Kupovina na osnovu ankete:Za iznajmljivanje Microsoft licenci domaće institucije potrošiće 65 miliona maraka!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Kupovina na osnovu ankete: Za iznajmljivanje Microsoft licenci domaće institucije potrošiće 65 miliona maraka!

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH krajem prošle godine potpisalo je novi okvirni sporazum za iznajmljivanje Microsoft licenci za potrebe institucija Bosne i Hercegovine za period 2019. – 2021. godina. Vrijednost okvirnog sporazuma 21.060.684 KM bez PDV-a! Za iznajmljivanje licenci, uključujući novi trogodišnji ugovor, potrošeno je više od 65 miliona KM! Kao i prethodnih godina ugovor je ponovo dodijeljen konzorciju Lanaco, Sys Company i Teamwork iz Mostara

Za iznajmljivanje Microsoft licenci domaće institucije potrošiće 65 miliona maraka!
Prethodnih godina Žurnal je opširno pisao o odluci Vijeće ministara BiH iz 2008. godine da se kroz saradnju sa korporacijom Microsoft  „bоrbe prоtiv kоrištеnjа ilеgаlnоg sоftverа“ u Bosni i Hercegovini.  Rezultati te borbe koštali su institucije Bosne i Hercegovine 48 miliona maraka bez PDV-a do kraja 2019. godine. Da borba protiv ilegalnih softvera nije jeftina pokazuje i novi trogodišnji ugovor koji je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH potpisalo sa konzorcijem firmi Lanaco, Sys Company i Teamwork iz Mostara. Iznajmljivanje Microsoft licenci od ovih firmi za naredne tri godine koštat će institucije BiH nevjerovatnih 21 milion KM
 
Vlasnik banjalučke firme Lanaco je Nebojša Ninić. O poslovima firme Lanaco Žurnal je ranije pisao . Vlasnik sarajevske kompanije Sys Company je Faruk Telibećirović. Vlasnici firme Teamwork iz Mostara su Milenko Čović, Tihomir Pandža i Bruno Dankić. 
 
Nepotrebno licenciranje do sada koštalo 48 miliona KM
 
Podsjetit ćemo javnost da je prvim ugovorom 2010. godine iznajmljeno  devet hiljada licenci za period od 2010. do 2013. godinu u vrijednosti 11,5 miliona maraka. Samo tri hiljade licenci aktivirano je na računarima službenika u BH institucijama 2013. godine, što znači da je preko šest hiljada licenci ostalo neaktivirano a plaćeno je 2,2 miliona maraka.
 
Drugim ugovorom potpisanim 2013. godine iznajmljeno je deset hiljada licenci na period do 2016. godine u vrijednosti 14 miliona maraka. Tokom 2015.godinu više od dvije hiljade licenci nije aktivirano, dok je u 2016. godini na stanju ostalo neiskorišteno 190 licenci.
 
Trećim ugovorom iz 2016. godine ugovoreno je 15.870 licenci svih vrsta. Ugovor je potpisan sa konzorcijem Lanaco iz Banja Luke, Sys Company iz Sarajeva i Teamwork iz Mostara. Vrijednost ugovora 16.880.341 KM bez PDV-a, odnosno 19.750.000,00 KM sa PDV-om.
 
Novi, četvrti ugovor, za iznajmljivanje Microsoft licenci za period 2019.-2021. godine koštat će institucije nevjerovatnih 21.060.684,81 KM bez PDV-a!

Kupovina licenci vrši se na osnovu ankete
 
Novi ugovor kao i prethodni potpisan je na osnovu odgovora iz ankete. Vijeće ministara BiH 2017. godine usvojilo je Odluku o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi i standardizaciji korisničkog softvera u institucijama Bosne i Hercegovine koja definiše obaveze institucija prilikom nabavke i upravljanja softverskom imovinom.
 
Ovom odlukom institucije su dužne dostaviti Ministarstvu imena kontakt osoba koje će biti zadužene za podnošenje zahtjeva Ministarstvu za dodjelu licenci.  

Zahtjev za dodjelu licenci
 
Odlukom Vijeća ministara napravljene su i upute za popunjavanje elektronskog obrasca odnosno zahtjeva za dodjelu licenci.
 

 
Istom odlukom definisano je da kontakt osoba institucije dužna dostaviti i plan nabavke licenci za Microsoft proizvode za trogodišnji period najkasnije u roku od šest mjeseci prije isteka važećeg pretplatničkog ugovora (31.12.2018.). 
 
U Finansijskom izvještaju Ministarstva komunikacije i transporta BiH za 2018. godinu navedeno je da 17 institucija nije dostavilo ove podatke te su za njih naručene iste količine licenci kao za prethodni period!
 
Plan nabavke licenci za ugovorni period 2019.-2022. godina nije dostavilo 17 institucija pa će se za te institucije, kao početno stanje, uzeti broj licenci preuzet i aktiviran u prethodnom ugovornom periodu“, navedeno je u izvještaju.
 
Žurnal je već ranije pisao da je Ministarstvo prema preporukama Ureda za reviziju institucija BiH za 2014. godinu napravilo Analizu ESA/EA ugovora između Vijeća ministara BiH i kompanije Microsoft sa preporukama za zaključivanje novih ugovora. 
 
U analizi su tada navedeni nedostaci i prednosti kupovine i iznajmljivanja licenci. Kod ESA ugovora licence se iznajmljuju na tri godine a kod EA ugovora licence su u trajnom vlasništvu. 
 
Da je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH tada kupilo 12 hiljada licenci umjesto iznajmljivanja to bi koštalo oko 15 miliona dolara.  Umjesto toga Ministarstvo je navelo da iznajmljivanje licenci ima više prednosti nego trajno vlasništvo.
 
Između ostalog tada su kao prednosti iznajmljivanja naveli: "pravo na najnovije verzije softvera, mogućnost "home use" verzija za kućne računare državnih službenika, 24/7 podrška, edukacija i servisi, program povlaštenog licenciranja za uposlenike Vijeća ministara i cijene su "znatno manje od onih kada bi se nabavljali na slobodnom tržištu". 
 
Sve navedene prednosti iznajmljivanja Microsoft licenci, sa novim trogodišnjim ugovorom, koštale su više od 65 miliona maraka.
 
(zurnal.info)