LJUBITELJICA BUDŽETSKOG NOVCA:Zaboravila da godinama nezakonito dobija veću naknadu

Istražujemo

LJUBITELJICA BUDŽETSKOG NOVCA: Zaboravila da godinama nezakonito dobija veću naknadu

Članica Predsjedništva SDA i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Obuća godinama je „zaboravljala“ da prijavi povećanje plate, a time i umanji poslanička primanja iz budžeta

Zaboravila da godinama nezakonito dobija veću naknadu
FOTO: bpkg.gov.ba

Tri je godine Aida Obuća, predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dobijala više novca nego što je zakonom moguće. A zakon je jasan, poslanici koji u Skupštini BPK Goražde ne obavljaju dužnost profesionalno, imaju pravo na naknadu razlike za funkciju koju obavljaju, ako im je plaća koju ostvaruju tako gdje su zaposleni niža. Poslanici moraju svakih šest mjeseci podnijeti dokaz o iznosu te plaće ili ranije ako je došlo do promjene iznosa.

Aida Obuća zaposlena je u JP „Bosansko-podrinjske šume“ i kao predsjedavajuća Skupštine imala je pravo na naknadu iz budžeta BPK, onoliko koliko iznosi razlika njene plate u odnosu na onu previđenu za funkciju predsjedavajuće.

„Zaboravljena“ veća plata

No, jedan je detalj ova poslanica „zaboravila“, a to je da Administrativnoj komisiji prijavi kako joj je od 2015. do 2017 godine plata u JP „Bosansko-podrinjske šume“ uvećavana, od 1200 pa do 1600 maraka. Svo to vrijeme njoj je iz budžeta plaćano mjesečno 560 maraka, kao razlika iznosa do 1780 maraka koliko je naknada za mjesto predsjedavajuće Skupštine.

Krajem 2017. godine je otkriveno da nije prijavila povećanje plate i da treba vratiti 5700 maraka nezakonito isplaćene naknade.

„Za to pitanje moraćete se obratiti Stručnoj službi Skupštine, nemam komentara“, rekla je Aida Obuća na telefonski upit Žurnala da li je vratila novac.  

„Obavještavamo Vas da je predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, g-đa Aida Obuća u mandatnom periodu 2014.-2018. godina izvršila povrat više isplaćenog novca na ime razlike plaće poslanika na lični zahtjev. Podatke o tačnom iznosu  novca možete zatražiti od Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, odgovor je Stručne službe Skupštine BPK.


 

Ministar finansija BPK je Nudžeim Džihanić, dojučerašnji Obućin stranački kolega, optužen i osuđen za falsifikovanje diplome, o čemu je Žurnal prvi pisao. Iako je znao da nezakonito prima višu naknadu, njegov opstanak u stranci zavisio je i od Obuće, kao članice Predsjedništva SDA. Iz stranke je u konačnici isključen, ali je zadržao ministarsku funkciju.

Moralnost kao nepoznanica

Aida Obuća itekako voli i zna iskoristiti budžetska sredstva, kako za sebe, tako i za firmu u vlasništvu supruga, o čemu je Žurnal pisao. Tako je svojevremeno, unatoč finansijskoj dubiozi kantonalnog budžeta, zajedno sa stranačkim kolegom Adisom Halilovićem, dobila 3000 maraka za postdiplomski studij na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Novac je bilo moguće dobiti samo za troškove edukacije, a tu nezakonitost su utvrdili i federalni revizori.   

„Provedenom revizijom je utvrđena neosnovanost isplate navedenih sredstava. Također, smatramo da isplata spomenutih naknada nije predviđena niti primjerena za predstavnike zakonodavnih organa“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Da Aida Obuća zaslužuje matičnu stranku i obrnuto, kazuje i njen tadašnji komentar nakon što je utvrđena neosnovanost isplaćenog novca za studij.  

„Jako je nezahvalno komentarisati sa pozicije političara, odnosno poslanika u skupštini da li je nešto moralno...“

 

(zurnal.info)