspije u jednom mjesecu biti i sutkinja Ustavnog suda Federacije i predsjednica Komisije za polaganje notarskog ispita u Federaciji BiH i član Komisije Vlade Federacije BiH za usaglašavanje zakona Federacije sa propisima Evropske unije i docent na Sveučilištu „Vitez“ i predavač pet predmeta na Fakultetu za javnu upravu.

(zurnal.info)