Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom:Za novi konkurs direktor Ahmet Baljić priložio potvrdu o invaliditetu

Istražujemo

Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Za novi konkurs direktor Ahmet Baljić priložio potvrdu o invaliditetu

Tokom konkursa iz 2015. godine Ahmetu Baljiću je osporavano imenovanje zato što nije osoba sa invaliditetom jer su prednost trebale imati takve osobe. Ove godine Baljić je obezbijedio potvrdu o invaliditetu!

Za novi konkurs direktor Ahmet Baljić priložio potvrdu o invaliditetu

Od 2015. godine na čelu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nalazi se Ahmet Baljić. Žurnal je ranije opširno pisao o radu Fonda ali i nezakonitom imenovanju sadašnjeg direktora. 

Po svemu sudeći Ahmet Baljić će ponovo nezakonito biti imenovan na isto mjesto.

U utorak 26. marta Upravni odbor Fonda odlučuje o prijedlogu za imenovanje novog direktora, iako je 18. marta Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dostavilo predsjedniku Upravog odbora i direktoru Fonda zahtjev za obustavu procedure imenovanja. 

Istog dana federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača imenovao je i Komisiju za nadzor nad zakonitošću rada Fonda. Jedini zadatak Komisije je da izvrši nadzor nad zakonitošću raspisivanja javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Fonda kao i provjeru imenovanja komisije koja će provoditi konkursnu proceduru.

Dan kasnije 19.3.2019. godine Komisija za provođenje procedure i  utvrđivanje prijedloga za izbor i imenovanje direktora dostavlja Upravnom odboru Izvještaj u kojem je prvorangirani kandidat Ahmet Baljić, trenutni direktor Fonda.

Šta je sporno?

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  zahtjevalo je od Upravnog odbora Fonda da u komisiji za imenovanje novog direktora moraju biti dva člana iz Ministarstva. Upravni odbor nije udovoljio zahtjevu ministra Drljače. 

Želimo vam ukazati na činjenicu da prilikom imenovanja članova Komisije ne bi trebali imenovati članove Upravnog odbora jer bi u tom slučaju osobe koji su članovi Komisije za izbor i imenovanje direktora a istovremeno članovi Upravnog odbora bili u sukobu interesa, jer bi na taj način iste osobe predlagale rang listu sa najboljim kandidatima i vršili konačno imenovanje kandidata“, upozorio je Drljača.

Bez obzira na upozorenja ministra, Upravni odbor u komisiju imenuje tri člana Upravnog odbora - Mirsada Muftića, Sabinu Zubčević i Ivana Perića te dva člana Nadzornog odbora Tomislava Naletića i Omera Pinjića.  

Ministar Drljača par dana kasnije ponovo reaguje i zahtjeva obustavu čitave procedure izbora novog direktora.

6.3.2019. godine dostavili smo vam akt  kojim smo vam ukazali na brojne propuste i nepravilnosti u vezi sa procedurom provođenja javnog konkursa imenovanja direktora Fonda počev od činjenice da je Odluka o pokretanju konkursne procedure donešena od strane Upravnog odbora kojem je istekao mandat još 16.09.2018. godine, te činjenice da su u Komisiju za izbor i imenovanje direktora imenovani upravo članovi Upravnog odbora pa do činjenice da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kao resorno ministarstvo potpuno isključeno iz procedure provođenja javnog konkursa imenovanja direktora“ , naveo je Drljača i podsjetio Upravni odbor Fonda da se konačno imenovanje direktora ne može izvršiti bez saglasnosti ministarstva odnosno Vlade FBiH.

Bez obzira na to u materijalima za sjednicu Upravnog odbora, koja treba biti održana 26. marta, nalazi se i dopis kojim se traži prethodna saglasnost od Vlade FBiH  za imenovanje novog direktora.

Na osnovu rezultata provedene procedure, Komisija je sačinila listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za poziciju direktora Fonda... Upravni odbor Fonda na temelju člana 19. Statuta Fonda traži prethodnu saglasnost od Vlade FBiH za imenovanje gdin. Ahmeta Baljića na poziciju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, navedeno je u radnom materijalu.

Zanimljiva je činjenica da je u izvještaju Komisije za imenovanje direktora navedeno da je Ahmet Baljić na konkurs dostavio potvrdu da je osoba sa invaliditetom! 

Podsjetimo da je 2015. godine prilikom imenovanja Ahmeta Baljića, pored svih utvrđenih nepravilnosti, sporno bilo i to što je imenovan kandidat koji nije osoba sa invaliditetom. 

Na konkursu su prednost morale imati osobe sa invaliditetom.

U razgovoru za Žurnal Ahmet Baljić kaže da je status osobe sa invaliditetom dobio 2017. godine zbog svog zdravstvenog stanja te da smatra da je to njegova privatna stvar. 

Sabrana (ne)djela Ahmeta Baljića 

Žurnal je polovinom prošle godine objavio dossier o tome kako je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na čelu sa nezakonito imenovanim direktorom Ahmetom Baljićem, samo u posljednje tri godine potrošio više od 50 miliona maraka budžetskog novca.

Direktorski mandat Ahmeta Baljića ističe 25.3.2019. godine. 

U nastavku podsjećamo na rezultate njegovog rada na mjestu direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

-Umjesto osoba sa invaliditetom, zapošljavaju se supruge funkcionera i rođaci političara

-Novac za zapošljavanje osoba sa invaliditetom trošen na nabavku fitness sprava

-Zaposlenik Samir Krivić ukazao na korupciju i dobio otkaz

-Više od 100.000 maraka isplaćeno firmi Nedžada Ajnadžića

-Ahmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda 

-Bratu generalnog sekretara Irfana Čengića isplaćeno blizu 250.000 maraka

- Novac dobijali visokopozicionirani kadrovi SDP-a i rođaci članova komisije

-Falsificirani direktor, fizički napadi, udvostručene plate, zloupotreba novca

- SDP-ovi kadrovi trošili poticaje na automobile, poslovne prostore i kupovinu solarija

- SDA kadrovi novac od poticaja trošili na automobile i pokrivanje lošeg poslovanja

- Direktorski lanac koji je raspolagao sa milionima maraka!

- Novac će i ove godine dobiti firme u vlasništvu SDP i SDA-ovih kadrova!?

- Novac ponovo dobile firme u vlasništvu SDA i SDP kadrova

(zurnal.info)